نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2020/mehr-1399/ois-iran-8840-tasliyat-bemonasebate-dargozashte-jawad-sgarafedin.html

 

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ملت ایران به مناسبت درگذشت جواد شرف الدین

جواد شرف الدین درگذشت

با تاسف و تاثر بی کران در گذشت آقای جواد شرف الدین، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران را به اطلاع می رسانیم. آن مرد گرانقدر از نو جوانی و از آغاز تشکیل جبهه ملی ایران، از طریق حزب مردم ایران به این سازمان پیوسته بود ودر تمام این سال ها و در طی بیش از هفت دهه، در مسیر آزادی و استقلال ایران و راه مصدق پا برجا و استوار بود. ما این ضایعه را به خانواده ارجمند شرف الدین و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران و همه پیروان راه مصدق تسلیت می گوییم. مراسم بزرگداشت آن شادروان در آینده و در شرایط مقتضی برگزار خواهد شد.

 ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹

 تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر ابراهیم احدی بانو فرشید افشار الهه امیر انتظام فرهاد امیر ابراهیمی مهندس مرتضی بدیعی پوراندخت برومند دکتر جهانشاه برومند فرهاد بیشه ای دکتر علی حاج قاسمعلی مهندس هوتن دولتی فرید دهدزی حسین ریاحی مهندس مسعود صالحی مسعود صفاریان پیام صفی پور دکتر رضا گل نراقی دکتر محسن فرشاد یکتا اصغر فنی پور دکتر باقر قدیری اصلی پریچهر مبشری دکتر حسین مجتهدی- مهندس علی محمدی پروفسور صادق مسرت ضیاء مصباح منوچهر ملک قاسمی محمد حسین ملک ختایی محمد ملک خانی دکتر آذین موحد ابراهیم منتصری- دکتر حسین موسویان جمشید میرعمادی دکتر پژمان میرکریمی زراسوند ابوالفضل نیماوری دکتر جمشید وحیداتاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز یکشنبه ٢٧مهر ۱۳۹۹ / ١٨ اکتبر٢٠٢٠


ــ هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی، نشریه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، درگذشت آقای جواد شرف الدین را به خانواده محترم شرف الدین، اعضاء و هواداران حزب مردمردم ایران و جبهه ملی ایران و دیگر طرفداران راه مصدق ودوستان آن زنده یاد تسلیت می گوید. ـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ