نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3165-a-hossine-mohri-mosahebah-ba-ashraf-pahlawie-ra-takzib-mikonad.htm

 

تکذیب   

به نقل از سايت نشريه انقلاب  اسلامی در هجرت

http://enghelabe-eslami.com/arkiv/maghalat/takzibnameh_681.htm

ﺁقای حسین مهری مصاحبه گر رادیو صدای ایران تکذیب می کند مصاحبه ای با خانم اشرف پهلوی بعمل ﺁورده باشد . بدین قرار مصاحبه ای که در اختیار سایت انقلاب اسلامی قرار گرفته و در سایت درج شده است، حقیقت نداشته است . یک بار دیگر یادﺁور می شود که مسئولیت صحت و سقم مقاله ها که در نشریه و یا سایت انقلاب اسلامی درج می شوند و خوب و بد نظرها که در ﺁنها اظهار می شوند، نشریه و سایت نیستند . با این حال، از این پس دقت می شود که مقاله ها و مصاحبه های یکسره نادرست، درج نشوند .     ـ

اشرف پهلوی

سايت اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران نيز گفتگو ی آقای  حسين مهری با خانم اشرف پهلوی را به نقل از يکی از سايت های داخل کشور در همين مجموعه ی مربوط به کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ،  انتشار داده بود. ما پس از مشاهده  خبر تکذيب  آقای حسين مهری در روی سايت نشريه انقلاب اسلامی در هجرت ، متن گفتگوی منتسب به آقای مهری  با خانم اشرف پهلوی که در اين مجموعه درج شده بود را، حذف کرديم . در عوض  صفحات   ١٥٧ تا ١٦٤  به نقل از کتاب خاطرات  خانم اشرف پهلوی ــ   چهره هائی در آئينه  ــ ، که  در آن صفحات به نقش خانم اشرف پهلوی در کودتای ٢٨ مرداد اشاره  رفته است را، درج کرديم.

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی  جنبش سوسياليستی ، نشريه سازمان سوسياليست های ايران

آذرماه  ١٣٨٦ 

 

برای قرائت خاطرات خانم اشرف پهلوی در رابطه با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ از لينک زير استفاده کنيد.

صفحات  ١٥٧  تا  ١٦٤ کتاب خاطرات اشرف پهلوی

چهره هائی در آئينه

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در آذر ماه ١٣٨۶ /   دسامبر ٢٠٠٧

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ