نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

  

ـ انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان ۶۷ (برای اولین بار) ـ

 

ـ 19 مرداد 1395- سایت انقلاب اسلامی درهجرت

سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان ۶۷ در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ را در 19 مرداد 1395 برای اولین بار منتشر کرده است. در این سایت آمده است:

از آنجا که "دانستن حق مردم است"، پیشتر اسناد مکتوب مربوط به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ ارائه گردید.

آیت الله منتظری پس از اطلاع از اين اعدامها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند که شرح آن در پیوست شماره ۱۵۵ کتاب خاطرات آمده است.

اینک فایل صوتی این دیدار با امانتدارى و بدون هيچ ويرايشی برای اولین بار منتشر مى گردد.

برای شنیدن این فایل، اینجا را کلیک کنید

سایت انقلاب اسلامی یادآور می شود که دو نامه آقای منتظری به آقای خمینی اولین بار در شماره 194 روزنامه انقلاب اسلامی -دی ماه 1367- بچاپ رسید و توسط دفتر آقای بنی صدر ترجمه و به مطبوعات خارج داده شد.

 

به نقل از سایت انقلاب اسلامی

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز   پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱ اوت ۲۰۱۶

درهمین رابطه:

اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

http://www.ois-iran.com/2016/mordad-1395/ois-iran-7442-eedamhaye-67.htm