نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3165-dara-niroie-hashiyaie-bar-goftegiye-ashrafe-pahlawie--kodetaye-28-mordad-1332-1386.htm

 

ی ی ʐی ی ی ی

: یی

 

ی ی ی ی یی ی ی ی ی 28 1332 . ی ی   ј ی ی ی ی Ϙ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ǘ ی.

ی ی ʐ ی ی ی ʡ ی ی ی ی - ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی  

         ی ی

ȍ ی ی ی ی Ș یی ی ϡ   ی ی ی  ی ȁ.    

    1- ی 5050 ی ی ʿ

یی:  

" ی Ȑی یی ی 20 . ی ی ی 5050 ی ی ."

ی ی ی ی ی ی ی ی یϐјی .  

یی ی ی ی ی 50-50 ی ی یی ( ی ی ی ی ی   ) :

ی 1325   ی   ی ی Ԙی ی ј ی . ی Ϙی ی ی ی 30      ی ی. ی ی ی ی ی   - ی یی ی.  ی ی   ј    یϐی ǘ . 

    ǘ ј ی  1327 ی 1327 ی ی ѐ ی ǘی ی ی ییی ј  ( 25 ی ѐ ی)  ی ی ی ی 1328 ی " ی" ی ی Ԙی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ( 20/11/1328) ǘ ی .    ی   28/12/1328 ی ی 14/1/1329Ԙی ی .

 ی ی ی  ی یی ʘی ی ی Ԙی یی   ی ی ی ی ی یی " یی    " ј 18 یϐ Ԙی ی .

ی ی 1329 Ӂ Ԙی ی ی.

  ی ی ی : "..... یی یی ی."  ی ی ی.    ی ی ی یی ی  - ی ی ی -  ی ј   ی ѐ ی   " ی ی" ی ی ی.  ی یϐ ی ј  (ی ی ی) ی ǁی ی یی ی یѡ ϡ ی ی 20 .

ی ی ϡ ی ی ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی ݘ  ی ی یϐ ی ی ی ی    ی ј   یی ی ی.

  ی ی 1329 ǘی یی ی ј یی " ی ی "   " یی " ی ј .  ی ی ј ی ǘ ی ی ی

یی " ی" ǘ ǘ  یی ی ј یی " " ی ی ی - ی ј ی ی ی . ј ی ј " ی" ی ی 捘ی یی ی ݘیی

ی 19/9/1329 یی ی " ی" ی        ی 2 ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ј ی ی . ј  ی ی ی 21/11/1329 " ی " 50-50

  2/12/1329 ی   ی ی ی ی ј یј ȁی .  4/12/1329 ی ی   ی ی ی ی.

  ی   ѐ ی 12/12/1329 ی ی ی ی 50 50 ی ی ی یی ی ǘ ی ی یی .

  16 1329 ی یی 17 ی ی ی .  ی ی ی 24 29 1329 ی ی ی

ی ی ی јی   ی ј ی 50 50   ی  Ӂ ی ی ی ی

 2-   ی  ی ʿ

ی یی:                                                                                                                " ی ϡ ی ی ی یی یی ی .................   ی یی Ș ی ی . ی ی ی ی ی." 

ی ی Ԙ ݘ ی ی ی. ی ی ی ی ی. ی ی ی ی : " ی ی ی یϡ"   Ԙ ی. یی ی ی ی یی . ی ی ݘ ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی .  ی ی     " ی   ی   Ȑی"     ی  ی یی ی . ی ی ی .  یی ی ی ی یی . .   یی یی ی 28 ی یی ی ی ی ی ی ǘ. ژ ی ی ی ی .  ȁ  ی ی . 

3- Ͽ

  ی ی ی ی یی:

" ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј .......... ی ی ی ϐ ј ǘی ی . ی ی ی ϐ ی ϐ . ی یی ."

  ی.   ی ی  ی   ی ی ی ϡ ی ǁی ی ی ј . ی ی Ǎی ی ϐ .

ی ی ی یی ی Ș ی ѐی یϡ یی ی Ǎ ی ی ی.

4- ی ی  

ی ی ی ی ی ʘی ی :

" یی ی ϡ ی ی ی ی ی."  ی " . ی یی ی ی ی .    ی یی ی یی ی ی ی ی ."   ی :   " ی ی   .......... ی ی ی ."

ی ی ی ی ی ی ی ی .   ی ی ی "ی ی."  ( ی ی Ȑی ی ی  Ȑ Ϙ ی .)  -  ی ѐ ی ʡ ی ی یی   یی یԡ . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یϡ Ș ی ی ی ی ȍ ی " یی"   ی ی ی ȍ ی یی ی ی.  ی ی ی ی    捁 ی ی " ی" эی ی ی ی .    ی ی Ϙ ی ی یی ی ی ی ی Ϙ ǘ ϐی ی یϡ ی Ȑی.  ی ی ی ی: ی ј ی ی ی ییϿ 

    5- ی ј ی ی ییϿ

ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی. ј یی Ș یی ی ی.     ی 28 ی ی ی:

"...... ی ی ی ݘ ی ی ........ی ی ی ј Ș یی <  ی > ی ی .......... ی ی Ȑیϡ یی یی یی Ȑیϡ ی ی ی.......... ی یی ی یی یی ی یی эی ............"

ی ǘ یی یی "" ی  " " " " ی ی ی ی ی .

  ی ی ی ی ی 28 ی . ی ǘ ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی Ȑی. 

ی ی ی- ی ǘ ی ی ی ی ی ی : ی !!!! 

ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ǘ   ی ی یی ی . ی ی یی یی یی ی 28 ی Ϙ ی.

ی ی یی ی ی ی Ȑʐ ی ی .   ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی 28 ی   .

ی ییی ی ١٣٨۶ /  Ӂ ٢٠٠٧