نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2020/mehr-1399/ois-iran-8841-tasliyat-bemonasebate-dagozashte-dr.gholamabbase-tawasolie.html

 

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ملت ایران به مناسبت درگذشت دکتر غلامعباس توسلی

با تاسف بی پایان، درگذشت آقای دکتر غلامعباس توسلی عضو دیر پای نهضت آزادی ایران و استاد فرهیخته دانشگاه را به خانواده ارجمند آن بزرگ مرد و جامعه اساتید و دانشگاهیان کشور و اعضاء وسران نهضت آزادی ایران تسلیت می گوییم.

  بیست وششم مهرماه ۱۳۹۹

  تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایرانتاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز یکشنبه ٢٧مهر ۱۳۹۹ / ١٨ اکتبر٢٠٢٠
 

ــ هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی، نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، درگذشت آقای دکتر غلامعباس توسلی  را به خانواده محترم توسلی ، اعضاء و هواداران نهضت آزادی ایران و دوستان آن زنده یاد تسلیت می گوید. ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ