نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

مجموعه ای درباره فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری باهیأت مرگ

آیت الله منتظری خطاب به هیات مرگ: شما جنایتکار هستید

ـــــــــــــــــــــــــــ

یکی از اعضای "هیأت مرگ" می‌گوید: "اگر شما اجازه دهید حدود ۲۰۰ نفر هستند که در سلول‌های انفرادی نگه داشته می‌شوند اگر اینها برگردند به سلول‌های عمومی وضع زندان به هم می‌ریزد اگر شما اجازه دهید اینها‌را هم تمام کنیم و بعد دیگر تمام شود.ـ

و صدای منتظری: من با یک نفرش هم مخالفم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

انتشار فایل صوتی اعتراض آیت‌الله منتظری به هیأتی که در سال ۶۷ مامور صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی بود، بار دیگر دو موضوع را زنده کرده است: اعدام‌های ۶۷ و شجاعت کسی که می‌توانست به بالاترین مقام حکومتی ایران برسد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان ۶۷ (برای اولین بار)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد منتظری برای انتشار فایل صوتی اعدام‌های ۶۷ به دادگاه احضار شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حکم دادسرای ویژه روحانیت درباره

حجة الاسلام والمسلمین احمد منتظری.

بر اساس اين حكم آقای احمد منتظری به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به تحمل ده سال حبس تعزيرى و به جهت انتشار فايل صوتى داراى طبقه بندى سرى به تحمل ده سال حبس تعزيرى و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يك سال حبس تعزيرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزيرى محكوم شده است. ـ ادامه

*****

واکنش احمد منتظری به حکم دادگاه ویژه روحانیت: می‌خواهند فشار بیاورند فایل‌های بعدی منتشر نشود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطهری درباره فایل صوتی آیت‌الله منتظری:

رئیسی، نیری و پورمحمدی توضیح بدهند

علی مطهری نماینده مجلس ایران درباره فایل تازه منتشر شده آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ گفته "در صحت انتساب این فایل به آیت‌الله منتظری تردیدی نیست."آقای مطهری خواستار آن شده که "آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند" توضیح بدهند و "اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود."

ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان، حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین در زمان اعدام های سال ۱۳۶۷ بودند. ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ حجت الاسلام احمد منتظری به

ابهامات و پرسش های موجود در رابطه با فایل صوتی آیت الله منتظری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلاحیان با اشاره به فایل صوتی آیت‌الله منتظری: امام گفت منتظر تاریخ نباشید و حکم الهی را اجرا کنید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد خاتمی: امام خمینی با اعدام‌های ۶۷ خدمت بزرگی به ملت کرد

امام جمعه موقت تهران ضمن دفاع از اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ آن را ضامن امنیت کنونی ایران دانسته است. خاتمی می‌گوید که مخالفان عکس‌هایی از او ساخته‌اند که اگر در خواب ببیند وحشت می کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در سال ۱۳۹۵ / ۲۰۱۶