نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8186-pasokhe.dr.Hossein-mousavian-beh-shoraye-aali....html

 


 

پاسخ دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

به شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 

شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پیام شاد باش آن شورای محترم به مناسبت انتخابات داخلی شورای مرکزی جبهه ملی ایران موجب امتنان و سپاسگزاری اعضای شورای مرکزی گردید.

جبهه ملی ایران تلاش می کند که در این شرایط حساس و بحرانی کشور،  علیرغم تمام مشکلات موجود،  برای حفاظت از تمامیت ارضی وکیان ملی و دفاع از آزادی واستقلال و در جهت استقرار حاکمیت ملی نقش خود را ایفاء نماید.

در این تلاش،  آموزه های مصدق بزرگ و حمایت ملت آگاه و فرهیخته ایران روشنی بخش راه ماست.

با احترام

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران حسین موسویان

تهران سی ام آذر ماه ۱۳۹۷

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزيکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ــ  اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه 1397 شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد: ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

ــ پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8146-payame_Tabrik_dabirkole_Nehzate_Azadi_be_dr.mousavian....html

ــ پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8149-Payame_shoraye_Aalieye_sazemanhaye_Jebhemelliran....html

  ــ پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ــ  ایران

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8157-pasokhe_Jebhemelliiran_be_Nehzateazadi....html

 

ــ بیانیه جمعی از حامیانِ جبهه ملی ایران"  ــ فرید راضى، دکتر عزیز کرملو، مهندس قباد فخیمى، دکتر هومن فخیمى، فرید مرجایى.

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8163-bayaniyahe_jamie_az_hamiyane_Jebhemelliiran.html

   ــ بیانیه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق  در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8168-bayaniyahe-OIS_darbarahe_entekhabate_rahbariye_INF.pdf

ــ پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به پیام تبریک سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8173-pasokhe_shoraye-markazi-jehemelli-IRAN-OIS.html