نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد

جبهه ملی ایران طی نامه ای به ریاست جمهوری از رئیس دولتی که مدعی آزادی بیان در کشور و تحمل اعتراض قانونمند مردم میباشد درخواست نمود که با برگزاری یک گردهمایی عمومی از طرف این سازمان در تهران موافقت نماید . متن کامل نامه درخواست به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر حسن روحانی ، ریاست  محترم جمهوری
باسلام وادای احترام ،
پس از حوادث اعتراضی اخیر ، جنابعالی و وزیر محترم کشور وسایر مقامات جمهوری اسلامی کرارا اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست . و مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند . بر اساس این گفته ها و بر طبق اصل
۲۷ قانون اساسی ، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که  به منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند. از آن جا که جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری سوگند یاد کرده اید که عهده دار اجرای قانون اساسی  و  صیانت ازحقوق ملت باشید  از شما میخواهیم که به وزارت کشور دستور فرمایید موافقت با برگزاری این گردهمایی  و تقبل حفظ امنیت آن را اعلام نمایند . زمان این گردهمایی در عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ و مکان آن در هر یک از میادین تهران پیشنهاد میگردد.
دهم بهمن ماه
۱۳۹۶
تهران هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

http://jebhemeliiran.org/?p=1366

http://jebhemeliiran.org

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱ فوريه ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

 ــ  حاکمیت همین امروز باید اقدام کند که فردا ممکن است خیلی دیر باشد ــ تهران هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/bahman-1396/ois-iran-7804-Jebheyemelli_Iran-hakemiyat_hamin_amrootz_bayad....htm

ــ  نامه سرگشاده دکترکريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار، داريوش فروهر

به محمد رضا شاه پهلوی در ٢٢ خرداد ١٣٥٦ يعنی ٢٠ ماه قبل از انقلاب بهمن ١٣٥٧

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-namahe-sanjabie-bakhtiyar-frohar-be-shah-22khordad-1356.htm

 

ـــ  مجموعه ای از اعلامیه ها،بیانیه ها ، گفتار، نوشته ها و تحلیل های سیاسی در باره تجمع های اعتراضی در دیماه سال ١٣٩۶ در بسیاری از شهرهای وطنمان ایران !       ـ

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1396/ois-iran-7757-majmouaie_az_eelamieyaha....htm