نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

سخنرانی کوتاه دکتر موسویان پس از جلوگیری مقامات برای برگزاری آیین هفتادمین سال

جبهه ملی ایران:   ـ

مردم خود بزرگترین دموکراسی جهان را مشاده کردند!

ما امروز بنا داشتیم که در این تالار سالروز تأسیس جبهه ملی ایران خانه سیاسی دکتر محمد مصدق رهبر بزرگ تاریخ میهن خود را گرامی بداریم. اما میبینم که حاکمیتی که به آزادی کوچکترین اعتنایی ندارد و قانون اساسی خود را راجع به اجتماعات زیر پا می‌گذارد. در تالار را به روی ما بستند. نگذاشتند یک جلسه گرامی‌داشت تاریخی برگزار بشود. به این ترتیب نشان دادند که این بزرگترین دموکراسی جهان چگونه است؟ امید اینکه با تلاش آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان کشور ما به حاکمیت ملی دسترسی پیدا کند.

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٧  آبان ١٣٩٨ /  ٢٩ اکتبر ٢٠١٩

 

در همین رابطه

ــ بخشی از سخنرانی الهه امیرانتظام در سالروز تأسیس جبهه ملی ایران در مقابل درب اصلی تالار، به‌رغم ممناعت مقامات

سیری کوتاه درباره شکل‌گیری و تدوام جبهه ملی ایران

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8490-sokhanrani-Elahe-Amirentezam-dar-salroze-taasise-Jebhemelli-Iran.htm

ــ  گزارش تصویری هفتادمین سالگرد جبهه ملی ایران

که قرار بود ۲ آبان ماه در تالار نگاه برگزار شودِ، با ممانعت مقامات دولتی روبرو شد.   ـ

به این ترتیب مراسم در سرای ورودی این تالار برگزار شد

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8488-gozaredhe-70omin-salgarde-taasise-Jebheyemelli.IRAN.htm

 ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ