نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8176-ghofteghoye-dr.Hossein_Mozsavian-ba-Mehdie-Zolfagharie.html

 

 

 

گفت و گوی مهدی ذوالفقاری با دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

[در رابطه با انشعاب در جبهه ملی ایران] ـ [*] ـ

تاریخ: ۱۲ دسامبر ٢٠١٨

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۲۷ آذر ١٣٩٧ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱٨

 

   ـ [*] ـدرهمین رابطه:

 ــ گفت‌و‌گوی مهم دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران با رادیو عصر جدید، درباره انشعاب و رویدادهای اخیر جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8172-ghofteghoye-dr.Hossein_Mozsavian-ba-asre_Jadid.html

ــ رابطه بین بازگشت سلطنت و بازسازی استبداد ــ فرید اسدی دهدزی ــ( پی ـ دی ـ اف) ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8170-Farid-Asadi-bazgashte_saltanat....pdf

ــ رابطه بین بازگشت سلطنت و بازسازی استبداد ــ فرید اسدی دهدزی ــ(ها ـ ت ـ ام ـ ال) ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8171-Farid-Asadi-bazgashte-saltanat....html

ـــ جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (گفتگو با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران)  ـ بخش دوم

در این نوشته به رئوس بعضی از مطالب و مواضع آقای دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، ، به نقل از آن گفتگو اشاره شده است.

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8169-esharah-be-Mosahebehe-Rangin-Kaman-ba_dr.Hossein_Mousavian.html

ــ مطالبی در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران

 و توضیحاتی درباره انشعاب ٢ نفر از اعضای ١۵ نفره منتخبین انتخابات اخیر وموضوعسلطنت پهلوی ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8166-bayaniyahe_OIS_darbarahe_entekhabate_masoulane_INF.html

ــ اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه  ١٣٩٧ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد.

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8135-entekhabate_shoraye_Markaziye_Jebhemelliran.27.aban.1397.html

ـ