نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8149-Payame_shoraye_Aalieye_sazemanhaye_Jebhemelliran....html

 

 

پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دوستان و همراهان، اعضاء محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران

از اینکه بالاخره موفق شدید با برگزاری انتخاباتی که بعلت تهدیدات و جلوگیری از انجام آن توسط ماموران امنیتی حکومت بناچار عقب افتاده بود با انتخاب ریاست و معاونین شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیات اجرائیه اقدام به سامان دادن موثر جبهه ملی نمائید، بسیار خوشوقت شدیم و این موفقیت را به شما شادباش میگوئیم. این امر نه تنها در بین ما اعضاء جبهه ملی در خارج از کشور بلکه درمیان بسیاری از سازمانهای طرفدار دموکراسی و جمهوریخواه انعکاسی بسیار مثبت داشت.

جوی که امروزه بر ایران حاکم است ایجاب میکند که همه جریانهای دموکرات و جمهوریخواه برای حفظ و بقای کشور هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند. زیرا اضطراب و نگرانی مردم نسبت به آینده کشور دائما گسترش می یابد. کسانیکه کمترین آگاهی را نسبت به عملکرد جبهه ملی دارند، بخوبی میدانند که اعضای این سازمان طی ۶۹ سال گذشته در شرایط بحرانی همواره در کنار مردم بوده اند تا با هشدار و اطلاع رسانی نگذارند فروپاشی حکومت در عمل سبب فروپاشی مملکت شود.

خطراتی که موجودیت و بقاء کشور را تهدید میکند ناشی از ناتوانی نظام حکومتی است که از حل بحرانهای خود ساخته عاجز است. این حکومت بجای جواب به مطالبات مردم، اعتراضات و اعتصابات آنها را سرکوب میکند زیرا نمیخواهد قبول نماید که علت اصلی فاجعه ای که در حال رخ دادن است، ساختار نظام جمهوری اسلامی است. این ساختار باعث شده که در چهل سال گذشته دائما حقوق انسانی، حقوق شهروندی مردم ایران، منافع ملی، مرزهای کشور و امنیت و رفاه ملت را فدای حفظ نظام دیکتاتوری و سراسر فساد جمهوری اسلامی و رهبران خودخواه، مستبد و فاسد آن نماید.

آنچه که باید به عنوان خطر همواره در مد نظر داشته باشیم گسترش ناامیدی درمیان مردم است. اینکه اکثریت جامعه به تدریج اعتقاد خود را نسبت به آینده کشور از دست بدهد و بجای اتکا به اراده و همبستگی ملی متوسل به ناجیانی شود که مانند همیشه صرفا منافع خویش را مد نظر دارند.

درست در چنین اوضاع و احوالی چند نفر از اعضای جبهه ملی که دو نفر آنها در ارگانهای جبهه ملی ایران قبول مسئولیت کرده بودند پس از برگزاری انتخابات موفقیت آمیز شورای مرکزی جبهه ملی ایران با انتشار اعلامیه ای تحت عنوان بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم از جبهه ملی انشعاب میکنند. بسیار جای تاسف است که این عده بجای استقبال از رویکرد مثبت روشنفکران، سازمانهای دموکرات و جمهوریخواه و کوشش در جهت هماهنگی بیشتر برای پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات بخشهای مختلف جامعه مدنی و دادن امید به مردم با انشعاب از جبهه ملی به اقدامی سبکسرانه دست میزنند.

ما اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن محکوم نمودن این اقدام بی معنی اعضای جدا شده که آن را اخلال در حرکت مبارزاتی جبهه ملی میدانیم، پشتیبانی خود را از جبهه ملی ایران اعلام میداریم. ما امیدواریم بتوانیم در اتحاد عمل بیشتر با سازمانهائی که برای منافع ملی، سربلندی کشور و استقرار دموکراسی در ایران تلاش میکنند، قدمهای موثری به سوی تحقق این اهداف برداریم و با حمایت و پشتیبانی مردم ایران با آنچه که موجودیت کشور و سلامت جامعه را تهدید می کند مقابله نمائیم.

شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۴ آذر ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۲۵ نوامبر  ۲۰۱۸ میلادی
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ــ اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ  در تاریخ بیست وششم آبان ماه 1397 شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد

 http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

 ــ پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8146-payame_Tabrik_dabirkole_Nehzate_Azadi_be_dr.mousavian....html