نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8125-Mirzadeh_Eshghi.html

 

میرزاده عشقی" ـ [*] ـ

ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران
بدبختی ایران و پریشانی ایران
از قبر برون ای و ببین ذلت ما را
این ذلت ایرانی و ویرانی ایران
آوخ که لحد ، جای تو شد تا به قیامت
رفتی و ندیدی تو پریشانی ایران
از وضع کنونی و ز بدبختی ملت
زین فقر و پریشانی و ویرانی ایران
گردیده جهان تیره و گشته است دلم تنگ
گوئی که شدم حبسی و زندانی ایران
بگرفته دلم سخت ز اوضاع کنونی
بیچارگی و محنت و حیرانی ایران
عشقی بود ،‌ ار نوحه گر امروز عجب نیست
خون می چکد از دیده ی ایرانی و ایران 

November 30, -0001 artenexil Uncategorized

به نقل از سایت انجمن هنر درتبعید

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

 ـ [*] ـ توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ــ

میرزاده عشقی نام اصلیش سید محمدرضا کردستانی و فرزند حاج سید ابوالقاسم کردستانی بود.میرزاده عشقی (۱۲۷۳ همدان - ۱۳۰۳ تهران)، شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده و نمایشنامه نویس دوران مشروطیّت و مدیر نشریه قرن بیستم بود؛ که در دوره نخست‌وزیری رضاخان، به دستور رئیس اداره تأمینات نظمیه (شهربانی) وقت، ترور شد. وی از جمله مهمترین شاعران عصر مشروطه به‌شمار می‌رود که از عناصر هویت ملی در جهت ایجاد انگیزه و آگاهی در توده مردم بهره گرفت.[۱][۲][۳] او را خالق اولین اپرای ایرانی می‌دانند.[۴]

https://fa.wikipedia.org/wiki/میرزاده_عشقی

 

درهمین رابطه:

ـــ  از شاملو درباره ی هنر متعهد

بنده هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمی گذارم.  /   هنرمند هميشه بر قدرت است نه با قدرت، 

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8124-Ahmad-Shamlou--dabarahe_honare_motaahed.html

  ــ  در این بن‌بست ـ احمد شاملو

دهانت را می‌بویند / مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8109-Ahmad_Shamlou-dar_in_bonbast.html

 ـــ محمدرضا شفیعی کدکنی؛ از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8108-Mohammad_Reza-Shafiei-Kadkani_darbarahe_Hafezahe_Tarikhie.html