نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/farwardin-1398/ois-iran-8287-dr.Hossein-Mousavian-Referandom-e-zodhengam.htm

 پرسش _ آیا میتوان برای رفراندوم ١٢ فروردین ١٣۵٨  پیرامون تاسیس نظام جمهوری اسلامی ( آری یا نه ) نوعی مهلت یا سرآمد زمانی قائل شد ؟

پاسخ _ حتما همین طور است . امروز ۴٠ سال از حکومت جمهوری اسلامی سپری شده و مردم ایران نسبت به کم وکیف آن کاملا آگاهی و اشراف پیدا کرده‌اند و امروز نیز حق دارند و باید بتوانند که نسبت به نوع حکومت خود اظهار نظر نمایند. ـ دکتر حسین موسویان

*********

گفت وگوی دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران [*] ... با ماهنامه پیام ابراهیم به مناسبت سالگرد رفراندوم 12 فروردین 1358

(گفت و گو در فروردین سال گذشته [1397] صورت گرفته است و در بهار سال گذشته [ اردیبهشت 1397] درج گردید)

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۳ آپريل ۲۰۱۹

 

 ـ [*] ـ توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیسی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق:

دکتر حسین موسویان در بهار سال 1397 ، زمانیکه مصاحبه صورت گرفته است،  رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بوده اند .  پس از درگذشت زنده یاد عبدالعلی  ادیب برومند ـ استاد ادیب برومند ـ ، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تاریخ 23 اسفند  1395 ، مقام های امنیتی جمهوری اسلامی از برگذاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی بخاطر انتخاب رئیس شورای مرکزی،جلوگیری می کردند.

در همین رابطه:

ــ اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران
در تاریخ بیست وششم آبان ماه ١٣٩٧ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد:
www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

 ــ مصاحبه جلال ایجادی (تلویزیون رنگین کمان) با دکتر حسین موسویان
www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8112-ghoftego-ba-Hossein-Mousavian.html

ــ مطالبی در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران و توضیحاتی درباره انشعاب ٢ نفر از اعضای ١۵ نفره منتخبین انتخابات اخیر وموضوعسلطنت پهلوی ـ دکتر منصور بیات زاده
http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8166-bayaniyahe_OIS_darbarahe_entekhabate_masoulane_INF.html