نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8173-pasokhe_shoraye-markazi-jehemelli-iran-ois.html

 

 

پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به پیام تبریک سازمان سوسیالیست های ایران ـ

 سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

 

هیئت اجرائیه محترم سازمان سوسیالیست های ایران

سوسیالیست های طرفدار " راه مصدق "

جناب آقای دکترمنصور بیات زاده

از اظهار محبت و خوشنودی آن سازمان گرانقدر نسبت به انتخابات درون تشکیلاتی جبهه ملی ایران بسیار سپاسگزاریم . امید آنکه شورای مرکزی جبهه ملی ایران بتواند در شرایط فوق العاده حساس کشور با تکیه بر اندیشه ها و آموزه های مصدق بزرگ در جهت آزادی و استقلال و اجرای عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان گام بر دارد .

 با احترام   از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 حسین موسویان

 تهران بیست و یکم آذر ماه 1397

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنجشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧ / ٢٢ دسامبر ٢٠١٨

 

درهمین رابطه:

ــ  اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه 1397 شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد: ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

ــ پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8146-payame_Tabrik_dabirkole_Nehzate_Azadi_be_dr.mousavian....html

ــ پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8149-Payame_shoraye_Aalieye_sazemanhaye_Jebhemelliran....html

  ــ پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ــ  ایران

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8157-pasokhe_Jebhemelliiran_be_Nehzateazadi....html

 

ــ بیانیه جمعی از حامیانِ جبهه ملی ایران"  ــ فرید راضى، دکتر عزیز کرملو، مهندس قباد فخیمى، دکتر هومن فخیمى، فرید مرجایى.

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8163-bayaniyahe_jamie_az_hamiyane_Jebhemelliiran.html

   ــ بیانیه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق  در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8168-bayaniyahe-OIS_darbarahe_entekhabate_rahbariye_INF.pdf