نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3999-majmouahe_yadbode_shanzdahome_azare_1332-dar_sale_1387.htm

 

مجموعه ای از مقالات ، بيانيه ها و گزارش ها از  تظاهرات

 دانشجويان دانشگاههای ايران درسال ١٣٨٧
 بخاطر بزرگداشت نزدهم آذر سال ١٣٣٢

 ـ روز دانشجو
ـ

 

 

شانزده آذر، روز دانشجو گرامی باد

درود بر مهدی شريعت رضوی ، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نيا،

شهدای شانزدهم آذر ١٣٣٢

*****

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های مصدقی ـ مجددأ همبستگی خود را با جنبش مسالمت آميز دانشجوئی دانشگاههای ايران که بخاطر مخالفت  با قانون شکنی های مقامات حکومتی ودفاع از حقوق صنفی دانشجويان و برقراری آزادی و دمکراسی در وطنمان ايران مبارزه می کند، اعلام می دارد و به سياست سرکوب و ارعاب رژيم جمهوری اسلامی ايران  شديدأ اعتراض دارد و آنرا محکوم می نمايد

زنده باد جنبش دانشجوئی ايران

*****

 

سرود شانزدهم آذر

CISNU

به نقل از دفتر سرودهای کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی

بيادبود بيستمين سالگرد شانزدهم آذر.

١٦ آذر ١٣٥٢

*****

*****

 

از سوکنامه ١٦ آذر ١٣٣٢

منيرطه

*****

 

مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها
در باره تاريخچه مبارزات و فعاليت هاي دانشجويان ايراني
در داخل و خارج از کشور در دوران رژيم شاه
ضروريست متذکر شد که بخش بسيار بزرگي از

مبارزات و فعاليت هاي دانشجوئي در خارج از  کشور برهبري
کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني

CISNU

انجام گرفت

 

*****

 

 

بیانیه دانشجویان دانشکده خبر

به مناسبت روز دانشجو

 

روزی که سه آذر اهورایی در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی در خون غلتیدند و به شهادت رسیدند، شاید تصور نمی‌کردند که ٥٥ سال پس از آن واقعه، چه شرایطی برای کشورشان رقم خورده باشد.

ادامه

 

 

 

تجمع بزرگ دانشگاه فریاد آزادی

با حضور بیش از سه هزار دانشجو برگزار شد

 

 

 

تجمع روز دانشجو در دانشگاه تهران

فریاد آزادی در دانشگاه های ایران

 

 

 

تجمع دانشجویان در گرامیداشت روز دانشجو/

دانشجویان در دانشگاه تهران فریاد آزادی سر دادند

به نقل از سايت ادوارنيوز

دانشجویان در تجمع امروز با شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"مرگ بر استبداد"نصر من الله و فتح قریب..ننگ بر این دولت مردم فریب، دانشجو،می میرد،ذلت نمی پذیرد ، محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد و خواندن سرود یاردبستانی به دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل دانشکده پزشکی پیوستند. دانشجویان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: با تهدید و احضار آرام نمی شویم ، حقوق زنان، حقوق بشر ، آزادی پوشش حق ماست و دانشجو،دانشجو،اتحاد،اتحاد

ادامه

 

 

 

برگزاری مراسم بزرگذاشت روز دانشجو در دانشگاه اراک

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

 

 

 

انجمن اسلامی دانشگاه مازندران

 دانشگاه پادگان نمی شود

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

به مناسبت روز دانشجو

 

 

 

 

بررسي و بازخواني نقش جنبش دانشجويي

 از ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا ١٦ آذر ١٣٣٢

جنبنده يي نجنبد

امين معصومي

 

 

 

گرامیداشت شهیدان ١٦ آذر ١٣٣٢

در روز، شانزدهم آذر ١٣٨٧، چند نفر از اعضای هیئت اجرایی و شورای مرکزی بهمراه شماری از نمایندگان سازمانهای جبهه ملی ایران بر سر مزار سه شهید ١٦ آذر ،١٣٣٢ در امامزاده عبدالله، حاضر شدند و با نهادن سه تاج گل به شکل پرچم ایران از آنان تجلیل نمودند

ادامه

 

 

شانزدهم آذر، آغاز مرحله ای نوین در مبارزات ملت ایران

جبهه ملی ایران

 دانشگاه در ایران همیشه سرچشمه تحول اجتماعی و سیاسی، و جنبش های دانشجویی پایدارترین و تاثیرگذارترین مبارزات علیه دیکتاتوری و فساد سیاسی بوده است. پیشگامان نهضت ملی ایران نیز خود از دانشگاه سر برآورده بودند. و این دانشجویان بودند که هنوز چند ماهی از کودتای ٢٨ مرداد نگذشته، در شانزدهم آذر ١٣٣٢ علیه استبداد سینه سپر کردند و در برابر رگبار مسلسل مهاجمان دیکتاتوری در خون خود غلتیدند.

ادامه

 

 

 

خونی که ۵۵ سال است می جوشد

 محمد ملکی

 

 

 

باز ١٦ آذر ، ترکه بر پشت و برادر غرق خون    علی کلائی

سالهاست که از آن روز خون و گلوله و آتش ١٦ آذر میگذرد . آن روزی که نظامیان چکمه پوش پاسدار استبداد بر خلاف تمامی مقررات به صحن دانشگاه آمدند و آتش بر دانشجویان گشودند ، شاید هیچگاه راس هرم استبداد آن زمان - محمد رضا شاه- فکر نمیکرد که روزی مجبور شود بر پله های هواپیما گریان از صحنه زندگی ایرانیان خارج شود . او زمانی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر دیر شده بود و عمر تاریخی رژیم سلطنتی به سر آمده بود . شاید این تقدیر استبدادیان باشد که در زمان انجام عمل و کشتن و جنایت و جلادیت تا نوک بینی را بیشتر نمیبینند و به عاقبت کار اندیشه نمی ورزند . سنت تاریخ بر نابودی حکومتهایی است که استبداد می ورزند که من استبد هلک

ادامه

 

 

 

 

شانزده آذر، روز دانشجو

 

 سرهنگ محمود مهران ادیب

 

 

یکدم دل ماغمزدگان شاد نشد      ویرانه ما از ستم آزاد نشد

دادند بسی به راه آزادی جان      اما چه نتیجه ملت آزاد نشد

"فرخی یزدی"