نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/00-ois-iran-1155-majmuah_ie_az_maghalat_dr_mansur_bayatzadeh.htm

 مجموعه ای از مقالات بقلم  دکتر منصور بيات زاده

 

 

تأملی بر مواضع اتخاذ شده در بیانیه شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»، تحت عنوان:

«ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است ـ ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم .»  ـ  دکتر منصور بیات زاده

قبل از پرداختن به اظهار نظر در باره مواضع اتخاذ شده در بیانیه ی ، شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه» ، ضروری دانستم بخاطرروشن شدن این موضوع که من بر پایه چه موضع و باور های سیاسی و پایبند بودن به کدام یک از ارزشهای دمکراتیک و ملی  به نقد  و اظهار نظر آن «بیانیه» پرداخته ام؛ مختصرأ به رئوس بعضی از «ارزشهای هویتی» سازمانی که من در آن عضو هستم (سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق) اشاره می کنم.

ـــ سازمان سوسیالیست ایران، سازمانی جمهوریخواه می باشد.ـــ ما سوسیالیستهای مصدقی، انقلاب بهمن ١٣٥٧ را، «انقلابی شکوهمند» می دانیم.  اگرچه بعد از پیروزی انقلاب، رهبر انقلاب بر خلاف قولهائیکه در هنگام اقامتش در فرانسه و پس از برگشت به ایران، در بهشت زهرا به ملت ایران داده بودند، و صریحآ در آن گفتار بیان داشتند:  ـ  ادامه

 

 

مطالبی در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران

 و توضیحاتی درباره انشعاب ٢ نفر از اعضای ١۵ نفره منتخبین انتخابات اخیر وموضوع«سلطنت پهلوی» 

  دکتر منصور بیات زاده ــ  ۱۵ آذر ۱۳۹۷ – ۶ دسامبر ۲۰۱۸

 

 

 

تأملی بر اظهارات آقای بهزاد نبوی درباره « سیاست صبر و انتظار» جبهه ملی ایران در دوران رژِیم شاه!

 و توضیحی درباره نتیجه گیری غلط  ایشان، از آن «سیاست»!

(مصاحبه آقای بهزاد نبوی در رابطه با تظاهرات و تجمعات دیماه ١٣٩۶با روزنامه شرق) 

 ــ   دکتر منصور بیات زاده ـ  دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۹ آپريل ۲۰۱۸

رورنامه شرق در رابطه با عدم پشتیبانی وحمایت نیروهای معروف به «اصلاح طلب» از تظاهرات و تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ایران در دیماه ١٣٩۶  با آقای بهزاد نبوی یکی از فعالین و صاحبنظران آن طیف سیاسی مصاحبه ای ترتیب داده اند.متن آن مصاحبه همچنین در بسیاری از روزنامه های ایران و سایت های اینترنتی منتشرشده است. ادامه

 

 

از برگزاری گردهمایی عمومی جبهه ملی ایران در ١۴ اسفند در تهران پشتیبانی کنیم

توضیحی درباره  مواضع اتخاذ شده از سوی سایت «پیک نت» در باره نامه جبهه ملی  به رئیس جمهور،تحت عنوان «مخاطب فیسبوکی»  ــ دکتر منصور بیات زاده

ـ  شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۳ فوريه ۲۰۱۸

در دیماه ١٣٩۶ تظاهرات و تجمعات مختلفی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شدند، اعتراضاتی که طرفداران آقایان سید احمد علم الهدی، ابراهیم رئیسی ... مقدمات اولیه اش را تدارک دیده بودند،آنهم بخاطر بوجود آوردن جوّ سیاسی علیه رئیس جمهور روحانی ، تا از آن طریق، مقدمات برکناری وی را تدارک ببینند. اما،  با پیوستن تعداد زیادی از هموطنانی  که با سیاست و عملکرد هیئت حاکمه در کل مخالف هستند، به آن تجمعات و گسترش  آن اعتراضات در بسیاری از شهرها و مطرح کردن شعارهائی علیه کل «نظام جمهوری اسلامی»، نه تنها «توطئه» حضرات تمامیت خواه، مستبد و قانون شکن ملبس به لباس «روحانیت» را تا حدودی برملا کرد، حتی آن جوّ سیاسی ایجاد شده،  برای عده ای از مقامات دولتی و مذهبی حاکم،خاطره تظاهرات و تجمعات مردم ناراضی ایران در دوران رژیم محمدرضاشاهی در سال ١٣۵٧ ، همان تظاهرات و تجمعاتی که سرانجام باعث سرنگونی آن رژیم در ٢٢بهمن ١٣۵٧ شد، را زنده نمود. ادامه

 

 

دروغ پراکنی تحت عنوان «حذف» نام دکترعلی شریعتی از اسناد کنفدراسیون!!

 (درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی) ــ بخش سوم  ــ 

 دکتر منصور بیات زاده  ـ سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ / ۴ اکتبر ۲۰۱۶

در بخش های  اول(۲۶)  و دوم(۲۷) این نوشته توضیحاتی در ٧ قسمت درباره برخی از مطالب نوشته  تبلیغاتی آقای مهندس محمد توسلی که تحت عنوان («کنگره لوزان، شرح روند تقابل چپ‌های کنفدراسیونی با نیروهای ملی و مذهبی، نقدی بر روایت حمید شوکت.») منتشرشده بود، ارائه دادم، و در آن رابطه با ارائه سند ومد رک یادآور شدم که آقای مهندس محمد توسلی در نوشته تبلیغاتی خود سعی کرده است با منفی جلوه دادن مبارزات جنبش دانشجوئی در خارج از کشوربرهبری کنفدراسیون جهانی، آنهم بخاطر سرپوش گذاشتن بر بی عملی همنظرانشان در «انجمن های اسلامی» درامرافشای سیاست و عملکرد خلاف قانون رژیم شاه به خوانندگان آن نوشته چنین تلقین کنند که بعد از کنگره چهارم کنفدراسیون ، «جریان چپ انقلابی مارکسیست کنترل کامل کنفدراسیون را در اختیار گرفت». االبته ایشان در آن نوشته ،کوچکترین استدلالی  درباره ادعای «خالی از حقیقت » خود ارائه نداده اند. اگرچه محتوی جملات  آن نوشته به خوانندگان چنین تلقین می کند که منظور ازچنان «حکمی»، در رابطه با ترک کردن طرفداران «نهضت آزادی» (که در آن نوشته از آنان، بنام «نیروی ملی و مذهبی» نامبرده شده)، از آن تشکیلات بوده است. ادامه

 

 

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی

در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) ــ بخش دوم

  دکتر منصور بیات زاده ـ  چهارشنبه ٣٠ تير ۱۳۹۵ - ٢٠ ژوييه ۲۰۱۶

اما فرض را براین بگذاریم که اظهارات آقای مهندس محمد توسلی، بهیچوجه «ادعائی باطل» نبوده، بلکه ایشان در آن نوشته «تحلیل گونه» خود، «واقعیت» آنزمان را بیان کرده  و کنفدراسیون جهانی «بعداز کنگره چهارم ... در اختیار جریان مارکسیست انقلابی قرار گرفت» ــ یعنی  دیگر در آن تشکیلات ً افراد و فعالین مصدقی اثرگذار نبودند ــ. با توجه به محتوی فعالیتهای کنفدراسیون جهانی و سمت و سوی آن فعالیتها و مبارزات، آیا نباید گفت مرحبا به آن «جریان مارکسیست انقلابی» که طی فعالیت های خود در کشورهای مختلف جهان، ماهیت ارتجاعی و سرکوبگر رژیم محمد رضاشاه پهلوی و متحدین استعمارگرش که با استقلال ایران مخالف بودند را افشانمود و در آن رابطه به صدائی رسا در دفاع از حقوق ملت و منافع ملی ایران در آن دوران تبدیل شده بود!! ـ ادامه

 

 

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی

 در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) ـ بخش اول

  دکتر منصور بیات زاده ـ سه شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۵ ژوييه ۲۰۱۶

آقای مهندس محمد توسلی یکی از اعضاء رهبری «نهضت آزادی ایران» که در دوران جوانی یکی از بنیانگذاران و فعالین اولیه «انجمن های اسلامی در اروپا» بودند، طی نوشته ای با عنوان: «کنگره لوزان، شرح روند تقابل چپ‌های کنفدراسیونی با نیروهای ملی و مذهبی، نقدی بر روایت حمید شوکت.»(١) به شرکت خود بعنوان نماینده «سازمان دانشجویان دانشگاه تهران» در دومین کنگره کنفدراسیون جهانی در شهر لوزان (سوئیس) اشاره می کند و با ارائه اطلاعاتی در باره چگونگی تشکیل انجمن های اسلامی دراروپا و آمریکا، و تبلیغات شعارگونه به نفع آن «انجمن» ـ انجمنی که نقشی چندان در افشاگری سیاست و عملکرد رژیم شاه در خارج از کشور نداشت ــ ، به نقد سیاست و عملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) پرداخته است.ادامه

 

 

اشاره به نمونه دیگری از شیوه تاریخنگاری استاد دانشگاه آکسفورد انگلیس در وارونه جلوه دادن وقایع تاریخی ـ که در حقیقت ، چیزی جز «تحریف تاریخ» نیست! ـ دکترمنصور بیات زاده

 دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان نویسنده کتاب «خاطرات سیاسی خلیل ملکی» در مقدمه ای که بر خاطرات سیاسی خلیل ملکی نوشته است، در صفحات ٣٨ و ٣٩ و ۴٠  آن کتاب متذکر شده است که:«ملکی و یارانش بهیچ وجه طرفدار تقاضای شوروی نبودند»، و از آن طریق سعی کرده بر مواضع سیاسی ضدملی خلیل ملکی در آن مقطع تاریخی سرپوش بگذارد.در حالیکه، خلیل ملکی  در آنزمان یکی از مدافعین سرسخت سیاست و عملکرد دولت بلشویکی حاکم بر روسیه بوده است. او، طی مقاله «سروته یک کرباس» از خواست امتیاز نفت شمال ایران توسط «کافتارادزه» معاون وزارت امور خارجه دولت بلشویکهای حاکم بر روسیه، پشتیبانی کرده و در آن رابطه به نقد نظرات دکتر مصدق که با آن خواست مخالف بوده، پرداخته است .برای آشنا شدن با استدلالات دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، کپی  صفحات  آن کتاب را، بضمیمه ی مقدمه ای که درباره محتوی آن صفحات و ادعای دکتر کاتوزیان تحریر شده بود، در شبکه اینترنتی قرار داده شد.ادامه

 

 

تحریف تاریخ ـ بخش پنجم

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!

*****

مواضع متضاد خلیل ملکی درباره استقلال و«حاکمیت ملی»(اشتات سوورنیتِت) و

مطالبی درباره مذاکرات دکتر مصدق با مقامات دولت آمریکا وبانک بین المللی و...

 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)

  دکتر منصور بيات زاده ـ آذرماه  ۱۳۹۴ - دسامبر ۲۰۱۵

در بخش های قبلی این نوشته، (١) با کمک گرفتن از اسناد و مدارک،به نقد بخشهائی از مطالب مندرج در نامه ای که خلیل ملکی دو ماه بعد از فوت دکتر مصدق (مورخ  ١٨ ارديبهشت ١٣۴۶) به دکتر امیرپیشداد ـ پزشک مقیم پاریس ـ در باره نظرات و عقاید دکتر مصدق نوشته بود، (٢) پرداختم و نوشتم خلیل ملکی « در کمال بی صداقتی و غرض ورزی، مطالبی درباره شخصيت، نظرات و عملکرد دکتر مصدق و ماجرای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تحرير کرده است.» و توضیح دادم که محتوی آن نامه مورد بحث ، نه تنها اشتباهات زیادی باخود دربردارد که در تضاد با اسناد و مدارک تاریخی مربوط به رویدادهای تاریخی آن زمان، حتی عکس اظهارات خود او (خلیل ملکی) در زمانی که دکترمصدق در قیدحیات و در حصر خانگی در احمد آباد بسر می برد، قراردارد. در واقع تحریف تاریخ است!ادامه

 

 

تحریف تاریخ ـ  بخش چهارم

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)

دکتر منصور بيات زاده ــ سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۵ مه ۲۰۱۵
 

مگرسمت و سوی سیاست دکتر مصدق بر محور خواست دفاع از «استقلال و حاکمیت ملی» ایران دور نمی زده است؟ مگرچنان سیاستی ، در تضاد با «سياست واقع بينانه» قرار داشته است؟ و یا ملتی همچون ملت ایران می بایستی برای اینکه «واقع بین» باشد، صحبت از استقلال و حاکمیت ملی و حفظ آن ننماید؟!

 آیا در آنزمانیکه خلیل ملکی به جمع طرفداران نهضت ملی پیوست (بهمن ماه ١٣٢٩) و  نظریه «نیروی سوم» را با  اقتباس از دکترین «سیاست موازنه منفی دکترمصدق» در سال ١٣٣٠  مطرح کرد، «واقع بین» نبوده است؟!ادامه

 

 

تحریف تاریخ ـ بخش سوم 

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)(١)

دکتر منصور بيات زاده  ــ پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۹ آپريل ۲۰۱۵

 ضروریست قبلا روشن شود که قضاوت درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق بر مبنای کدام  «معیار» باید صورت می گرفت و ارزشهای تشکیل دهنده آن معیار، کدام یک از « ارزشها» ی سیاسی ـ اجتماعی می بایستی باشند؟

روشن است که برپایه ایدئولوژی مارکسیستی و یا خواستهای انقلابی می توان سیاست و عملکرد دکترمصدق را به نقد کشید و علیه آن به مبارزه پرداخت و دست به روشنگری زد، شیوه کاری که در بعضی موارد، خلیل ملکی  به زعم خود مورد استفاده قرار داده است. اما اشتباه خلیل ملکی در این امر نهفته است که او  باز هم به زعم خود، ایدئولوژی مارکسیستی و خواستهای انقلابی را، پایه «معیار» قضاوت درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق بکار گرفته است. در حالیکه اگر قضاوتی منصفانه درباره سیاست و عملکرد دکترمصدق هدف باشد، نمی توان و نباید «معیار سنجش در آنمورد را، «ایدئولوژی» مارکسیستی در نظرگرفت؛ «ایدئولوژی»  که دکتر مصدق اصولا به آن باور نداشت.ادامه

 

نظرات متناقض خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

تحریف تاریخ ـ بخش دوم

(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)(١)

ازدکتر منصور بيات زاده ـ پنج شنبه ١۴ اسفند ۱۳۹۳ ـ  ۵ مارس ۲۰۱۵

بنظر من(منصور بیات زاده)،  خليل ملکی درنامه ١٨ ارديبهشت ١٣۴۶ به دکتر امیر پیشداد، در کمال بی صداقتی و غرض ورزی، مطالبی درباره شخصيت، نظرات وعملکرد دکتر مصدق و ماجرای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تحرير کرده است. مطالبی که با توجه به مواضع ، خواست و اهداف سياسی دکترمصدق و همچنین وضع سیاسی وشرایط حاکم برجامعه ایران در آنزمان  مورد بحث، نه تنها اشتباه می باشند؛ بلکه، حتی در مغايرت کامل با اظهارات خود او (خلیل ملکی) درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق ـ در زمانيکه دکتر مصدق در قید حیات بود و درحصر خانگی در احمد آباد بسر می برد ـ ، قرار دارند. ادامه 

 

 

تحریف تاریخ!

چرا دکتر امیرپیشداد و دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان طی «ويرایش» کتاب

«برخورد عقاید و آرا» خليل ملکی، دست به تحریف تاریخ زده اند؟!

دکتر منصور بیات زاده  ــ    یکشنبه ١٩ بهمن ۱۳۹۳ ٨  فوريه ۲۰۱۵  

 

 

ستيز با ظلم و دفاع از عدالت و حقوق مدنی در نظريات دکتر ناصر کاتوزيان

نقدی بر نوشته ای بنام «بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران»

دکتر منصور بيات زاده  ــ  دوشنبه ٧ مهر ۱۳۹۳ - ٢٩ سپتامبر ۲۰۱۴

دکتر اميرناصرکاتوزيان يکی از استادان صاحبنظر مسائل حقوقی وطنمان ايران بود. درگذشت آن استاد در روز سه شنبه یازدهم شهریورماه ١٣٩٣ ضايعه بزرگی برای جامعه فرهنگی و بخصوص جامعه حقوقی ايران می باشد.

با توجه به اين واقعيت تلخ که چاپلوسی و تملق بخشی از فرهنگ حاکم بر وطنمان ايران می باشد؛  اما، دکتر ناصر کاتوزيان از زمره آن افرادی بود که با چنان وضعی همراه و همسو نشد. ادامه

 

 

در باره مشکلی که حجت الاسلام سيد محمد خاتمی با تعريف «جمهوری» دارد،

و اشاره ای کوتاه به نظرات و مواضع سياسی آيت الله خمينی در دوران مبارزه با رژيم شاه  و بعد از استقرار« نظام جمهوری اسلامی»!! ــ بخش دوم ــ

 تأملی بر اظهارات سيدمحمد خاتمی در نوشته ی: "«جمهوری» یک تعارف نیست/ خطر تحجر و اخباری‌گری انقلاب را تهدید می‌کند"

 دکتر منصور بيات زاده ــ سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ /  ۲ سپتامبر ۲۰۱۴

   درهنگام قضاوت در باره انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، حتمأ بايد به اين موضوع توجه نمود که، تفسير رهبر انقلاب و طرفدارانش از «اسلام» در آن مقطع تاريحی، اسلامی بود که با حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم، انتخابات آزاد و مردم سالاری بهيچوجه سرستيز نداشت وبا استبداد و ديکتاتوری و استعمار و حتی شرکت «روحانيون» در حکومت مخالف بود!! ادامه

 

 

در باره مشکلی که حجت الاسلام سيد محمد خاتمی با تعريف «جمهوری» دارد،

و اشاره ای کوتاه به نظرات و مواضع سياسی آيت الله خمينی در دوران مبارزه با رژيم شاه  و بعد از استقرار« نظام جمهوری اسلامی»!! ــ بخش اول ــ

 تأملی بر اظهارات سيدمحمد خاتمی در نوشته ی: "«جمهوری» یک تعارف نیست/ خطر تحجر و اخباری‌گری انقلاب را تهدید می‌کند" ــ

دکتر منصور بيات زاده  ــ  شنبه ٢٨ تير ۱۳۹۳ -  ١٩ ژوييه ۲۰۱۴

عملکرد های سرکوبگرانه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، بی توجهی به حقوق ملت، پايمال کردن حقوق دگرانديشان در بسياری از موارد و بی حرمتی به شئون انسانی آنان، شکنجه و ضرب و شتم زندانيان سياسی، تهديد، آزار و اذيت خانواده های زندانيان سياسی، بخدمت گرفتن قوانين ارتجاعی و ضد دمکراتيک، همچون «نظارت استصوابی» ــ باوجود آن  دستبرد به آراء ريخته شده به صندوق های رأی و تقلب درشمارش آراء ــ ، تقلبات گسترده ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، زمينه ساز شکل گرفتن جنبش اعتراضی معروف به «جنبش سبز» شد، حمله شبه نظاميان بسيجی به صفوف راه پيمائيها ی معترضين و به قتل رساندن و مجروح کردن بسياری از آنان، به قتل رساندن تعدادی ازدستگيرشدگان معترض در زير شکنجه،  حصرخانگی رهبران «جنبش سبز» (ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد)، سختگيری و فشار به زنان در رابطه با حجاب و جلوگيری از حضور زنان در زمين  های ورزشی، هياهو و جوّ سازی بخاطر شلوار زنان ــ  حتی تاکيد برپوشش«چادر مشکی» ، آنهم که  گويا آنچنان پوششی طبق اظهارات خطيب نمازجمعه تهران، در قرآن به آن اشاره رفته است!،(١) و بيانيه ستاد کل نيروهای مسلح در مبارزه با بدحجابی (٢) ــ ، و اظهارات شهردار باصطلاح با غيرت تهران در باره تفکيک جنسيتی بعنوان  سخنران پیش از خطبه نمازجمعه تهران،(٣) اتخاذ تصميمات غلط در بسياری از امور مملکتی، چپاول بيت المال، رانت خواری و به باددادن سرمايه های ملی، گسترش بيکاری  وفقر عمومی که فحشا و اعتياد از عوارض جانبی آن است، جلوگيری از ابراز نظر و عقيده منتقدين و مخالفين، دامن زدن به سانسور و فشار برمطبوعات  و تحت تعقيب قراردادن روزنامه نگاران و وبلاگ نويسانی که دست به روشنگری می زنند،... سبب شده اند، تا روز بروز بر تعداد منتقدين و مخالفين «نظام» ولايت فقيه برهبری آيت الله سيد علی خامنه ای افزوده شود و در نتيجه، تعداد بيشتری از ايرانيان به ماهيت غير دمکراتيک قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخصوص ماهيت استبدادی و ضد مردمی نهاد « ولايت فقيه» پی برند. در واقع فاصله بين بخش بزرگی از ايرانيان، به ويژه  جوانان با دولتمردان و روحانيون شيعه مذهب دولتی که بخشی از آنان، افرادی مستبد، خودکامه، انحصار طلب، چپاولگر، متظاهر، چاپلوس، دروغگو، پول پرست ... هستند، بيشتر از گذشته شود.ادامه  

 

 

دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ايران»،

برای دکتر مصدق ارجحيت بيشتری داشت تا حفظ مقام نخست وزيری!*

بخش دوم  نوشته ی: درباره اعتراض داريوش فروهر به دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

ومطالبی چند در نقد نوشته:« ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»

 دکتر منصور بيات زاده  ـ  پنج شنبه ٨ اسفند ۱۳۹۲ - ٢٧ فوريه ۲۰۱۴

بخش اول (٩) اين نوشته را با نقل قول بخشی از اظهارات اعتراضی شادروان داريوش فروهر در رابطه با مطالب تحرير شده در مقدمه کتاب «خاطرات سياسی » خليل ملکی (صفحات ١٠٣ و١٠۴ ) (١٠) که آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان تحرير کرده است به پايان رساندم . در آن نقل قول همچنين  آورده شده بود: ادامه

 

 

درباره اعتراض داريوش فروهر به  دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

و مطالبی چند در نقد نوشته:

 « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»

دکتر منصور بيات زاده ـ يک شنبه ٢٩ دی ۱۳۹۲ - ١٩ ژانويه ۲۰۱۴

برای آن عده از خوانندگانی که با نوشته ها و مطالب مربوط به موضوع «رفراندوم» در دوران حکومت دکتر مصدق، ازجمله مقدمه ای که آقای دکتر محمدعلی کاتوزيان بر کتاب «تاريخ سياسی» خليل ملکی تحرير کرده، (٢) آشنائی دارند؛ پس ازآگاه  شدن از نظرات و موضع اعتراضی داريوش فروهر در آن مصاحبه ی ويديويی، حتمأ با من هم نظر  خواهند بود که آن استاد محترم دانشگاه آکسفورد، با تحرير اطلاعات غلط  در مقدمه کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی ، که داريوش فروهر از آن به عنوان «دروغ محض»،  نام برده است ، شخصأ سبب آن «اشتباه» شده است. جالب است که نتنها آقای همايون کاتوزیان اشتباه خود را نپذیرفته ، بلکه به مرحوم داریوش فروهر معترض است که چرا به انتشار مطالب نادرست وی اعتراض نموده، و در آن رابطه، «شبهه» ايجاد کرده است!! ـ ادامه   

 

 

اشاره به مقالۀ آقای منوچهر صالحی تحت عنوان:

«مشت نمونه خروار»

و توضيحاتی در باره سخنرانی وی در نشست«مجامع اسلامی ایرانیان» در هامبورگ

دکتر منصور بيات زاده ـ چهار شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۸ اوت ۲۰۱۳

يکی از تفاوتها ی ماهوی که بين «جامعه باز» و «جامعه بسته» وجود دارد، مربوط به  اين اصل می شود که در جوامع باز، برعکس جوامع بسته، تمام شهروندان جامعه در رابطه با مسائل مختلف سياسی، فرهنگی، اجتماعی از اين حقوق برخوردار هستند که بتوانند بطور آزادانه نظرات و عقايد خود را مطرح نمايند و در آن رابطه به بحث و تبادل نظر و تبليغ مواضع خود و حتی نقد نظرات دگر انديشان بپردازند. در چنان جوامعی ، نيروهای دگر انديش، بهيچوجه «دشمن» تلقی نمی شوند، بلکه «رقيب» محسوب می گردند که درباره محتوی نظرات و عقايد و سمت و سوی مسائل سياسی ـ اجتماعی با يکديگر به «مبارزه نظری» ــ و نه «فيزيکی» ــ  دامن می زنند. بر این اساس است که ما شاهد رقابت های نطری در بين اعضای احزاب و سازمانهای دمکرات جوامع دمکراتيک هستيم.اسناد و مدارک تاريخی بيانگر اين واقعيت است که تمام فعالين و کوشندگان سياسی ـ اجتماعی دمکرات و آزاديخواه ايرانی  خود را هوادار «جامعه باز» می دانند و بخاطر تحقق چنين جامعه ای در وطنمان ايران مبارزه کرده و می نمايند. بنابراين مبارزه نظری، گفتگو و بحث  بين فعالين و کوشندگان سياسی بايد بعنوان بخشی از مبارزه سياسی دمکراتيک تلقی گردد مشروط  براينکه هدف  از آن مبارزه ، روشن کردن مسائل مورد اختلاف باشد و نه سرپوش گذاشتن بر اشتباهات. ادامه

 

 

توضيحی در باره اظهارات منوچهرصالحی مبنی بر:ـ

«چرا انقلاب ايران ضد سکولار بوده است؟»

دکتر منصور بيات زاده  ــ  چهارشنبه ٢٣ مرداد ۱۳۹۲ ١۴ اوت ۲۰۱۳

در واقع روشن نيست که چرا و بچه دليل منوچهر صالحی سعی دارد مواضع کنونی اش را نيزشامل دوران اوائل انقلاب  بنمايد ؛ و «نظام جمهوری اسلامی» مبتنی بر قانون اساسی دست پخت مجلس خبرگان را با «انقلاب شکوهمند بهمن١٣۵٧ » که در اثر مبارزات بخش بزرگی از مردم ايران شکل گرفت و در جهت سرنگوئی رژيم استبدادی و وابسته شاه و کسب استقلال سياسی با پيروزی روبرو شد، بغلط و غير مسئولانه يکی فرض می کند؟!  ادامه

 

 

"محتوی بيش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطيت ايران، اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» در ايران متحقق گردد!"

دکتر منصور بيات زاده  ــ سی تير ١٣٩٢ / ٢١ ژوئيه ٢٠١٣

اگر قبول داشته باشيم که مشخصه اصلی و محوری جامعه سکولار، «جدائی نهاد دولت از نهاد دين»می باشد. مشخصه ای که حتمأ بايد مورد تائيد تمام افراد و نيروهانی که برای تحقق جامعه «سکولار» و يا جامعه «لائيک» مبارزه و فعاليت می کنند باشد؛ که با اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت، این امر متحقق نمی شد.

با توجه به محتوی  «اصول قانون اساسی مشروطيت» و متمم آن، که بر امر مذهب شيعه بعنوان «مذهب رسمی» ايران  تاکيد داشت؛ برای علما و مجتهدين مذهب شيعه، حق «وتو» نسبت به تمام قوانينی که از سوی نمايندگان ملت در مجلس شورای ملی تصويب می شد، قائل بود؛ پادشاه می بايستی شيعه مذهب و مروج آن مذهب باشد؛ وزرا مسلمان باشند. نمايندگان مجلس پس از افتتاح مجلس، می بايستی به قرآن قسم ياد می کردند و...، بهيچوجه امکان نداشت که بر پايه محتوی چنان اصولی از قانون اساسی، «نظام سکولار»  و يا «لائيک» بر ميهنمان ايران حاکم شود.ادامه

 

 

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟ 

  تأملی بر نوشته آقای تقی رحمانی ـ يکی از فعالين ملی مذهبی

تحت عنوان: «چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟» ـ

و توضيحاتی در باره «نظام سکولار» و

«ارزش» های تشکيل دهنده «نظام دمکراسی» در چهار بخش ـ دکترمنصور بيات زاده 

*****

 

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟ ـ بخش چهارم

تاريخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن  مقوله «سکولار»،در مجادلات  روزمره سياسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧

دکتر منصور بيات زاده  ـ سی تير ١٣٩٢ / ٢١ ژوئيه ٢٠١٣  ـ ادامه

 

 

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟  ـ بخش سوم  ـ

جوّ سياسی « ضد حکومت مذهبی» سبب شده و کمک کرده ، تا

طرفداران رژيم سرنگون شده محمدرضا شاه پهلوی، بغلط ادعا نمايند که «نظام مشروطيت» حاکم بر ايران قبل از انقلاب ١٣۵٧ ، يک «نظام سکولار» بوده است!! ـ

دکترمنصور بيات زاده ـ پنج شنبه ۶ تير ۱۳۹۲ - ٢٧ ژوين ۲۰۱۳  ـ ادامه

 

 

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟  ـ بخش دوم 

اسناد تاريخ بيانگر اين واقعيت هستند که با تکيه بر اصول هيچيک از اديان،نمی توان جامعه ای دمکراتيک ساخت!! ـ

  دکترمنصور بيات زاده ـ يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۶ مه ۲۰۱۳ ـ  ادامه

 

 

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟  ـ بخش اول

 اگر هدف از مبارزه سياسی، خواست استقرار «نظام دمکراسی» باشد،

 اسلام نمی تواند صورت مسئله خاورميانه باشد! ـ

دکترمنصور بيات زاده ـ  شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱ مه ۲۰۱۳ـ   ادامه 

 

 

 

 

ماه اسفند ، ماه حادثه های تلخ وشیرین ١۴ و ٢٩ اسفند،

و اشاره به برخی از نطرات و عقاید دکتر مصدق

بمناسبت چهل و ششمين سالگرد درگذشت دکترمصدق

دکتر منصور بيات زاده ـ

١۴ اسفند ١٣٩١ ـ مصادف با ۴۶ امين سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق

تا قبل از ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور دولت استعمارگر انگلیس از طريق شرکت  نفت «بريتيش پتروليوم» (ب ـ پ)، نه تنها ذخائر نفتی ايران در جنوب کشور را چپاول و غارت می کرد، بلکه با بوجود آوردن شبکه سياسی ای در ايران ، توانسته بود دولتی در دولت بوجود آورد.

مبارزات استقلال طلبانه مردم ايران برهبری دکترمصدق  عليه نفوذ سياسی دولت استعمارگر انگليس در ايران ، موفق می شود با طرح پيشنهاد کميسيون نفت (مصوبه ١٧ اسفندماه ١٣٢٩)، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران، در مجلس شورای ملی در تاريخ  ٢۴ اسفند ١٣٢٩ ، به تصويب نمايندگان آن  مجلس برساند و به قانون تبدیل نماید. آن قانون در تاريخ   ٢٩  اسفندماه ١٣٢٩ مورد تائيد نمايندگان محلس سنا نيز قرار می گيرد. در واقع با ملی شدن صنعت نفت، گامی مثبت  و بزرگ درجهت قطع نفوذ سياسی آن دولت و پايان دادن به چپاول ذخائرنفتی جنوب ايران برداشته می شود!.ادامه

 

 

بدون توجه به اسناد و مدارک کنفدراسيون جهانی و

سياست و عملکرد رژيم شاه،

 نتوان قضاوتی صحيح درباره مبارزات کنفدراسيون ارائه داد!   ـ

در نقد اظهارات دشمنانه آقای رضاچرندابی، تحت عنوان

«با اين محتوا به آن گذشته نگاه نکنيم!» 

دکتر منصور بيات زاده  ــ  چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۹ ژانويه  ۲۰۱۳

سايت «ايران امروز» نوشته ای بقلم آقای رضاچرندابی تحت عنوان «با اين محتوا به آن گذشته نگاه نکنيم!» (١) ، بانضمام يکی از عکسهای تاريخی  دوران مبارزات کنفدراسيون در تاريخ ۴ ژانويه ٢٠١٣  ، انتشار داده بود. آقای چرندآبی طی آن نوشته بمخالفت با برگزاری جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی که يک روز بعد (۵ ژانويه)  در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شد ، پرداخته و از آن دوران افتخار آميز، به عنوان «سال‌های جنون» نام برده است.

محتوی آن نوشته، برای آنانکه تا اندازه ای با تغيير مواضع برخی از فعالين سياسی در خارج از کشور آشنائی دارند، چندان  تعجب انگيزنبود. که انتظار همين بود تا افرادی همچون آقای رضاچرندابی که مدتها است  به جرگه دوستداران تئوريسين و قائم مقام حزب رستاخيز آريامهری  درآمده اند و افرادی که از کارچاق کن های نشستهای واشنگتن، استکهلم، پراگ ... بوده، همان نشستهائی که «سايه » ی از ما بهتران برآن افکنده شده و بالاخره برخی از طرفداران رژيم محمدرضاشاه پهلوی  و نيروهای طرفدار دخالت بيگانگان در امور ايران از برگزاری جشن  پنجاهمين سالگرد کنفدراسيون جهانی، استقبال ننمايند و حتی عليه آن دست به توطئه و خرابکاری بزنند! ادامه

 

 

پروفسور مجيد تهرانيان يکی از فعالان دانشجوئی  دهه ١٩۶٠ و عضو اولين هيئت  دبيران کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی درگذشت.

با کمال تأسف مطلع شدم  که پروفسور مجيد تهرانيان، يکی از فعالان و ياران دانشجوئی  دهه ١٩۶٠ درگذشت. درگذشت وی را بخانواده محترم تهرانيان و دوستان آن مرحوم تسليت می گويم. ــ  دکتر منصور بيات زاده ـ جمعه ۸ دی ۱۳۹۱ - ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲ ـــ ادامه

 

 

تحت عنوان دفاع از «آزادی بيان و عقايد دگرانديش» ،

نبايد به  گفتار و نوشتاری که درجهت «تحريف تاريخ» باشند، صحه گذاشت!

دکتر منصور بيات زاده ـ پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲

آقای علی اصغرسليمی (يکی از فعالين و کوشندگان طيف چپ) در «کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی جبهه ملی ایران در خارج از کشور، شاخه اروپا» سخنانی درباره انقلاب بهمن ١٣۵٧ و سياستهای اتخاذ شده از سوی جبهه ملی ايران در آن مقطع تاريخی، بيان نموده است، که متن آن سخنرانی از سوی تعدادی از سايت های اينترنتی پخش شده است.

در اين نوشته بهيچوجه قصد ندارم درباره تمام مواضع و مطالب سياسی مطرح شده از سوی آقای سليمی در آن نشست اظهارنظرکنم.همچنين لازم می دانم متذکر شوم که من هيچگونه مخالفتی با نقد نظرات و عقايد دگرانديش ندارم، بلکه چنين شيوه کاری را برای روشن شدن مسائل مورد اختلاف، تصحيح اشتباهات و کمبودها ضروری و لازم می دانم.

اما چون«جمله ای» از گفتار آقای سليمی که مورد بحث من در اين نوشته می باشد، و او در گفتار خود در آن نشست چنين جلوه داده است  که نظرات و عملکرد غلط جبهه ملی ايران در دوران انقلاب بهمن ۵٧  را «نقد» نموده است. «شيوه کاری» که حتمأ بايد مورد تائيد آزاديخواهان و طرفداران «جامعه باز» و مخالفين «جامعه بسته» باشد. اما با کمک گرفتن از اسناد  و مدارک تاريخی مربوط به آن مقطع تاريخی مورد بحث، روشن می شود که آن «نقد»، چيزی جز«تحريف تاريخ» آن دوران نيست و بدان جهت، نبايد نسبت به چنان شيوه کاری سکوت اختيارکرد!! ادامه

 

 

«ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟»

و «آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟ »

دکتر منصور بيات زاده  ـ  شنبه یازدهم شهریور ١٣٩١ برابر با  اول سپتامبر ٢٠١٢

امسال مصادف است با يکصدوسی امين سال زادروز دکتر محمد مصدق، فردی که بسياری از محققين و تاريخنويسان و همچنين طرفداران و هواداران وی، از ايشان بعنوان رهبر نهضت ملی ايران در مقطع تاريخی مبارزات ملی شدن صنعت نفت ياد می کنند. در رابطه با بزرگداشت اين سالگرد،تعدادی از فعالين سياسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنين برخی از سازمانهای سياسی مطالبی را به نگارش درآوردند که از طريق بسياری از سايت های اينترنتی منتشر شده است. تا آنجا که من اطلاع دارم، در برخی از شهرهای کشورهای اروپا، ازجمله  ژنو (سوئيس) ، پاريس (فرانسه)، کلن (آلمان) مجالس بزرگداشتی نيزبرگذار شده است. مطالب منتشر شده درباره آن نشست ها، بيانگر اين امر است که سخنرانان آن نشست ها درباره بعضی از ارزش های سياسی و خط ومشی مبارزاتی که دکتر مصدق در طول فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی خود بر آنها مکررأ تاکيد نموده ، اشاره کرده اند.

برگذارکنندگان نشست هامبورگ، حتمأ بدين خاطر که چون نام دکتر مصدق با «نهضت ملی ايران» عجين شده است، موضوع بحث اين نشست را بررسی  و توضيح درباره ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی تعيين کرده اند. ادامه

 

 

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده  در نوشته ی

  ـ   « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش سوم ـ

دکتر منصور بيات زاده ـ   چهارشنبه  ١۶ فروردين ١٣٩١ / ۴ آوريل ٢٠١٢

*****

طبق اصول قانون اساسی مشروطيت تعيين هيئت وزيران از جمله وزير جنگ از حقوق نخست وزير بود. عزل و نصب نخست وزير از سوی شاه، بدون موافقت اکثريت نمايندگان مجلسين  در مغايرت با اصول قانون اساسی مشروطيت قرار داشت!!  ـ

در بخشهای اول (١) و دوم (٢) اين نوشته با کمک گرفتن از اسناد و مدارک تاريخی معتبر در نقد و تفسير بخشهانی از مقاله ی «شاه کودتا کرد یا مصدق؟» (٣)، توضيح دادم که «هدف» آقای دکتر پيروز مجتهد زاده ــ استاد«دانشگاه تربيت مدرس تهران»، که خود راهمچنين «پژوهشگر» محسوب می دارد ــ ، ازتحرير آن مقاله، بهيچوجه ارائه اطلاعات دقيق و آشناکردن خوانندگان آن مقاله با جوانب مختلف رويدادهای  مثبت و يا منفی تاريخ ايران در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت  در سراسر ايران برهبری دکتر محمد مصدق نبوده، بلکه وی بر پايه تهمت، افترا، دروغ، تقلب، تحريف و وارونه جلوه دادن رويدادها و وقايع تاريخی در جهت مخدوش جلوه دادن اهداف و خواست ها ی مبارزات «نهضت ملی» عمل کرده است.

بخش سوم اين نوشته را، با نقد و تفسير بخش ديگری از آن مقاله مورد بحث که آن «پژوهشگر» محترم در رابطه با « وزارت جنگ»  و دکتر مصدق نوشته است، شروع می کنم.  ادامه

 

 

در دفاع از مبارزات استقلال طلبانه دکتر مصدق و نهضت ملی ايران

  *****

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده  در نوشته ی

 ـ«ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش دوم ـ

  دکتر منصور بيات زاده   ــ   يکشنبه ١۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۴ مارس ۲۰۱۲ 

در بخش اول اين نوشته به نقد بخشهائی از اظهارات و ادعاهای غلط ، بی ربط و حتی تحريف شده آقای دکتر پيروز مجتهد زاده در مقاله ی  «شاه کودتا کرد يا مصدق؟ »  (١)  پرداختم و با توجه به محتوی آن نوشته، متذکر شدم : «دکتر پيروز مجتهد زاده سعی کرده است برموضوع اصلی مبارزات دکتر مصدق و نهضت ملی ايران که قطع نفوذ دولت استعمارگر انگليس در صدر برنامه مبارزاتی اش قرار داشت، سرپوش بگذارد و تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩، تصويب و اجرای خلع يد و دفاع از دست آورد های آن مبارزات ـ يعنی حفظ « استقلال (حاکميت ملی)» کسب شده را نا دیده انگارد.». (٢) ادامه

 

 

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده  درنوشته ی

ـ « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟»  ـ

  بخش اول ـ  دکتر منصور بيات زاده 

شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱ ژانويه ۲۰۱۲

سايت «خبرآنلاين»، مقاله ای بقلم آقای دکترپيروز مجتهد زاده ـ استاد جغرافيای سياسی ومسائل  ژئوپُلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، ــ ،  تحت عنوان « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟»، منتشرکرده است.(١) ـ

بنظر من هرکوششی که درجهت برطرف کردن نکات ناروشن، نقائص، کمبودها، تصحيح اشتباهات ، برداشتها و تفسيرهای غلط مربوط به تاريخ معاصر وطنمان ايران، ازجمله نهضت ملی شدن صنعت نفت باشد، حتمأ بايد عملی مثبت ارزيابی شود و از هرکوشش و فعاليتی که درجهت کمک به شفافيت تاريخ آن دوران باشد ــ  بشرط اينکه  برپايه اسناد و مدارک تاريخی معتبر و نه برپايه شايعات، حدسيات، تقلب ، دروغ ، تحريف و عوامفريبیی تدوين گردد ــ ،استقبال نمود. (٢) ـ    ادامه

 

 

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 «گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت» 

*****

 

تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،

رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح شده اند،

تحرير و تفسيرمی نمايد و از

تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می ورزد!

بخش پنجم (بخش پايانی) ــ  درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

دکتر منصور بيات زاده ـ  پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۹۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱

*در باره «ابتکار جالب» دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری*

مقايسه متن صفحه ۴٣٧ کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» با متن صفحه اول کتاب محاکمات مهندس بازرگان ومتن  تراکت سوگ مصدق بزرگ   

  

آيا اظهارات آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در باره مبارزات ملی ـ ميهنی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و حزب توده ايران در مغايرت و تضاد با اسناد و مدارک تاريخی قرار ندارد؟!

ـ بخش چهارم  ـ   دکتر منصور بيات زاده ـ  چهار شنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱

 

  

کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و اظهارات بی ربط و کم مايۀ آقای دکتر همايون کاتوزيان

ـ بخش سوّم ـ  دکتر منصور بيات زاده ـ  چهارشنبه ۲٣ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱

 

 

آيا مُوضع دکتر همايون کاتوزيان در پشتيبانی از نخست وزيری دکترعلی امينی در سال ١٣۴٠، درمغايرت با دست آورد های ملی شدن صنعت نفت و تز معروف به «نيروی سوم» نيست؟

ـ بخش دوّم ـ  دکتر منصور بيات زاده ـ  پنجشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۵ اوت ۲۰۱۱

 

  

آيا قوام السلطنه ديکتاتور نبود ؟!

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

ـ بخش اول  ـ   دکتر منصور بيات زاده ـ چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ - ١٧ اوت ۲۰۱۱

 

 

 

 

جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧

ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی

 (اتحاديه ملی) ـ  

               دکتر منصور بيات زاده   ـ  تيرماه ١٣٩٠ برابربا يولی ٢٠١١

 

 

راه مصدق و ارزشهای تشکيل دهنده آن «راه»

« متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در کنفرانس ١٢٩ امين  زاد روز دکتر محمد مصدق

در ٢٠ خردادماه ١٣٩٠ (١٠ ژوئن ٢٠١١) در شهر لودويگس هافن ـ آلمان» * 

" قضاوت بيطرفانه درباره سياست و عملکرد دکتر مصدق ، ميطلبد تا تمام جوانب فعاليت ها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی دکتر مصدق از مقطع زمانی که وی وارد فعاليت های سياسی ـ اجتماعی شده است، تا زمانيکه استعمارگران انگليسی و آمريکائی از طريق کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دولت ملی و قانونی او را سرنگون کردند، مورد بررسی و نقد قرار گيرد. البته با توجه به فرهنگ سياسی و شعور اجتماعی که در آنزمان برجامعه ايران حاکم بوده و ارزش هائی که در آن مقطع تاريخی ، معيار قضاوت و سنجش بوده اند.

«راه مصدق » خط و مشی سياسی است که بر محور خواست «آزادی و استقلال»، استقرار «حاکميت قانون» و دفاع از «تماميت ارضی ايران» شکل گرفته است. دکتر مصدق بخاطر تحقق خواست هايش، از سيستم حکومتی پارلمانتاريستی پشتيبانی می کرد و بدين منظور بر اجرای قانون اساسی مشروطيت (قانون اساسی  آن مقطع تاريخی )، آزادی انتخابات مجلس شورايملی و آزادی مطبوعات و ... تاکيد وافر داشت. "  ادامه

 

 

جبهه ملی ايران در اروپا؛

ــ چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اروپا»

بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ

دکتر منصور بيات زاده  ـ ۲۱ اسفند  ١٣٨٩

آنانکه نمی خواهند اشتباهات گذشته مجددأ تکرارشود ، حتمأ بايد با کمک به بررسی  دقيق تاريخ گذشته وطنمان ايران،اجازه ندهند تا بر کمبودها، اشتباهات، و خطاهای فعالين و کوشندگان ، سازمانها ، احزاب و جبهه ها پرده استتار کشيده شود. ويا فعاليت ها و مبارزات نيروهای آزاديخواه، استقلال طلب و طرفدار حاکميت قانون وارونه جلوه داده شوند و يا افراد خودپسند و خودمرکز بين، تاريخ را بطوری که منافع شخصی شان ايجاب می کند، ترسيم نمايند. بدين منظور بايد به تدوين و تنظيم دقيق  تاريخ معاصر وطنمان ايران کمک نمود و سعی داشت تا رويدادها بصورتی که رخ داده اند و نظرات و عقايد آنطور که بيان شده و تحرير گرديده اند، بازتاب يابند.

هدف از تحرير اين نوشته، ارائه توضيحاتی در باره چگونگی شکل گرفتن تشکيلات   «جبهه ملی ايران در اروپا» بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ می باشد!   ادامه

 

 

تأملی بر اظهارات آقای مهندس کورش زعيم  تحت عنوان« جبهه ملی ایران زير ذره بين »

اشاره ای کوتاه به ارزش های دکترين مصدق و« راه مصدق» و اعتراض به «تاريخسازی» آقای مهندس کورش زعيم مبنی :   ـ

 مصدق، «با آمدن زعیم دوباره فعال شده بود»

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۹ بهمن  ۱۳۸۹  

آقای مهندس کورش زعيم در گفتگوئی با «نشريه بين المللی کورش » بدون توجه به اسناد و مدارک معتبر ، سعی نموده است مسائل تاريخی را بصورتی  بيان نمايد و توضيح دهد تا از آن طريق برای خود (مهندس کورش زعيم) آنچنان تاريخچه سياسی که مورد علاقه اش است و نه آنطور که اعمال و کردار و مواضع سياسی اش بيانگر آنست، ترسيم نمايد. وی با اتخاذ چنان شيوه کاری، گوشه هائی از تاريخ معاصرايران را وارونه جلوه داده ، بدون اينکه به اين موضوع توجه داشته باشد که چنان شيوه ی کاری ، عملی در خدمت  خدشه دارکردن تاريخ معاصر ايران است. در واقع شيوه ی کاری است، که به «تاريخسازی» و «جعل تاريخ» معروف است! ادامه 

 

 

توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيم«آزادی و استقلال »

دربين طرفداران «راه مصدق»

تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ  ٣۱ مرداد ۱٣٨۹    

سازمانهای جاسوسی دولتهای استعمارگر انگليس و ايالات متحده آمريکا  با کمک و ياری بخشی از نيروهای ارتجاعی و وابسته که شامل بخشی از نيروهای ارتش ،ازجمله ارتشيان بازنشسته ، تعدادی از بزرگ مالکين ، بعضی از بازاريان ، گروهی از رهبران مذهبی و عده ای از چاقوکشان ،اوباش  و اراذل چاله ميدانی و زنان روسپی ساکن محله معروف به دروازه قزوين ( شهرنو ـ بعد از کودتا معروف به قلعه زاهدی ) در ٢٨ مرداد ١٣٣٢عليه دولت ملی و قانونی دکترمصدق درمخالفت و مقابله با «آزادی و استقلال سياسی (حاکميت ملی ـ اشتات سوورنيتت) »،  کودتا کردند! (١)

درباره چگونگی امرسرنگونی دولت ملی و قانونی دکترمصدق  تاکنون از زوايای مختلف ، نوشته های تحقيقی و علمی ، کتابهای تاريخی و مقالات سياسی  تحرير شده و بيانيه ها ، اعلاميه ها و قطعنامه های سياسی  صادر گرديده است. (٢)   ادامه

 

 

 

انقلاب بهمن ١٣٥٧

 

 و موضع سياسی برخی از طرفداران دکتر بختيار

 

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ٢٨ بهمن ١٣٨٧ 

همانطور که قبلا اشاره کردم، من برعکس نظرات بسياری از فعالين و نيروهای سياسی ازجمله طرفداران دکترشاپور بختيار، سرنگونی رژيم مستبد و وابسته به امپرياليسم محمدرضاشاه پهلوی را دست آوردی  بزرگ ارزيابی می کنم. من براين نظرم : همانطور که انقلاب کبير فرانسه تلنگری بزرگ به جامعه استبدادی و «بسته» فرانسه زد، انقلاب بهمن ١٣٥٧ نيز تلنگری بزرگ به جامعه خفته و استبدادی و استعمار زده ايران وارد نمود.

 

 

بررسی « مبانی و مواضع تشکيل جبهه در اپوزيسيون

و نقش آن در تحولات سياسی و

ايجاد و تحکيم دمکراسی در ايران»

متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده

عضو هيئت اجرائيه سازمان سوسياليستهای ايران

در جلسه کميته همبستگی هامبورگ

٩ ژوئيه ١٩٩۴ ــ  ١٨ تير ١٣٧٣

 

 

يک سال پس از آتش بس

منصور بيات زاده

سال ١٣٦٨ (١٩٨٩)

 

 

مصدق ، حاکميت قانون ، تماميت ارضی

و نيروهای تخيل گرا

دکتر منصور بيات زاده ـ اسفند ١٣٧۵

علت اينکه من در اين نوشته از جمله " بخشی از نيروهای منتسب به طيف چپ در ايران " استفاده کرده ام  و  نه از جمله " بخشی  از نيروهای چپ ايرانی". باين خاطر  است  که در فرهنگ سياسی "حزب کمونيست کارگری" همچون بخشهائی از نيروهای چپ در ايران مقوله ای بنام  "ملت ايران"  جايگاهی ندارد. ملتی که به شهادت مدارک تاريخی مستند از زمان تشکيل سلسله ماد که در اثر همآهنگی، همراهی و همبستگی هفت قوم از جمله قوم کرد در فلات ايران پا بعرصه تاريخ گذاشت، تا کنون در حدود سه هزار سال همواره وجود داشته است. ادامه

 

 

با تمام نيرو در دفاع از تماميت ارضی ايران

 دکتر منصور بيات زاده  ـ  سال ١٣٧٢ (١٩٩٣)

نشريه روزگار نو در شماره ١٣٧ خود( تيرماه ١٣٧٢) مقاله ای به قلم آقای عليرضا نوری زاده در رابطه با حزب دمکرات کردستان ايران تحت عنوان " ما تجزيه طلب نيستيم" ، به چاپ رسانده است.

آقای نوری زاده اين مقاله را پس از ديدار با دبير اول حزب دمکرات کردستان ايران آقای مصطفی حجری و گفت و شنود با ايشان به نگارش درآورده است. ايشان به نقل از آقای حجری می نويسند:

" ما کردهای ايرانی هستيم و کردهای ديگر سرزمينهای منطقه را نيز ايرانی می دانيم."   ادامه

 

 

نکته هاای در مورد سمينار لوس آنجلس و

  مسئله دمکراسی

دکتر منصور بيات زاده

در روزهای ٢٦ و ٢٧ ارديبهشت ١٣٧١ ( ١٦ و ١٧ ماه مه ١٩٩٢ )

 

 

چگونگی ائتلاف نيروهای سياسی ايران

متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده

در کنفرانس مشترک  "جبهه ملی ايران در اروپا "  و

 "سازمان سوسياليست های ايران"  در شهر زوريخ (سوئيس)

 

 

مهندس حسيبی

يکی از چهره های تابناک تاريخ معاصر ايران

دکتر منصور بيات زاده  ـ  تير ١٣٧٠

 

جنبش دمکراسی

و استبداد حزب کمونيست در چين

دکتر منصور بيات زاده ـ سال ١٣٦٨ (١٩٨٩)

 

سخنی درباره:

ائتلاف نيروهای سياسی

 منصور بيات زاده  ـ  فروردين ماه ١٣٦٨ (١٩٨٩)

 

 

برای لغو قانون اعدام مبارزه کنيم

منصور بيات زاده  ـ  سال ١٣٦٧ (١٩٨٩)

 

 

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره

« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم 

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»

            ـ بخش دوم ـ                 

                                     دکتر منصور بيات زاده ـ   ۱۵ دی ۱۳۸۹   

در بخش اول اين نوشته با بررسی بخشی از نوشته آقای عبدالله شهبازی در باره « سازمانهای دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»(کنفدراسيون جهانی)  توضيح دادم که اطلاعات ارائه  شده از سوی آن «مورخ» محترم در بسياری موارد غلط  و تحريف تاريخ می باشند. حال به بررسی بخشهای ديگری از آن نوشته که درباره « هويت و عملکرد » برخی از اعضاء، کوشندگان و رهبری  آن تشکيلات در رابطه با «انحلال نهائی کنفدراسيون» تحرير شده است می پردازم تا روشن گردد که نوشته اين جناب بهيچوجه رابطه ای با «تاریخ نگاری» مسئولانه و غير مغرضانه ندارد!  ادامه

 

 

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره 

« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»

ـ بخش اول ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٩ آذر ۱۳۸۹ 

آقای عبدالله شهبازی ــ «مورخ» ــ ، تحت عنوان « سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران» مقاله ای در شش قسمت به نگارش درآورده و آنرا در ١٨ آبان ١٣٨٩(٩ نوامبرماه ٢٠١٠) ازطريق « وبگاه شهبازی » منتشر کرده  است. (١)

وی قسمت سوم آن مجموعه  را به توضيحاتی درباره «سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور» اختصاص داده است.  ادامه

 

 

متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در رابطه با

« ياد روز آيت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان»

در شهر کلن ـ آلمان ـ ٢٤ بهمن ١٣٨٨   

 ...در واقع اين دوشخصيتی که جلسه امروز بخاطر بزرگداشتشان برگذار شده است، دارای سابقه طولانی مبارزات ضد استبدادی در هر دو رژيم هستند. بنظرمن تاکيد براين خصوصيات مثبت شادروانان منتظری و بازرگان وظيفه هرفرد و تشکيلات سياسی ضد استبداد بايد باشد، حتی اگر با بخشی از نظرات و عملکرد آنها پس از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧توافق نداشته و به آن اعتراض داشته باشند!  ... ما در مقطع کنونی در وطنمان شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که نيروهای طرفدار هيئت حاکمه ـ  نيروهای تماميت خواه و سرکوبگر ـ ، سعی دارند تا تحت عنوان «وفاق ملی» (تفاهم ملی) ، نيروهای مخالف نظری خود را وادار به تسليم کنند و بجای تاکيد بر اجرای تمام اصول قانون اساسی و درآن رابطه محترم شمردن حقوق ملت ، فقط تاکيد بر قبول اصل «رهبری» می نمايند ، بدون اينکه به اين واقعيت توجه کنند که نهاد رهبری بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است و او را می توان اگر دست به قانون شکنی بزند ، طبق اصول قانون اساسی از مقامش عزل کرد!!  ...دست آورد های مبارزات جوامعی که امروز بر آنها «نظام دمکراسی» حاکم است ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، در گروی يکسری روابط سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی می باشد. قبول «اصل فرديت» نيز يکی از آن پيش فرض های فرهنگی است. در حاليکه  اين «اصل» خود در گروی جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دين»  و «ايدئولوژی» است ادامه

 

 

« مهندس بازرگان، حاکميت قانون و دمکراسی»

 (بزرگداشت پانزدهمین سال فقدان مهندس مهدی بازرگان در شهرپاريس) *

منصور بيات زاده ـ دهم بهمن ماه ١٣٨٨

بيات زاده سخنان خود را با جملات زير شروع نمود:

«قبل از هرچيز ضروريست خاطر نشان کرد که، متأسفانه برای من امکان ندارد که در وقت کوتاهی که  در نشست امروز در اختيار دارم، برخوردی همه جانبه با تمام جوانب شخصيت سياسی ، اجتماعی و فرهنگی مرحوم مهندس بازرگان داشته باشم. البته لازم می دانم همچنين ياد آور شوم که حتی  اگر وقتِ نامحدودی نيز در اختيار می داشتم، چون اطلاعات و آگاهی من بعنوان يک فعال سياسی محدود به برخی مسائل ، نظرات و عقايد سياسی ـ اجتماعی  می شود و نه مسائل مربوط به فلسفه ، قرآن شناسی و مسائل مربوط به امور دين شناسی، از جمله دين اسلام و مذهب شيعه ، بهيچوجه نمی توانستم و برايم مقدور نبود که بطور همه جانبه در باره  ارزش های تشکيل دهنده هويت  سياسی و دانش فرهنگی آن شادروان، بصورتيکه شايسته آن مرحوم باشد، مطالبی را بيان دارم.» و بعد « خاطر نشان کرد که حتی اگر قضاوت و اظهارنظری همه جانبه درباره زندگی سياسی ـ اجتماعی و فعاليت های فرهنگی مهندس مهدی بازرگان انجام گيرد، نمی توان و نبايد انتظار داشت تا چنان نوشته و تحليلی مورد تائيد و توافق تمام فعالين و کوشندگان سياسی و فرهنگی وطنمان ايران باشد.آنهم نه بدين خاطر که جامعه ايران، همچون  جوامع ديگر بشری ، جامعه ای طبقاتی است  و با توجه باين اصل مهم ، نبايد انتظار داشت که قضاوت و اظهارنظر افراد و نيروهای وابسته به طبقات و انديشه های متفاوت و حتی متضاد، در اينمورد مشخص يکسان باشد. با توجه باين واقعيت که دربين نيروههای سياسی وابسته به  طيف های مختلف نسبت به برخی از نظرات ، عقايد و عملکرد های مهندس بازرگان نظراتی مثبت نداشته و ندارند، حتی برخی از آن نيروها ، بخاطر اينکه نمی خواهند به چگونگی روند جامعه در مقطع های مختلف تاريخی توجه نمايند، اتفاقات ناهنجار و ضد مردمی و فجايعی که در ايران  بعد از انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧ اتفاق افتاده است را بحساب آن مرحوم قلمداد کرده و می کنند.».  ادامه

 

 

تأملی بر نوشته ی بابک اميرخسروی

زير عنوان « ١٦ آذر ربطی به ورود نيکسون نداشت»

دکتر منصور بيات زاده ـ  ۲۱ آذر ۱٣٨٨  

اخيرأ در برخی از سايت های اينترنتی ، ازجمله سايت ايران امروز (١) و سايت راديوفردا (٢) نوشته ای بقلم آقای بابک اميرخسروی در باره ١٦ آذر سال ١٣٣٢ ـ که تجديد چاپ بخشی از مصاحبه او با «دويچه وله» می باشد که  در چند سال قبل انجام گرفته است ـ ، درج شده است. بنظر من در آن نوشته که مربوط به وقايع يک مقطع مشخص تاريخ معاصر وطنمان می باشد (گوشه ای از تاريخچه نهضت ملی ايران و در آن رابطه جنبش دانشجوئی ايران ) ، ناروشنی ها و نقائصی وجود دارد. بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی و برداشت غلط از محتوی آن نوشته ، بنظر من اشاره به بعضی از آن نقائص و کمبودها، امری ضروری و لازم می باشد!    ادامه

 

 

 

«وطن دوستی» و  «نژادپرستی» دو مقوله کاملا متفاوت هستند،

اگرچه هر دو در رابطه با «ناسيوناليسم» مطرح می شوند!

 

 

از: دکترمنصور بيات زاده ـ دی ١٣٨٧

 

 

در دفاع از «ملی گرائی» و مخالفت با «نژادپرستی»؛

در مخالفت با اتهامات بی ربط و مواضع مغرضانه و غلط  دکتر موسی غنی نژاد

 نسبت به نيروهای ملی گرا و استقلال طلب!

  دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٨ دی  ١٣٨٧

در سايت «شهروند امروز» (شنبه، ٢٣ آذر  ١٣٨٧) متن گفتگوئی با آقای دکتر موسی غنی نژاد ، يکی از استادان دانشگاه های وطنمان ايران، تحت عنوان « انسان گرایی مهم تر از ملی گرایی»(١) درج شده است. عنوانی  که نمی  تواند مورد تائيد هر فرد و يا سازمان انسان دوستی نباشد. با اين حال اين گفتگو حاوی نکاتی است که سعی می کنم در زير به بعضی ازآنها اشاره نمايم.  ادامه

 

 

مجموعه ٩ گفتگوی

نشريه ايران خبر چاپ واشنگتن ـ ايالات متحده آمريکا،

با دکتر منصور بيات زاده

شماره  ٢٩  ـ جمعه ١٠ شهريور تا شماره ٣٧ ـ جمعه ٥  آبان ماه ١٣٧٣

جنبش ملی، ديروز چگونه بود و امروز چگونه است

چپ ، ديروز چه کرد و امروز چه می کند؟

حاکميت ملی و حاکميت ملت

روابط خارجی، زشت و زيبای عملکردها ـ بخش اول

 روشنفکرسياسی، باورها و هدفها چه بايد باشد؟

هيئت حاکمه، قانون اساسی فعلی و بايد ها و نبايد ها

سوسياليستها، چه می گوئيم و چه می خواهيم؟ ـ بخش ٢

سوسياليستها، چه می گوئيم و چه می خواهيم؟ ـ بخش ١

روابط خارجی، زشت و زيبای عملکردها ـ بخش  دوم

 

 

توضيح  در باره يک سند که ادعا شده است ، متن گفتگوی دکترمصدق با يک خبرنگار فرانسوی بنام آندره بريسو در ١٥ ژوئيه ١٩٥١ است

بقلم : دکتر منصور بيات زاد  ـ  ۲١ آبان ۱٣٨۷  

 

 

نقد نظرات دگرانديش،

بهيچوجه بمعنی پايمال کردن حقوق دمکراتيک دگرانديش نيست!

( اشاره به نقد آقای دکتر حسن کيان زاد در باره نوشته « مطالبی در باره نامه منتشر نشده مهندس بازرگان ...»  و دفاع وی از آقای مسعود بهنود)  

                  دکتر منصور بيات زاده ـ  ٣ دی  ١٣٨٧           

*****   

نبايد ازخاطر بدورداشت که يکی از بزرگترين دشمنان ما ايرانيان ، « مشکل معرفتی»  است که خود خواهی و قهرمان پرستی، تعصب خشک  وغير مسئول بودن در برابر گفتار، نوشتار و اعمال و کردار خود، بآن «مشکل» اضافه می شوند! بنظر من با شعار «مرگ بر»  و توسل به « قهر» و «اتهام» و «برچسب» ، نتوان بر آن «مشکل» غلبه کرد . ادامه

 

 

مطالبی در باره

نامه منتشر نشده مهندس بازرگان به شاه سابق ايران *

و اشاره ای کوتاه به نوشته آقای مسعود بهنود تحت عنوان

«عجب کاری نکرد پادشاه»

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۲ آبان ١٣٨٧

 

 

    

تأملی بر بيانيه ی  «هشدار به ايرانيان»

 

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ٣۰ شهريور ۱٣٨۷  

تعدادی از فعالين فرهنگی، سياسی در ايران، در رابطه با جنگ گرجستان طی  بيانيه ای  تحت عنوان «هشدار به ايرانيان» (١)،موضعی عليه روسيه همچون موضع پرزيدنت بوش و خانم کاندولیزا رایس اتخاذ کرده اند،بدون اينکه اين هموطنان محترم  باين واقعيت نيز توجه کرده باشند که اين ارتش گرجستان بود که ، آتش جنگ را در آن منطقه برافروخت. ادامه

 

 

 

نقدی بر نوشته آقای فواد شمس:

«احمدی نژاد تکامل یافته ی مصدق! در صحنه کمدی تاریخ»

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٨ فروردين ١٣٨٧

 

 

بمناسبت پنجاه وهفتمين سالگرد ملی شدن صنعت نفت

بقلم : دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٩ اسفند ١٣٨٦

*****

بنظر ما سوسياليست های مصدقی،  تفاوتی که بين « ملی شدن صنعت نفت» و « غنی سازی اورانيوم و مسئله هسته ای » وجود دارد، اين تفاوت به چگونگی عملکرد و محتوی سياست و تصميمات دولت دکتر مصدق و دولت دکتر احمدی نژاد مربوط می شود و نه به موضوع دفاع از «حاکميت ملی»!!

عکس دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ايران

 درروی جلد هفته نامه اشپيگل ـ آ لمان

در تاريخ معاصر ايران ، روز٢٩ اسفند ١٣٢٩ ، بعنوان يکی از بزرگترين افتخارات ملی ايران در استيفای حقوق واستقلال کشور و مبارزات ضد استعماری مردم ايران به ثبت رسيده است. 

  ادامه

      Pdf  

 ادامه

htm

                        

 

مجموعه ٩ گفتگو با دکتر منصور بيات زاده

در سالهای ١٣٧٨ و  ١٣٧٩ ، نشريه تلاش چاپ برمن ـ آلمان، متن نه (٩)  گفتگو  با دکتر منصور بيات زاده در رابطه با يکسری مسائل سياسی، از جمله «حاکميت قانون»، «اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت»، «لغو مجازات اعدام»، «دفاع از حقوق بشر بهيچوجه مرزی نمی شناسد»، «انتخابات آزاد»، «نظارت استصوابی»، «حاکميت ملت»، «حاکميت ملی»، «تفاوت بين حاکميت ملت و حاکميت ملی»، « سياست موازنه منفی و نيروی سوم»، «اشاره به قانون اساسی مشروطيت و مقايسه بعضی از اصول آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی» ، «جدائی دين از دولت» ، « راه مصدق»، «گلوباليزاسيون»... را انتشار داده بود. ما در اين مجموعه متن کامل آن گفتگوها را انتشار می دهيم.

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی ـ اسفندماه ١٣٨٦

 

قسمت اول گفتگو ؛

 

قسمت دوم گفتگو ،

قسمت سوم گفتگو،

قسمت چهارم گفتگو

قسمت پنجم گفتگو؛

 

قسمت ششم گفتگو؛ 

 

 

قسمت هفتم گفتگو

 

 

قسمت هشتم گفتگو،

 

 

قسمت نهم گفتگو؛

 

 

 

استقرار «حاکميت قانون»  بهيچوجه بمعنی «نظام دمکراسی» نيست،

اگرچه استقرار « نظام دمکراسی» احتياج به وجود «حاکميت قانون» دارد!

 

 *****

 

«جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت» و «جدائی مذهب از جامعه» دو مقوله کاملا  متفاوتند!

گفتگو ی  ايران ليبرال با

آقای دکتر منصور بیات زاده  از سازمان سوسیالیست های ايران

در باره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ دوره ی هشتم

(بخش دوم)  ـ ١٨ اسفند  ١٣٨٦

 

 

 

اشاره به چگونگی روند برگزاری انتخابات در دوران رژيم شاه و دوران رژيم جمهوری اسلامی

گفتگو ی  ايران ليبرال با

آقای دکتر منصور بیات زاده  از سازمان سوسیالیست های ايران

در باره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ دوره ی هشتم

(بخش اول)  ـ  بهمن ماه  ١٣٨٦

 

 

 

تأملی بر نظرات آقای ناصر کاخساز

 در باره معيار

« حقوق بشر در ایران از به رسمیت شناختن دولت اسراییل می‌گذرد»

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ۱۹ آذر  ١٣٨٦

 

 

در رد اتهامات و گزافه گوئيهای دکتر علی رضا نوری زاده

در باره زنده ياد دکتر کريم سنجابی

رهبر فقيد جبهه ملی ايران در دوران انقلاب بهمن ١٣٥٧

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ۲٨ آبان ۱٣٨۶

 

 

تأملی بر گفتار آقای دکتر سعيد حجاريان

مبنی بر

«فاطمی جمهوريخواه بود اما من مشروطه خواه هستم»

*****

بمناسبت پنجاه و سومين سالگرد اعدام دکتر سيد حسين فاطمی

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۶

 

 

در باره مقاله «دمکراسی دلاری» اکبر گنجی

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ١٦ آبان ۱٣٨۶

 

 

در دفاع از حقوق شهروندی اشکان دژآگاه

دکتر منصور بيات زاده  ـ  دوشنبه  ٢٣ مهر ۱٣٨۶

*****

اشکان دژآگاه

Zentralrat der Juden zeigt Verständnis für Dejagah

Erst gab es harsche Kritik, nun stimmt der Zentralrat der Juden im Fall Dejagah versöhnliche Töne an. Generalsekretär Kramer zeigt Verständnis für Länderspielabsage des 21-Jährigen. Zugleich nahm Kramer den DFB ins Visier. Dejagahs Vertreter bewahrte die DFB-Auswahl in Israel vor einer Blamage. mehr... Forum ]

 

توضيحی در باره اظهارات آقای مهندس عزت الله سحابی

در رابطه با نقش روشنفکران و اصلاح طلبان و پادشاه شدن رضاخان

دکتر منصور بيات زاده  ـ    ۱٦ مهر ۱٣٨۶

 

 

 

تأملی بر نظرات آقای دکترعبدالکريم سروش

 

در رابطه با موضوع

 

« سکولاريسم ستيزه گر»

 

 

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۲۹ شهريور ۱٣٨۶

 

 

زرافشان ، ميلانی

*****

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی  

و جزوه « ساواک » بنام

 « اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور »

بقلم دکتر عباس ملک زاده ميلانی (عباس ميلانی)

دکتر منصور  بيات زاده  ـ  ٩ شهريور ۱٣٨۶

 

 

در باره ادعای آقای دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود

« آزادی تقريبأ مطلق » ؛

درحاليکه بازداشت ، شکنجه  و زندان نيروهای مخالف

« استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی »

در دستور کار روزانه مقامات امنيتی و قضائی دولت قرار دارد!

دکتر منصور بیات زاده  ــ جمعه  ۲٦ مرداد ١٣٨۶ ــ ۱٧ اوت ۲۰۰۷

 

 

خدا رحمت کند خليل ملکی را!

توضيحی  در باره ادعای دکتر همايون کاتوزيان در گفتگو با بی بی سی  

مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ سيدضياء طباطبائی ـ رضا خان  و سرنگونی احمد شاه و به سلطنت رسيدن رضاخان نقش نداشته است و انتخاب رضاخان به مقام پادشاهی در مجلس پنجم از راه قانونی انجام گرفته است

دکتر منصور بيات زاده  ـ  شنبه  ۹ تير ۱٣٨۶

 

 

کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی،

ساواک شاه و روزنامه کيهان  

بقلم دکتر منصور بيات زاده

مطالبی در باره

تاريخچه کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی

( افشاگری در باره تحريف تاريخ از سوی جاسوس ساواک و نويسندگان کيهان چاپ تهران)

 

 

کنفدراسيون ...  ـ بخش اول  ـ  ٧ بهمن ۱٣٨۵

 

 

کنفدراسيون ...  ـ بخش دوم  ـ  ۱۶ بهمن ۱٣٨۵

 

 

کنفدراسيون ...  ـ بخش سوم  ـ  ٥ اسفند ١٣٨٥ 

 

 

کنفدراسيون ...  ـ بخش چهارم ـ  ١٨ فروردين ١٣٨٦

 

 

کنفدراسيون ...  ـ بخش پنجم ـ  ١٨ ارديبهشت ١٣٨٦ 

 

 

 

 

 

 کنفدراسيون و بازماندگان رژيم شاه

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ 

 فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

*********

 

گزارشی از جلسه يادبود ـ  ٢٨همين سالگرد

کنفدراسيون جهانی

 از تاريخ ٢  تا ٦ ژانويه ١٩٨٨

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

 

 

آيا محمدرضاشاه پهلوی ديکتاتور نبود؟

درنقد نظرات  و ادعای آقای دکتر فرهنگ قاسمی

دکتر منصور بيات زاده  ـ  شنبه  ۹ تير ۱٣٨۶

 

 

انقلاب مشروطيت وتأثير آن بر

 نهضت ملی و مبارزات دوران دکتر مصدق

دکتر منصور بيات زاده ــ  ١٠ شهريور ۱٣٨۵ ـ اول سپتامبر ٢٠٠۶

من بر اين نظرم که  « نهضت مشروطه خواهی »  در رابطه با مبارزات مردم عليه « استعمار و استبداد » و در واقع بخاطر دست يابی به « استقلال و آزادی  و حاکميت قانون »، شکل گرفت. البته اين گفتار مرا نبايد به اين معنی تلقی کرد که  گويا من بر اين نظرم که در آن مقطع تاريخی،  جامعه ايران با آن بافت و ساختار عقب افتاده اش،آمادگی استقرار « نظام دمکراسی» را داشته است. بنظر من تفاوت زيادی مابين « نظام دمکراسی » و  « حاکميت قانون» وجود دارد. ـ

مبارزات نهضت ملی ايران بخاطر ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق نيز در همان رابطه و در واقع در جهت احيا وکسب خواست ها و ارزش های  دوران انقلاب مشروطيت شکل گرفته بود. ادامه

 

 

قيام ۳۰ تير ١٣٣١،

مبارزه آزاديخواهان و طرفداران مشروطيت

 بخاطر خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت،

انقلاب ۲۲ بهمن ١٣٥٧

و امروز

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۴ مرداد ۱٣٨۵ 

 

 

 

گفتگوي  نشريه اينترنتی  « مهر ايران »  با

 دکتر منصور بيات زاده

در رابطه با  انتشار کتاب 

« دکتر محمد مصدق و راه مصدق »  

١٥ بهمن ١٣٨٤

 

 

بمناسبت 

هشتادو پنجمين سالگرد قيام شيخ محمد خيابانی


 

دکتر منصور بيات زاده   ـ فروردين  ١٣٨٤

 

 

 

با تحريف تاريخ «راهی به آزادی و تعالی» ممکن نخواهد شد!

 

دکتر منصور بيات زاده   ـ سال ١٣٧٢

 

 در کيهان چاپ لندن شماره ۴٧٠ مقاله ای به قلم آقای محمد ارسی تحت عنوان «... دومين سال شهادت بختيار ـ بختيار آنگونه که بود» بچاپ رسيده است. آقای ارسی در پی اين مقاله زندگی سياسی دکتر بختيار را به سه دوره تقسيم کرده اند: " دوره ظولانی کار در جبهه ملی ـ نخست وزيری سی و هفت روزه ـ رهبری يازده ساله نهضت مقاومت ملی ايران در خارج".

... بخش بزرگی از اعتبار سياسی که دکتربختيار، دکترسنجابی و يا دکتر صديقی و هر جبهه ای ديگر توانسته بود در ايران کسب کند در رابطه با سياست جبهه ملی مبنی بر پافشاری بر حکومت قانون، آزاديخواهی، دمکراسی، استقلال، حاکميت ملی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر بود. اتفاقأ محمد رضاشاه گمان داشت با نخست وزير شدن فردی از «مليون»، يعنی عناصرمصدقی خواهد توانست جلوی انقلاب مردم، همان انقلابی که شاه صدايش را شنيده بود را بگيرد و از سقوط سلطنتش در ايران جلوگيری کند! ادامه         

 


 

توضيحاتی درباره چگونگی روند مبارزه و فاصله گرفتن نيروهای اپوزيسيون،از شعار استقرار " حاکميت قانون"  در دوران رژيم شاه! 

در نقد  بيانيه هيئت اجرائيه سازمان نهضت مقاومت ملیدر رابطه با انقلاب بهمن ١٣٥٧

دکتر منصور بيات زاده ـ ٣ اسفند ١٣٨٣

 

نسخه

pdf

نسخه

htm

 


 

آيا لغو " نظارت استصوابی "

نبايد در سرلوحه " پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد "

قرار داشته باشد ؟  

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ١٤ بهمن  ١٣٨٣

 


 

تأملی بر متن نوشته ی ٨ تن از فعالان سياسی بنام

« فراخوان ملی برگزاری رفراندوم »

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ٢٢  آذر  ١٣٨٣

 


 

توضيحی کوتاه در باره موضوع                                        

 " توقف غنی سازی اورانيوم " 

مسئله ای که به " حاکميت ملی ايران " ربط دارد !

و تفاوت " حاکميت ملی "  با  " حکومت ملی "

" حاکميت ملی " و  " حاکميت مردم (حاکميت ملت) "

دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است !

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٩  مهر  ١٣٨٣

pdf

htm

 


 

بخش دوم

" حاکميت ملی " و  " حاکميت مردم (حاکميت ملت) "

دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است !

درپاسخ به اتهامات و " حکم ..." صادره از سوی آقای دکتر علی راسخ افشار!!! 

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٧  مهر  ١٣٨٣

pdf

htm

 


 

" حاکميت ملی " و  " حاکميت مردم (حاکميت ملت) "

دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است !

و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين

Souveränität

درپاسخ به اتهامات و " حکم ..." صادره از سوی آقای دکتر علی راسخ افشار!!!

بخش اول

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٣٠ شهريور  ١٣٨٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تأملی بر گفتار آقای دکتر سيد محمود کاشانی

ــ فرزند آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی ــ

در رابطه با سياست و عملکرد دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332

و اشاره ای کوتاه به شيوه و متد تبليغاتی سردمداران جمهوری اسلامی

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٠ شهريور  ١٣٨٣

 


 

به انگيزه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

با تحريف تاريخ و وارونه جلوه دادن تاريخ معاصر ايران

نتوان ذره ای از ارزش های مليگرائی ، آزاديخواهی و دمکرات منشی

دکتر مصدق، رهیر فقيد نهضت ملی ايران کاست.

*****

«آنانکه کوچکترین اطلاعی نسبت به تاریخ معاصر ایران دارند، با خواندن مقاله آقای سعید کرامت، اگر نخواسته باشند از «تحریف تاریخ» از سوی او، جمله ای بزبان آورند، حتماً خواهند گفت که این هموطن درباره مسائلی بقضاوت و اظهار نظر پرداخته است که کوچکترین اطلاعی درباره آنها ندارد

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٨ مرداد  ١٣٨٣

 


 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "

با مسئوليت عمل می کنند!

(۵ )

چرا و بچه دليل محمد مسعود و کريم پور شيرازی جنگ طلب بودند؟

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٢ خرداد  ١٣٨٣

 


 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "

با مسئوليت عمل می کنند!

( ۴ )

... اين سئوال در مقابل آقای مسعود بهنود قرار دارد که، چرا و بچه دليل بايد بر گذشته آقای دکتر عباس (ملک زاده) ميلانی سرپوش گذاشت ؟

کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی، يک تشکيلات علنی و پلوراليستی بود و اسراری نداشت که جواسيس " ساواک " ، آنرا افشاء کنند! ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٣١ ارديبهشت  ١٣٨٣

 


 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "

با مسئوليت عمل می کنند!

( ٣ )

ممکن است آقای بهنود توضيح دهند چه تفاوتی بين " متد و شيوه " کار روزنامه آيندگان و قلم بمزدهای دوران محمد رضا شاه و " شيوه و متد " نويسندگان کيهان تهران برهبری آقای حسين شريعتمداری در جمهوری اسلامی وجود دارد ؟

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٤ ارديبهشت  ١٣٨٣

 


 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "

با مسئوليت عمل می کنند! ـ (٢) ـ

مطالبی چند درباره " تجدد و مدرنيسم "

فرق بين، دفاع از حقوق دگرانديش و مبارزه با، محتوی نظرات دگرانديش!

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٥  ارديبهشت  ١٣٨٣

 


 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "

با مسئوليت عمل می کنند!

( ١ )

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٤ ارديبهشت  ١٣٨٣

 


 

اعتراض به تحريف تاريخ از سوی آقای مسعود بهنود 

و مخالفت با ادعای ايشان درباره " مکتب آيندگان "  و

" ارزش های جديد هويت سياسی "  آقای داريوش همايون  و

بی حرمتی به جلال آل احمد!!

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ٢٠ فروردين  ١٣٨٣

 


 

" ايران برای همه ايرانيان "

اشاره ای کوتاه به

نظر آقای سيد مصطفی تاج زاده در باره " التزام عملی به نتايج آراء ... "  مردم

در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و مضمون شعار

" ايران برای همه ايرانيان "   مطرح شده در مقاله

" اول اسفند  يا  دوم خرداد ؟ "

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ٩ فروردين  ١٣٨٣

 


 

گرامی باد خاطره ٢٩ اسفند ،

روز ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق؛

ملی شدن صنعت نفت، عملی در خدمت " حاکميت ملی "

دکتر منصور بيات زاده ـ ٢٩ اسفند ١٣٨٢

 


 

تأملی بر نظرات " هيئت رهبری جبهه ملی ايران "

درباره

حقوق شهروندی اقوام ايرانی غيرفارس

   و بی توجهی به " اصل فرديت "

        دکتر منصور بيات زاده  ١٢ اسفند ١٣٨٢

 


 

آيا حذف بخشی از نيروهای وابسته به " جبهه دوم خرداد " از حاکميت ،

می تواند از فروپاشی " نظام ولايت فقيه " جلوگيری کند ؟

ضرورت حمايت و پشتيبانی نيروهای اپوزيسيون ايران از

" حقوق دمکراتيک "  نمايندگانی که در مجلس شورای اسلامی متحصن شدند!

 دکتر منصور بيات زاده  اول  اسفند ١٣٨٢

 


 

تأملی چند بر گفتار آقای سعيد حجاريان در باره               

" اصلاحات از پائين ! ،

در اصلاحات جديد محوريت به جامعه مدنی منتقل خواهد شد "

دکتر منصور بيات زاده ـ  ٢٢ بان ١٣٨٢

 


 

تأملی بر نظرات آقای دکتر ابراهيم يزدی در مورد

مهمترين وظيفه  " يک نوگرا " و " دمکراسی دينی "

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١١  بهمن ١٣٨٢

 


 

در باره " نقش نيروهای جمهوريخواه و تحولات ايران "

چرا و بچه دليل خواست ها و شعارهای انقلاب ١٣٥٧

نتوانست پس از پيروزی انقلاب در جامعه ايران متحقق گردد ؟

آيا نبايد کوشش کرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشوند ؟

دکتر منصور بيات زاده ـ  ٢٧  آبان ١٣٨٢

 


 

در نقد مطالب مطرح شده

از سوی آقای دکتر حميد رضا جلايی پور

درباره شرکت در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ، آنهم بخاطر حمايت از " نظام ولايت فقيه " !    ـ

دکتر منصور بيات زاده ـ ٧ آبان ١٣٨٢

 


 

درباره

اعطای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی و

همبستگی با " جنبش قانونمداری و اصلاح طلبی مردم ايران " ،

ترور و قتل آزاديخواهان بر پايه فتوای روحانيت دولتی و

پايمال شدن حقوق بشر توسط حاکمين و مأمورين اسلامی در ايران و

ادعای نا روشن رئيس جمهور، تحت عنوان " منافع جهان اسلام "

دکتر منصور بيات زاده ـ  ٢٤ مهر ١٣٨٢

 


 

" حذف مذهب "  از کجا ؟ ، از نهاد دولت و يا جامعه ؟!

اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی 

آقای مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه ای تحت عنوان

" گرد آمدن حول وطن ايرانی"

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٥  مهر  ١٣٨٢

 


 

بازهم در نقد " نظام مردم سالاری "  

و پاسخ به سئوالات آقای دکتر عبدالرضا سالِک

در رابطه با نوشته ی مربوط به حقوق شهروندی و ارزشهای نظام دمکراسی و مردم سالار

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢  مهر ١٣٨٢

 


 

در نقد " نظام مردم سالاری دينی"

و نظرات آقايان سيد محمد خاتمی و دکتر ابراهيم يزدی

مطا لبی درباره " حقوق شهروندی " و

" ارزشها " و " بارسياسی " عناصر تشکيل دهنده " نظام دمکراسی "

(٣)

ممکن است آقای بهنود توضيح دهند چه تفاوتی بين " متد و شيوه " کار رورنامه آيندگان و قلم بمزدهای دوران محمدرضاشاه و "شيوه و متد " نويسندگان کيهان تهران برهبری آقای حسين شريعتمداری در جمهوری اسلامی، وجود دارد ؟

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٠  شهريور ١٣٨٢

 


 

در نقد " نظام مردم سالاری دينی"

و نظرات آقايان سيد محمد خاتمی و دکتر ابراهيم يزدی

مطا لبی درباره " حقوق شهروندی " و

" ارزشها " و " بارسياسی " عناصر تشکيل دهنده " نظام دمکراسی "

(٢)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١١ شهريور ١٣٨٢

 


 

مطا لبی درباره " حقوق شهروندی " و

" ارزشها " و " بارسياسی " عناصر تشکيل دهنده " نظام دمکراسی "

درباره نظرات و عقايد آقايان سيد محمد خاتمی

ودکتر ابراهيم يزدی ونقد " نظام مردم سالاری دينی" ! ـ (١)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٣ شهريور ١٣٨٢


 

بزرگداشت ١٨ تير ١٣٧٨

(بخش دوم)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٩  تير ١٣٨٢

 


 

در اعتراض به چماقداران انصار حزب الله و لباس شخصيها و

سياست سرکوب آيت الله ها

و پشتيبانی از مطالبات دانشجويان و

بزرگداشت ١٨ تير ١٣٧٨

(بخش اول)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٤  تير  ١٣٨٢

 


 

درباره برخی از مطالب مطرح شده از سوی آقای مسعود بهنود

            در مقاله ی

 " حکومتی اسير لمپن ها "

و اشاره به

قطعنامه پايانی نشست دفتر تحکيم وحدت

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٤  خرداد  ١٣٨٢  

 


 

مشت نمونه خروار است!

اشاره به درک برخی سلطنت طلبان از دمکراسی و حق دمکراتيک

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٤ خرداد  ١٣٨٢


 

درباره  " حاکميت ملت ( حاکميت مردم)" 

و تفاوت آن با " حاکميت ملی"

 

( زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون ـ ٤ ـ )

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٥ خرداد  ١٣٨٢

 


 

زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون  ـ ٣ ـ

" ملی "  و  " ملی گرائی "

" حاکميت ملی "   و  " حاکميت ملت ( حاکميت مردم)"

دو مقوله کاملا متفاوت هستند!

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٧ ارديبهشت  ١٣٨٢

 


 

زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون  ـ ٢ ـ

نظامی بنام " مردم سالاری مسيحی " وچود ندارد،

حال چرا " مردم سالاری دينی " در ايران؟

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٨  فروردين  ١٣٨٢

 


 

زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون

مطالبی چند درباره نتايج دومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا

و شعار " سرنگونی رژيم" و خواست " همه پرسی "

و دفاع از استقلال و حاکميت ملی ايران

ـ ١ ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٨ فروردين  ١٣٨٢

 


 

پوزش روشنفکران از محمدرضا شاه پهلوی؟

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١  بهمن ١٣٨١

درباره ادعای

«بدهکاری پوزش بزرگ روشنفکران ایران، اهل اندیشه و قلم

 به محمدرضاشاه؟»

آقای دکتر علی رضانوری زاده در هفته نامه کیهان چاپ لندن ـ شماره ٩٣١ ـ ١٩ دی ماه ١٣٨١ در ستون یک هفته باخبر، طی نوشته ای تحت عنوان "من سرگشته هم از اهل سلامت بودم..." موضوع پوزش روشنفکران ایران، اهل اندیشه و قلم از ملت ایران و محمدرضاشاه را مطرح کرده است و با قطار کردن نام چند نفر از روشنفکران سرشناس دوران محمدرضاشاهی از قبیل، دکتر آرامش دوستدار(استاد سابق دانشگاه)، هوشنگ وزیری (همکارمطبوعاتی آقای داریوش همایون وزیرشاه در روزنامه آیندگان در دوران حکومت شاه و اکنون سردبیر کیهان لندن)، مهدی حانبابا تهرانی، بابک امیرخسروی، و داود نعمتی درپشت سرهم و همچنین اشاره به عملکرد نظام جمهوری اسلامی و وضعیت اسف انگیز و خفقانی که بر نیروهای دگراندیش در ایران روا می رود، به نقل از آقای دکتر آرامش دوستدار، این نظریه را مطرح کرده است که " جامعه روشنفکری ایران، اهل اندیشه و قلم یک پوزش بزرگ بدهکار است. به کی؟ به ملت ایران؟ به محمدرضاشاه؟...".  ادامه

 


 

شيوه پرونده سازی قوه قضائيه جمهوری اسلامی

که برپايه اتهامات واهی، تزوير و دروغ 

عليه عباس عبدی تنظيم شده است،

 شباهت زيادی به شيوه پرونده سازی دوران اول انقلاب

 عليه عباس امير انتظام دارد!

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢١ دی  ١٣٨١

 


 

تأملی بر نظرات آقای دکتر عليرضا علوی تبار در رابطه با                

" ائتلاف"  و تشکيل  " جبهه "

       و سخنی چند درباره

"ارزشهای" تشکيل دهنده جامعه دمکرات ومردمسالار

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٧  آذر  ١٣٨١

 


 

يکی از محورهای اصلی مشکلات اساسی جامعه ايران،

مشکل معرفتی است! ــ بخش اول  

سلطنت طلبان پهلويست بجای مبارزه نظری با محتوی بيانيه ی " ماخواهان آغاز گفتگوهای رسمی و مستقيم ميان دولتهای ايران و آمريکا هستيم"، عليه امضاء کنندگان آن بيانيه که حدودأ ٣٠٠ نفر از ايرانيان خارج از کشور هستند،دست به توطئه زده و بدينمنظور همچون دوران آريامهری و همچنين شيوه عمل مجاهدين مسعود رجوی و حسين شريعتمداری(کيهان چاپ تهران) "جوَ سازی" می کنند. ـ بخش اول

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٤  آبان  ١٣٨١

*****

يکی از محورهای اصلی مشکلات اساسی جامعه ايران،

مشکل معرفتی است! ــ بخش دوم  

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١١  آبان  ١٣٨١

*****

يکی از محورهای اصلی مشکلات اساسی جامعه ايران،

مشکل معرفتی است! ــ بخش سوم  

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٨  آبان  ١٣٨١

 


 

جنبش اصلاح طلبی ايران

اشاره ای کوتاه به لوايح دولت خاتمی در رابطه با

حدود وظايف و اختيارات قانونی رياست جمهور و

 نظارت استصوابی  و

فرمايشات آيت الله علی مشکينی و آقايان محی الدين شيرازی و محسن دعاگو

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٩ مهر ١٣٨١

 


 

«حاکميت قانون»

و يا حکومت استبدادی با ماسک قانونمداری

غوغايی که از سوی بخشی از روحانيت عليه دکتر سيد هاشم آغاجری بپا شده است بيانگر اين واقعيت تلخ می باشد که تا تحقق «حاکميت قانون» در ايران هنوز فاصله زيادی وجود دارد. زيرا يکی از بزرگترين مشکلات جامعه ايران، مشکل معرفتی می باشد.

  دکتر منصور بيات زاده ـ  ١٤  تير   ١٣٨١ 

 


 

نيروهای سياسی ايران و موضوع رابطه با دولت ايالات متحده آمريکا

« ديپلماسی پنهانی »

بيانات مقام رهبری و رئيس جمهور در مغايرت با اصول قانون اساسی است

دکتر منصور بيات زاده ـ  ١٥ خرداد ١٣٨١ 

 


  

مطالبی چند درباره «وفاق ملی»

در باره پيشنهاد آقای امير محبيان

دکتر منصور بيات زاده ـ ١٩ ارديبهشت ١٣٨١

...«  وفاق ملی  »  را در هیچ کجای جهان  نمی توان بر پایه  تهدید و ارعاب و سرکوب  کسب کرد ،  بلکه دست یابی  به این مهم  همیشه  رضای خاطر  و  تصمیم آزادانه  یک یک  افراد ملت را طلب میکند.تا کنون  واژه  «  وفاق ملی  »   در  اد بیا ت   سیاسی ایران  کمتر مورد  استفاده قرار می گرفت ،  بلکه  بیشتر   مقوله  «  تفاهم ملی  »   بکار برده می شد .

بعضی از ایرانیان  چنین تصور دارند  که منظور از طرح  «  وفاق ملی  »  ،  بمعنی وحدت با هیئت حاکمه  می باشد ،  و روی  این اصل بمخالفت با این امر بر خاسته اند .... اشتباه  خواهد بود  اگر  «  تفاهم ملی  »  و یا  «  وفاق ملی  »  را  دارای باری سیاسی برابر با امر  «  وحدت  »  و یا  «  ائتلاف  »  نیروهای  متضاد و مخالف تلقی نمود .  ادامه

*****

تاريخ انتشار فورمات جديد در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  روز شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۳۰ مارس ۲۰۱۳

 متن فوق  در ١٩  اردیبهشت ١٣٨١ بصورت فورمات زير  درسايت سازمان سوسياليستهای ايران منتشر شد

 

 

مطالبی چند درباره «وفاق ملی»

در باره پيشنهاد آقای امير محبيان

دکتر منصور بيات زاده ـ ١٩ ارديبهشت ١٣٨١