نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8106-mozae_dr.Hossein_Mousavian....html

 

تویترـ  موضع دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 در باره امضاء  افراد جمهوریخواه در کنار امضای رضا پهلوی  ــ [*] ــ

 

Hosein Moosavian @MoosavianHosein

آقاى رضا پهلوى يقينا نماد و وارث سلطنت هستند و كسانيكه براى مديريت دوران گذار در كنار امضاى ايشان امضا ميگذارند سلطنت طلب هستند وراه گذار به سلطنت را مى پيمايندو در سلطنت ذوب خواهند شد اگر مدعى جمهورى خواهى وحاكميت ملى هستند دروغ مى گوينديا در اشتباهند.

10:03 AM - Oct 22, 2018

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۱ آبان ۱٣۹۷ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱٨  

 ـ [*] ــ  درهمین رابطه:

ـــ  تعبيرات درست از مواضع نادرست ـ سلطنت طلبان، ملی گرايی و مردمسالاری ـ مهندس اسماعيل شبان به  نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ٢۶ ـ  تيرماه ١٣٧۴

www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6851-Esmail_Chaban-taabiraze_dorost_az_mawasee_nadorost.pdf

ـــ  بيانيه سازمان سوسياليست های ايران  در باره  اظهارات آقای رضا پهلوی

 در رابطه با همسو و هم نظر شدن و ائتلاف " گروه های تبعيدی اپوزيسيون" و  ادعای مخالفت تمام بخشهای اپوزيسيون با راه حل مسالمت آميز بحران اتمی ايران ــ 25 خردادماه 1385 برابر با 15 ژوئن 2006

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1023.htm

ـــ  اطلاعيه مطبوعاتی سازمان سوسياليستهای ايران  ــ به تاريخ  ۴  ارديبهشت ماه ١٣٧۴ ـ

در رابطه با گفتار  رضا پهلوی

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6852-elamiyahe_OIS_darrabeteh_ba_Reza_Pahlavi.htm

ــ  اجازه ندهيم  تا پهلويست ها و متحدينشان تاريخ معاصر ايران را تحريف کنند

هيئت تحريريه نشريه جنبش سوسياليستي  ــ اسفند ١٣٨٣ / ۴ مارس ٢٠٠۵

http://www.ois-iran.com/pdf-210.pdf