نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-TOZIHE_HIATE_TAHRIRIYAHE_NASHRIYAHE_JONBESHE_SOCIALISTIE_OIS.htm

 

توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشر می شوند!

 

١ ـ  مطالب با امضاء هيئت اجرائی سازمان، مواضع سازمان سوسياليست های ايران را منعکس می سازند.

٢ ـ  مسئول محتوی مقالات با امضاء نويسندگان اين مقالات هستند.

٣ ـ  ما برای دامن زدن به بحث و آشنا شدن خوانندگان با مواضع و استدلالات برخی از سازمانها و احزاب و همچنين عده ای از فعالين و کوشندگان سياسی ، فرهنگی در باره بعضی از مسائل سياسی روز و يا مسائل تاريخی  و فرهنگی، برخی از نوشته ها را انتشار داده ايم . حتی در باره بعضی از مسائل مشخص، کوشش کرده ايم تا با جمع آوری مطالب متفاوت در باره آن موضوع مشخص، به نقل از ديگر سامانه های اينترنتی  و يا روزنامه ها و کتب، مجموعه ای در اختيار خوانندگان قرار دهيم، روشن است که  درج چنان مطالبی در سامانه اينترنتی سازمان ما، حتمأ نبايد بمعنی صحه گذاشتن به محتوی آن نوشته ها از سوی ما سوسياليست های مصدقی باشد. همانطور که قبلا نيز اشاره رفت، مسئول محتوی هرنوشته ای بعهده نويسنده و امضاء کننده آن می باشد.

٤ ـ برای تماس با هيئت تحريريه از آدرس ايميل زير استفاده کنيد:

socialistha@ois-iran.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام حقوق این وبسایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای تارنمای سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، محفوظ است. استفاده از مطالب با ذكر منبع و نام نويسنده بلامانع است.