نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو // توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

مجموعه ای از مقالات درباره  مبارزات دانشجويان ايرانی وکنفدراسيون جهانی بقلم دکتر منصور بيات زاده

www.ois-iran.com/10-00-ois-iran-1155-majmuah_ie_az_maghalat_dr_mansur_bayatzadeh.htm

 

 

 

دروغ پراکنی تحت عنوان حذف نام دکترعلی شریعتی از اسناد کنفدراسیون!!

 (درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی) ــ بخش سوم  ــ 

 دکتر منصور بیات زاده ـ سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ / ۴ اکتبر ۲۰۱۶

در بخش های  اول(۲۶)  و دوم(۲۷) این نوشته توضیحاتی در ٧ قسمت درباره برخی از مطالب نوشته  تبلیغاتی آقای مهندس محمد توسلی که تحت عنوان (کنگره لوزان، شرح روند تقابل چپ‌های کنفدراسیونی با نیروهای ملی و مذهبی، نقدی بر روایت حمید شوکت.) منتشرشده بود، ارائه دادم، و در آن رابطه با ارائه سند ومد رک یادآور شدم که آقای مهندس محمد توسلی در نوشته تبلیغاتی خود سعی کرده است با منفی جلوه دادن مبارزات جنبش دانشجوئی در خارج از کشوربرهبری کنفدراسیون جهانی، آنهم بخاطر سرپوش گذاشتن بر بی عملی همنظرانشان در انجمن های اسلامی درامرافشای سیاست و عملکرد خلاف قانون رژیم شاه به خوانندگان آن نوشته چنین تلقین کنند که بعد از کنگره چهارم کنفدراسیون ، جریان چپ انقلابی مارکسیست کنترل کامل کنفدراسیون را در اختیار گرفت. االبته ایشان در آن نوشته ،کوچکترین استدلالی  درباره ادعای خالی از حقیقت خود ارائه نداده اند. اگرچه محتوی جملات  آن نوشته به خوانندگان چنین تلقین می کند که منظور ازچنان حکمی، در رابطه با ترک کردن طرفداران نهضت آزادی (که در آن نوشته از آنان، بنام نیروی ملی و مذهبی نامبرده شده)، از آن تشکیلات بوده است. ادامه

 

 

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی

در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) ــ بخش دوم

   دکتر منصور بیات زاده ـ   چهارشنبه ٣٠ تير ۱۳۹۵ - ٢٠ ژوييه ۲۰۱۶

اما فرض را براین بگذاریم که اظهارات آقای مهندس محمد توسلی، بهیچوجه ادعائی باطل نبوده، بلکه ایشان در آن نوشته تحلیل گونه خود، واقعیت آنزمان را بیان کرده  و کنفدراسیون جهانی بعداز کنگره چهارم ... در اختیار جریان مارکسیست انقلابی قرار گرفت ــ یعنی  دیگر در آن تشکیلات ً افراد و فعالین مصدقی اثرگذار نبودند ــ. با توجه به محتوی فعالیتهای کنفدراسیون جهانی و سمت و سوی آن فعالیتها و مبارزات، آیا نباید گفت مرحبا به آن جریان مارکسیست انقلابی که طی فعالیت های خود در کشورهای مختلف جهان، ماهیت ارتجاعی و سرکوبگر رژیم محمد رضاشاه پهلوی و متحدین استعمارگرش که با استقلال ایران مخالف بودند را افشانمود و در آن رابطه به صدائی رسا در دفاع از حقوق ملت و منافع ملی ایران در آن دوران تبدیل شده بود!! ـ ادامه

 

 

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی

 در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) ـ بخش اول

 ـ دکتر منصور بیات زاده  ـ سه شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۵ ژوييه ۲۰۱۶

آقای مهندس محمد توسلی یکی از اعضاء رهبری نهضت آزادی ایران که در دوران جوانی یکی از بنیانگذاران و فعالین اولیه انجمن های اسلامی در اروپا بودند، طی نوشته ای با عنوان: کنگره لوزان، شرح روند تقابل چپ‌های کنفدراسیونی با نیروهای ملی و مذهبی، نقدی بر روایت حمید شوکت.(١) به شرکت خود بعنوان نماینده سازمان دانشجویان دانشگاه تهران در دومین کنگره کنفدراسیون جهانی در شهر لوزان (سوئیس) اشاره می کند و با ارائه اطلاعاتی در باره چگونگی تشکیل انجمن های اسلامی دراروپا و آمریکا، و تبلیغات شعارگونه به نفع آن انجمن ـ انجمنی که نقشی چندان در افشاگری سیاست و عملکرد رژیم شاه در خارج از کشور نداشت ــ ، به نقد سیاست و عملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) پرداخته است.ادامه

 

 

بدون توجه به اسناد و مدارک کنفدراسيون جهانی و سياست و عملکرد رژيم شاه، نتوان قضاوتی صحيح درباره مبارزات کنفدراسيون ارائه داد!   ـ

در نقد اظهارات دشمنانه آقای رضاچرندابی، تحت عنوان

 با اين محتوا به آن گذشته نگاه نکنيم!   

دکتر منصور بيات زاده  ــ  چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۹ ژانويه  ۲۰۱۳

سايت ايران امروز نوشته ای بقلم آقای رضاچرندابی تحت عنوان با اين محتوا به آن گذشته نگاه نکنيم! (١) ، بانضمام يکی از عکسهای تاريخی  دوران مبارزات کنفدراسيون در تاريخ ۴ ژانويه ٢٠١٣  ، انتشار داده بود. آقای چرندآبی طی آن نوشته بمخالفت با برگزاری جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی که يک روز بعد (۵ ژانويه)  در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شد ، پرداخته و از آن دوران افتخار آميز، به عنوان سال‌های جنون نام برده است.

محتوی آن نوشته، برای آنانکه تا اندازه ای با تغيير مواضع برخی از فعالين سياسی در خارج از کشور آشنائی دارند، چندان  تعجب انگيزنبود. که انتظار همين بود تا افرادی همچون آقای رضاچرندابی که مدتها است  به جرگه دوستداران تئوريسين و قائم مقام حزب رستاخيز آريامهری  درآمده اند و افرادی که از کارچاق کن های نشستهای واشنگتن، استکهلم، پراگ ... بوده، همان نشستهائی که سايه ی از ما بهتران برآن افکنده شده و بالاخره برخی از طرفداران رژيم محمدرضاشاه پهلوی  و نيروهای طرفدار دخالت بيگانگان در امور ايران از برگزاری جشن  پنجاهمين سالگرد کنفدراسيون جهانی، استقبال ننمايند و حتی عليه آن دست به توطئه و خرابکاری بزنند! ادامه

 

 

آيا اظهارات آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در باره مبارزات ملی ـ ميهنی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و حزب توده ايران در مغايرت و تضاد با اسناد و مدارک تاريخی قرار ندارد؟!

*****

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت  

    ـ بخش چهارم ـ

 دکتر منصور بيات زاده ـ  چهار شنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱

من در بخش سوم اين مجموعۀ با نقل قول از مصوبه نشست هايدلبرگ (٢٦ تا ٢٩ فروردين ١٣٣٩ / ١۵ تا ١٨ آوريل ١٩٦٠ )، نشستی که طی آن عده ای از دانشجويان و فارغ التحصيلان ايرانی،  سازمانی بنام کنفدراسيون اروپائی دانشجويان و محصلين ايرانی را تشکيل دادند، توضيح دادم که يک تشکيلات صنفی دانشجوئی در اروپا پايه گذاری شد.(١)   

امّا با شدّت گرفتن نامردمی های رژيم شاه و پايمال شدن حقوق قانونی ملت ايران از سوی حاکميت و بی توجهی کامل به خواست مردم از جمله برگذاری انتخابات آزاد از سوئی و گسترش پيدا کردن اعتراضات و مبارزات مردم، ازجمله مبارزات دانشجوئی از سوی ديگر،(٢)  سبب شد و کمک کرد تا بخشی از فعالين دانشجوئی باين نظريۀ دامن بزنند که، در کشوری که  هيئت حاکمه آن کوچکترين احترامی برای اصول قانون اساسی قائل نمی شود و بطور مستمر قانون شکنی و پايمال کردن حقوق قانونی ملت در دستورکار روزانه اش قرار دارد، سمت و سوی و خواست و اهداف فعاليت ها و مبارزات دانشجويان نبايد فقط معطوف به مسائل صنفی باشد. ادامه

 

 

کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی

و اظهارات بی ربط و کم مايۀ آقای دکتر همايون کاتوزيان

*****

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت

ـ بخش سوّم ـ

دکتر منصور بيات زاده ـ  چهارشنبه ۲٣ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱

در بخش دوم اين نوشته (١)، همچون بخش اول آن (٢)  سعی کردم با نقل قول از نوشته ها و کتاب های که آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان  خود در تحرير و يا درانتشار آنها بنحوی سهيم بوده است،توضيح دهم که آن استاد محترم دانشگاه آکسفورد ـ انگليس در گفتگو با شهروند امروز (٣) با سفسطه گری در مغشوش جلوه دادن گوشه هائی از تاريخ معاصر ايران عمل کرده است. در اين بخش ها با اشاره به تعاريفی که در آن کتابها و نوشته ها درباره خصوصيات و ارزشهای تشکيل دهنده نيروی سوم ذکر شده بود، نتيجه گرفتم که متهم کردن کوشندگان و فعالين جبهه ملی دوم به نادانی، آنهم بدين دليل که آنان همچون خليل ملکی حاضر به پشتيبانی و حمايت از نخست وزيری دکتر علی امينی ــ عاقد قرارداد کنسرسيوم، فردی که بنابر خواست و دستور پرزيدنت  جان ـ اِف کندی، رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا بمقام نخست وزيری ايران منصوب شده بود ــ، نشدند، حکمی غلط و بی ربط می باشد و نوشتم:  ادامه

 

 

جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧

ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی

 (اتحاديه ملی) ـ

 دکتر منصور بيات زاده   ـ  تيرماه ١٣٩٠ برابربا يولی ٢٠١١

 

 

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره

سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم 

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور

            ـ بخش دوم ـ                 

                                     دکتر منصور بيات زاده ـ   ۱۵ دی ۱۳۸۹   

در بخش اول اين نوشته با بررسی بخشی از نوشته آقای عبدالله شهبازی در باره سازمانهای دانشجويان ايرانی در خارج از کشور(کنفدراسيون جهانی)  توضيح دادم که اطلاعات ارائه  شده از سوی آن مورخ محترم در بسياری موارد غلط  و تحريف تاريخ می باشند. حال به بررسی بخشهای ديگری از آن نوشته که درباره هويت و عملکرد برخی از اعضاء، کوشندگان و رهبری  آن تشکيلات در رابطه با انحلال نهائی کنفدراسيون تحرير شده است می پردازم تا روشن گردد که نوشته اين جناب بهيچوجه رابطه ای با تاریخ نگاری مسئولانه و غير مغرضانه ندارد!  ادامه

 

 

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره 

سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور

ـ بخش اول ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٩ آذر ۱۳۸۹ 

آقای عبدالله شهبازی ــ مورخ ــ ، تحت عنوان سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران مقاله ای در شش قسمت به نگارش درآورده و آنرا در ١٨ آبان ١٣٨٩(٩ نوامبرماه ٢٠١٠) ازطريق وبگاه شهبازی منتشر کرده  است. (١)

وی قسمت سوم آن مجموعه  را به توضيحاتی درباره سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور اختصاص داده است.  ادامه

 

 

تأملی بر نوشته ی بابک اميرخسروی

زير عنوان ١٦ آذر ربطی به ورود نيکسون نداشت

دکتر منصور بيات زاده ـ  ۲۱ آذر ۱٣٨٨  

اخيرأ در برخی از سايت های اينترنتی ، ازجمله سايت ايران امروز (١) و سايت راديوفردا (٢) نوشته ای بقلم آقای بابک اميرخسروی در باره ١٦ آذر سال ١٣٣٢ ـ که تجديد چاپ بخشی از مصاحبه او با دويچه وله می باشد که  در چند سال قبل انجام گرفته است ـ ، درج شده است. بنظر من در آن نوشته که مربوط به وقايع يک مقطع مشخص تاريخ معاصر وطنمان می باشد (گوشه ای از تاريخچه نهضت ملی ايران و در آن رابطه جنبش دانشجوئی ايران ) ، ناروشنی ها و نقائصی وجود دارد. بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی و برداشت غلط از محتوی آن نوشته ، بنظر من اشاره به بعضی از آن نقائص و کمبودها، امری ضروری و لازم می باشد!    ادامه

 

 

زرافشان ، ميلانی

*****

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی  

و جزوه ساواک بنام

  اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور

بقلم دکتر عباس ملک زاده ميلانی (عباس ميلانی)

دکتر منصور  بيات زاده  ـ  ٩ شهريور ۱٣٨۶

 

 

کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی،

ساواک شاه و روزنامه کيهان  

بقلم دکتر منصور بيات زاده

مطالبی در باره

تاريخچه کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی

( افشاگری در باره تحريف تاريخ از سوی جاسوس ساواک و نويسندگان کيهان چاپ تهران)

 

  کنفدراسيون ...  ـ بخش اول  ـ  ٧ بهمن ۱٣٨۵

  کنفدراسيون ...  ـ بخش دوم  ـ  ۱۶ بهمن ۱٣٨۵

 کنفدراسيون ...  ـ بخش سوم  ـ  ٥ اسفند ١٣٨٥ 

 کنفدراسيون ...  ـ بخش چهارم ـ  ١٨ فروردين ١٣٨٦

 کنفدراسيون ...  ـ بخش پنجم ـ  ١٨ ارديبهشت ١٣٨٦   

 

 

                      در پاسخ به مقاله مابزرگ شده ايم آقای بيات زاده 

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که افراد برزگ

با مسئوليت عمل می کنند!

(٤)

... اين سئوال در مقابل  آقای مسعود بهنود قرار دارد که ، چرا و بچه دليل بايد برگذشته آقای دکتر عباس (ملک زاده ) ميلانی سرپوش گذاشت؟

کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی ، يک تشکيلات علنی و پلوراليستی بود و اسراری نداشت که جواسيس ساواک آنرا افشاء کنند!

دکتر منصور بيات زاده 

ـ  ٣١ ارديبهشت ١٣٨٣ /  ٢٠ مه  ٢٠٠۴

 

 

بزرگداشت ١٨ تير ١٣٧٨

(بخش دوم)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٩  تير ١٣٨٢

 

 

در اعتراض به چماقداران انصار حزب الله و لباس شخصيها و

سياست سرکوب آيت الله ها

و پشتيبانی از مطالبات دانشجويان و

بزرگداشت ١٨ تير ١٣٧٨

(بخش اول)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٤  تير  ١٣٨٢

 

در باره برخی از مطالب مطرح شده از سوی آقای مسعود بهنود

                در مقاله ی

حکومتی اسير لمپن ها

و اشاره به

قطعنامه پايانی نشست دفتر تحکيم وحدت

                         دکتر منصور بيات زاده

                        ـ  ٢٤ خرداد ١٣٨٢

 

 

 

 

 کنفدراسيون و بازماندگان رژيم شاه

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ 

               فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

*********

 

گزارشی از جلسه يادبود ـ  ٢٨همين سالگرد

کنفدراسيون جهانی

 از تاريخ ٢  تا ٦ ژانويه ١٩٨٨

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf