نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8255-52min-salgarde-foghdane-dr.Mossadegh-Zia_Mesbah.htm

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ - ۵ مارس ۲۰۱۹

 

درهمین رابطه:

ــ  بیانیه جبهه ملّی ایران به‌مناسبت سالگرد جاودانگی دکتر محمد مصدق

چهارده اسفند نمادی از جاودانگی آزادی و فرجام استبداد  ـ [*] ـ

دکتر محمد مصدق پس از تحمل سیزده سال زندان و تبعید ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط سه ابرقدرت جهانی و مزدوران داخلی آنها سرانجام در چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ خورشیدی، چشم از جهان فرو بست. هیچ‌گاه تاریخ آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی چونین مرگی را نه تنها باور نخواهد کرد که آن را نشانه پایان استبداد و پایداری آزادی، استقلال و حاکمیت ملّی خواهد دانست. زیرا که مصدق نمرد، بلکه هماره زنده و جاوید خواهد ماند

http://www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8250-bayaniyahe-Jebheyemelli-IRAN-14-esfand-1397.htm

ــ چهاردهم اسفندماه سالمرگ مصدق است . پرستو فروهر

پرده‌های مصدق، کسی که همچنان مدد ایستادگی است

   www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8254-14home-esfandmah-salmarge-Mossadegh-ast-Parastoo-Forouhar.htm

 ـ  ضیاءمصباح: در رثایشادروان دکترمحمد مصدق به مناسبت ۵۲مین سالگرد فقدان او

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8255-52min-salgarde-foghdane-dr.Mossadegh-Zia_Mesbah.htm

ــ ممانعت از برگزاری مراسم سالروز درگذشت دکتر مصدق توسط نیروهای امنیتی

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8256-momaneat-az-bargozariye-maraseme-salroze-dargozashte-dr.Mossadegh.htm

  "  ــ " نه مصدق را شناختیم نه طالقانی را
[ نماینده مردم شریف نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی ایران دوره‌های نهم (۱۳۹۵-۱۳۹۱) و دهم (۱۳۹۹-۱۳۹۵)]

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8257-nah-Mossadegh-ra-shenakhtim-nah-Taleghani-ra.htm