نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8185-dr.Bani-Sadr-bitcharah-anhaie-ke-be-Trump-dakhil-bastehand.html

 

علل و پیامدهای خروج نیروهای آمریکا از سوریه

  وسرنوشت وابسته هائی که به ترامپ دخیل بسته اند

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 02 دی 1397 09:26

ارزیابی شما از علل خروج امریکا از سوریه که به نظر می رسد سریع انجام خواهد گرفت و پیامدهای آن بر معادلات منطقه ای چیست؟ آیا این امر، خطر تهاجم نظامی به وطن را افزایش می دهد؟

بنی صدر: بیچاره آنهایی که با این آقای ترامپ دخیل بسته اند ، شما نگاه کنید به این آقایی که رئیس جمهورآمریکاست، همکارهایی که خودش انتخاب کرده یکی پس از دیگری استعفا دادند، یعنی هرکدام که برای خود شخصیتی قائل بودند و کاردانی داشتند و نمیخواستند نقش آلت فعل را بازی کنند ، نتوانستند با این آقا همکاری کنند.

در مطبوعات غرب درج شده آقای ترامپ قوایش را از سوریه می برد بیرون ، حالا آن مردمی که در آن کشور به این آقا تکیه داده بودند باید منتظر حمله ترکیه باشند ، در واقع سرنوشتشان افتاده در دست ترکها، روسها و ایرانیها و قشون آقای اسد تا توبه کنند آنهایی که می روند وابسته به این قدرتها می شوند که درمانده اند.

وابسته ها گوش کنند، شما یک در صد هم امکان اینکه از طریق قدرت خارجی در ایران به حاکمیت برسید، وجود ندارد، تمام، این پرونده بسته شد، راه حل داخلی است پس به مردم خود بپیوندید.

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید

 به نقل از سایت انقلاب اسلامی
 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزيکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸

 

 ـ [*] ــ  درهمین رابطه:

ــ نکاتی قابل بحث در باره سخنان آقای رضا پهلوی، منصور فرهنگ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8184-Mansur-Farhang-darbarahe-sokhanane-Reza-Pahlavi.html

ــ رضا پهلوی، تفتیش عقاید، مک کارتیسم ، دیکتاتور سوم ـ محمود دلخواسته

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8181-Reza-Pahlavi-taftishe-aghayed....html

ــ منظور رضا پهلوی از درخواست کمک از ترامپ و ضبط اموال مردم ایران چیست؟  ـ محبوبه باطبی

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8178-manzure-Reza-Pahlavi....html

 ــ مهران مصطفوی: ذلیل‌تر از رضا پهلوی ندیدم

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8174-Mehran-Mostafavi-darbarahe-Reza-Pahlavi.html

تویترـ موضع دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
در باره امضاء افراد جمهوریخواه در کنار امضای رضا پهلوی

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8106-mozae_dr.Hossein_Mousavian....html

ـــ رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!    ـ تقی روزبه ـ [*] ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8057-Taghi_Roozbeh-Reza-Pahlavi_wa_ebtezale_ghoftaman.htm

 ـــ  بيانيه سازمان سوسياليست های ايران  در باره  اظهارات آقای رضا پهلوی

 در رابطه با همسو و هم نظر شدن و ائتلاف " گروه های تبعيدی اپوزيسيون" و  ادعای مخالفت تمام بخشهای اپوزيسيون با راه حل مسالمت آميز بحران اتمی ايران ــ 25 خردادماه 1385 برابر با 15 ژوئن 2006

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1023.htm

ـــ  اطلاعيه مطبوعاتی سازمان سوسياليستهای ايران  ــ به تاريخ  ۴  ارديبهشت ماه ١٣٧۴ ـ

در رابطه با گفتار  رضا پهلوی

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6852-elamiyahe_OIS_darrabeteh_ba_Reza_Pahlavi.htm

ــ  تعبيرات درست از مواضع نادرست ـ سلطنت طلبان، ملی گرايی و مردمسالاری ـ مهندس اسماعيل شبان به  نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ٢۶   تيرماه ١٣٧۴

www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6851-Esmail_Chaban-taabiraze_dorost_az_mawasee_nadorost.pdf

ــ  اجازه ندهيم  تا پهلويست ها و متحدينشان تاريخ معاصر ايران را تحريف کنند

هيئت تحريريه نشريه جنبش سوسياليستي  ــ اسفند ١٣٨٣ / ۴ مارس ٢٠٠۵

http://www.ois-iran.com/pdf-210.pdf