نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

پیام تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق،

به مناسبت درگذشت دکترنورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) ــ قطب دراویش گنابادی ــ.

 

دکترنورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) ــ قطب دراویش گنابادی ــ ، فردی که یکی از شخصیت های آزادی خواه، وطن دوست و ملیگرای وطنمان ایران،

که بخاطر مبارزه با استبداد و استعمار و دفاع از خواست آزادی و استقلال در جمع طرفداران راه مصدق فعالیت داشت، درگذشت.

سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، درگذشت دکتر نورعلی تابنده را به خانواده محترم آن زنده یاد، دراویش گنابادی، به ویژه آنعده از دراویشی که درزندانهای رژیم سرکوبگر و قانون شکن جمهوری اسلامی زندانی هستند وهمچنین طرفداران راه مصدق، تسلیت می گوید.

یاد و نام دکترنورعلی تابنده گرامی باد.

 از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق،

دکتر منصور بیات زاده

 دی ماه ١٣٩٨ / دسامبر ٢٠١٩

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ۶ دی ماه ١٣٩٨ /  ٢٧ دسامبر ٢٠١٩   

 

درهمین رابطه:   ـ 

ــ مجموعه ای ازگزارش ها و پیام تسلیت ها در رابطه با

 درگذشت دکتر نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) ــ قطب دراویش گنابادی ــ

www.ois-iran.com/2019/dey-1398/ois-iran-8554-majmouaie-az-Payame-tsliyatha-bemonasebate-dargozashte-dr.Nourali-Tabendah.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ