نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8163-bayaniyahe_jamie_az_hamiyane_Jebhemelliiran.html

 

بیانیه جمعی از حامیانِ جبهه ملی ایران"

توسط باختر امروز منتشر شده ۹ آذر ۱۳۹۷ بروزرسانی شده ۹  آذر ۱۳۹۷

جبهه ملی ایران پس از سه سال توانست با برگزاری جلسه شورای مرکزی، انتخابات درون سازمانی خود را برگزار کند، ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جبهه ملی و نهضت ملی ایران ضمن به رسمیت شناختن این انتخابات، برگزیدن دکتر حسین موسویان به سمت رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران را انتخابی نیکو در این برهه حساس تاریخی دانسته، زیرا با دنبال کردن مواضع ایشان به ویژه در ماه‌های اخیر و کوشش وی در نشر مواضع جبهه ملی ایران در قالب بیانیه و انتشار نشریه درون سازمانی پیام_جبهه، پویش ایشان را در خط درست و واقعی نهضت ملی ایران، به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق می‌دانیم.

ما هرگونه روش‌های تخریبی از جمله انتشار خبرهای دروغین، تنش‌آفرینی، دشنام‌گویی، ایجاد تفرقه بین هموندان، را محکوم می‌کنیم و بر این نظریم این روش‌ها به هیچ عنوان با منش و مشی مکتب شادروان دکتر محمد مصدق سازگاری ندارد.

در پایان ضمن شادباش مجدد خدمت جناب دکتر حسین موسویان به جهت انتخاب در سمت رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از اعضای شورای مرکزی خواهانیم در مقابل این گونه روش‌های تخریبی سکوت پیشه نکنند و برخوردی قاطع داشته باشند.

فرید راضى، دکتر عزیز کرملو، مهندس قباد فخیمى، دکتر هومن فخیمى، فرید مرجایى.

به نقل از سایت باختر امروز

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز   شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱ دسامبر ۲۰۱۸

 

درهمین رابطه:

ــ  اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه 1397 شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد: ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

ــ پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8146-payame_Tabrik_dabirkole_Nehzate_Azadi_be_dr.mousavian....html

ــ پیام شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8149-Payame_shoraye_Aalieye_sazemanhaye_Jebhemelliran....html

  ــ پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ایران

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8157-pasokhe_Jebhemelliiran_be_Nehzateazadi....html