نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8157-pasokhe_Jebhemelliiran_be_Nehzateazadi....html

 

 

پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ایران

 

به نام خداوند جان وخرد

جناب آقای مهندس محمد توسلی

دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران

با درود فراوان، از اظهار خوشنودی شما نسبت به برگزاری انتخابات درون سازمانی شورای مرکزی جبهه ملی ایران تشکر وسپاسگزاری می نماییم.

امید که سازمان ها واحزاب ملی و وطن خواه و معتقد به آموزه های مصدق بزرگ بتوانند در اوضاع وشرایط بحرانی کنونی کشور، وظیفه خودرا در راستای حفاظت از کیان ملی به جای آورند.

موفقیت جنابعالی وجمعیت شما را در جهت استقرار حاکمیت ملی، آزادی واستقلال و عدالت در میهن عزیزمان آرزو مندیم.

                                                      رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

                                                                           حسین موسویان

                                                                   ششم آذر ماه ۱۳۹۷- نهران 

 

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزچهار شنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ــ  اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه 1397 شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد: ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

ــ پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8146-payame_Tabrik_dabirkole_Nehzate_Azadi_be_dr.mousavian....html

ــ پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8149-Payame_shoraye_Aalieye_sazemanhaye_Jebhemelliran....html