نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8246-matne-kamele-soroud-ey-IRAN-wa-tarikhtchahe-soroude-melli.htm


تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۷ فوريه ۲۰۱۹

درهمین رابطه:

 ـ  اعتراض خانه موسیقی به جعل و تحریف کلامی سرود "ای ایران"

خانه موسیقی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تحریف سرود "ای ایران" واکنش نشان داد. در بیانیه خانه موسیقی، جعل این سرود امری غیرقانونی و به دور از اخلاق اعلام شده است. از  این ترانه به‌عنوان سرود ملی غیررسمی ایران یاد می‌شود.

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8244-eteraze-Khanahe_mouseghi-be-jaal-wa-tahrife-kalami-soroude-ey-IRAN.htm

ــ  واکنش هنرمندان به جعل سرود "ای ایران" / دختر روح‌الله خالقی اعتراض کرد

گلنوش خالقی، فرهاد فخرالدینی، حسن ریاحی و اسفندیار قره‌باغی به دخل و تصرف سرود خاطره‌انگیز "ای ایران" اعتراض کردند.

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8245-wakoneshe_Honarnandan-be-jaale-soroude-ey-IRAN.htm

ــ  متن کامل سرود ای ایران و تاریخچه سرود ملی

در شهریور 1323زمانی که نیروهای انگلیسی و دیگر متفقین تهران را اشغال کرده بودند، حسین گل گلاب تصنیف سرای معروف، از یکی از خیابان های معروف شهر می گذرد.

او مشاهده می کند که بین یک سرباز انگلیسی و یک افسر ایرانی بگو مگو می شود و سرباز انگلیسی، کشیده محکمی در گوش افسر ایرانی می نوازد. گل گلاب پس از دیدنِ این صحنه، با چشمان اشک آلود به استودیوی روح الله خالقی (موسیقی دان) می رود و شروع به گریه می کند.

غلامحسین بنان می پرسد ماجرا چیست؟  او ماجرا را تعریف می کند و می گوید:

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8246-matne-kamele-soroud-ey-IRAN-wa-tarikhtchahe-soroude-melli.htm