نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

  ـ  « جنایت حکومتی (1)    ـ
در واقع نیز فقط ایالات متحده آمریکا نیست که با تجدید تحریم ها و تحمیل فرامرزی آن، قرارداد هسته ای را نقض نموده است. فزون بر آن آلمان، فرانسه و انگلستان نیز با اینکه تحریم های جدیدی را بکار نیانداخته اند، اما در قبال تحمیل فرامرزی تحریم های آمریکا در مورد شرکت های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی، دستکم به لحاظ محتوای قرارداد هسته ای تخلف نموده اند. سبب مشخص اعلان مورخ 5 ژانویه ایران قتل پهپادی قاسم سلیمانی و سایر نظامیان درجه بالای ایرانی و عراقی است. و این کاریست که معادل کشتن فرمانده نیروهای آمریکا توسط موشک ایرانی می توانست باشد و به لحاظ حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست [3]. در این فاصله زمانی معلوم شده است که آمریکا در 3 ژانویه کوشیده است فرمانده یک تیپ تحت رهبری سلیمانی را به قتل رساند [4]. این عملیات که البته موفقیت آمیز نبود نیز کاری غیرقانونی بوده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، مایک پمپئو، قصد آمریکا در قتل های 3 ژانویه این بود که به طرف مقابل "اخطار جدّی" دهند: "دشمن شما باید درک نماید که تو فقط دارای این توانایی که برای وی هزینه ایجاد نمایی نیستی، بلکه واقعا حاضری اینکار را بکنی"[5]. به گفته اوعین همین "اخطار" در مورد چین و روسیه نیز مصداق دارد.
» 
ـ

*********

در راه پستی
همدستی در سنگین ترین جنایات
برگرفته از سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان، 16 ژانویه 2020
https://www.german-foreign-policy.com/news/news/detail/8156

بفارسی از حمید بهشتی


قرارداد هسته ای با ایران رو به نابودی است؛ برلین همچنان قتل پهپادی مأمورین عالیرتبه ایران توسط آمریکا را تحمل می کند.  
ـ
برلین/ تهران (گزارش ویژه) – دولت آلمان با آغاز مقدمات "مکانیزم واسطگی اختلاف" بر سر قرارداد هسته ای با ایران در راه پایان دادن به قرارداد هسته ای گامی به پیش نهاد. پیش از آن تهران اعلان کرده بود احتمال دارد از حق خود که مطابق بند 26 قرارداد، پس از نقض آن توسط آمریکا، دیگر به محدودیت تغلیظ اورانیوم مقید نخواهد بود، استفاده خواهد کرد. بر طبق اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی که همچنان بر تأسیسات هسته ای ایران مراقبت دارد، هنوز بدنبال اعلام مزبور، از جانب ایران اقدامی عملی صورت نگرفته است. برلین، پاریس و لندن مدعی هستند دیگر نمی توانند رویکرد ایران را تحمل نمایند، اما آنها رفتار دولت ترامپ را که علاوه بر شکست قرارداد با قتل قاسم سلیمانی و دیگران حتا به قتل مقامات بالای یک کشور مخاصم نیز دست زده است، تحمل می کنند. بدین ترتیب آلمان که فعالانه به تقویت تسلیحات خویش برای جنگ های آتی می پردازد همچنان به همدستی بی سرو صدا در جنایات سنگین کشورهای متحدش ادامه می دهد.  
ـ 

ماده ی 26
سبب اعلام سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان که در دعوای هسته ای از مکانیزم واسطگی اختلاف استفاده خواهند کرد، اعلان دولت ایران در 5 ژانویه است که از این تاریخ به بعد دیگر با سازمان بین المللی انرژی اتمی همکاری نخواهد کرد. و در صورتی که به تحریم های آمریکا پایان داده شود حاضر است همچنان به همه ی محدودیت ها پایبند باشد.[1] سازمان بین المللی انرژی اتمی تأیید می کند که تا امروز ایران در مورد اعلان 5 ژانویه هیچگونه اقدام عملی انجام نداده است. این در حالیست که عکس العمل ایران از هر جهت مطابق مواد قرارداد هسته ای است که مطابق ماده 26 آن: "ایران اعلان نمود که تجدید یا عملی نمودن تحریم ها را مسبب آن خواهد دانست که به تعهدات مربوط به قرارداد، به کلی یا محدوداً پایان دهد".[2] اعلان 5 ژانویه مبتنی بر این ماده می باشد.  
ـ 

جنایت حکومتی (1)    ـ
در واقع نیز فقط ایالات متحده آمریکا نیست که با تجدید تحریم ها و تحمیل فرامرزی آن، قرارداد هسته ای را نقض نموده است. فزون بر آن آلمان، فرانسه و انگلستان نیز با اینکه تحریم های جدیدی را بکار نیانداخته اند، اما در قبال تحمیل فرامرزی تحریم های آمریکا در مورد شرکت های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی، دستکم به لحاظ محتوای قرارداد هسته ای تخلف نموده اند. سبب مشخص اعلان مورخ 5 ژانویه ایران قتل پهپادی قاسم سلیمانی و سایر نظامیان درجه بالای ایرانی و عراقی است. و این کاریست که معادل کشتن فرمانده نیروهای آمریکا توسط موشک ایرانی می توانست باشد و به لحاظ حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست [3]. در این فاصله زمانی معلوم شده است که آمریکا در 3 ژانویه کوشیده است فرمانده یک تیپ تحت رهبری سلیمانی را به قتل رساند [4]. این عملیات که البته موفقیت آمیز نبود نیز کاری غیرقانونی بوده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، مایک پمپئو، قصد آمریکا در قتل های 3 ژانویه این بود که به طرف مقابل "اخطار جدّی" دهند: "دشمن شما باید درک نماید که تو فقط دارای این توانایی که برای وی هزینه ایجاد نمایی نیستی، بلکه واقعا حاضری اینکار را بکنی"[5]. به گفته اوعین همین "اخطار" در مورد چین و روسیه نیز مصداق دارد.  
ـ 

ماده 36
در حالیکه برلین، پاریس و لندن اقدام واشنگتن به نقض آشکار قرارداد و قتل مقامات بالای کشورهای طرف تخاصم را به زبان در مقابل افکار عمومی انتقاد می کنند و در عمل در مقابل آن هیچ کاری نمی کنند، اکنون آنها اعلام می نمایند که بخاطر رفتار ایران که مطابق ماده 26 قرارداد بوده است، "راه دیگری برایشان باقی نمانده به جز اینکه نگرانی خود را از اینکه ایران به وظایف خویش در قبال قرارداد هسته ای عمل نمی کند، رسماً عنوان نمایند"- و مکانیزم واسطگی دعوا را طبق ماده 36 قرارداد به کار اندازند. اکنون بصورت تشریفاتی معاون وزرای خارجه آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و ایران تحت ریاستِ مدیرِ هیئتِ رئیسهِ ادارهِ امور خارجه اروپا که یک دیپلمات آلمانی بنام هلگا شمیت است، برای مذاکره گرد هم خواهند آمد. آنگاه پس از گذشت 15 روز می توان مهلت را تمدید نمود. در غیر اینصورت وزرای خارجه و مأمور امور خارجه اتحادیه اروپا، جوزف بورل، برای 15 روز دیگر دعوت خواهند شد. در صورتی که هنوز نیز توافقی صورت نگیرد، سه قدرت اروپایی مزبور می توانند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. در صورتیکه آن نیز موجب توافقی نگردد – که بخاطر موضع آمریکا با اطمینان چنین خواهد بود- تمامی تحریم ها مجددآ عملی خواهند گشت.  
ـ  

در راه بی قانونی
در اینصورت یکی از نخستین کوشش های مهم قدرت های اروپایی برای اینکه مواضع مستقلی در سیاست جهانی علیه علایق آمریکا اتخاذ و اعمال نمایند، با شکست مواجه گشته، برلین، پاریس و بروکسل در مبارزه بر سر قرارداد هسته ای با تهران کلیه توانایی های خویش را بکار بسته اند تا از جهاتی در مقابل واشنگتن پیروز گردند.[6] فزون بر آن رویکرد دولت آلمان از زمان قتل پهپادی در 3 ژانویه نشانگر این است که برلین نه تنها نقض قرارداد از جانب آمریکا را تحمل می کند، بلکه علی رغم بیان علنی مخالفتِ خود، عملا قتل مأموران عالی رتبه قدرت های مخاصم را نیز تحمل می نماید. بدین قرار اتحاد میان اروپا و آمریکا در عرصه سیاست خارجی در سرازیری زوال و در راه بی قانونی محض است. و خطر آن بدین خاطر که دولت آلمان به شدت به کوشش های تسلیحاتی خویش افزوده است و وزیر دفاع آلمان رسما گسترش فعالیت نظامی در خارج از کشور را اعلام نموده است، بیشتر است [7]  
ـ 

جنایت حکومتی (2)   ـ
البته همدستی آلمان در زمینه سنگین ترین جنایات حکومتی چیز تازه ای نیست. زیرا آلمان در "جنگ علیه ترور" که پس از ضربات 11 سپتامبر2001 آغاز گشت فعالانه در اقدامات سازمان سیا مشارکت داشت. این همدستی با ربودن اشخاص مشکوک و شکنجه آنان در زندان های خارج که در برخی موارد به مرگ آنان نیز منجر گشت، صورت گرفت. شهروندان آلمانی نیز گاهی هدف اینکارها بوده و اداره جات آلمان در ربودن آنها دخیل بوده ، فهرستی از پرسش ها را تهیه نموده بودند که درحین شکنجه در اختیار شکنجه گران قرار داشت. آلمان از بازگشت آنان به کشور جلوگیری می نمود، حتا در مواردی که بی تقصیری آنان ثابت گشته و بازگشت آنها در حکم آزادیشان می بود.[8] در این کار علاوه بر دولت آلمان سایر کشورهای اروپایی نیز دخیل بودند. از جمله لهستان و رومانی که زندان های مخفی در خدمت سازمان سیا قرار داده بودند. دولت آلمان همواره در مقابل کوشش های شفاف سازی این موارد سنگ اندازی نموده است.[9] از مسئولان مربوطه هرگز بازپرسی نشده، رئیس اداره نخست وزیری که همکاری میان آلمان و اقدامات سیا را تنظیم می نمود، اکنون رئیس جمهور آلمان است.[10] عوامل آلمانی این جنایات حکومتی، در آینده احساس امنیت خواهند داشت، زیرا برلین توانایی خویش برای مقاومت در مقابل تمامی کوشش های شفاف سازی را بخوبی به اثبات رسانده است.
ـ
زیرنویس ها


[1] Parisa Hafezi: Iran says no limits on enrichment, stepping further from 2015 deal: TV. reuters.com 05.01.2020.
[2] Joint Comprehensive Plan of Action. Vienna, 14 July 2015.
[3] S. dazu Ein Mord und die Folgen.
[4] Ein umfassender Schlag gegen Irans militärische Fähigkeiten? Frankfurter Allgemeine Zeitung 13.01.2020.
[5] Pompeo: Iran abschrecken. Frankfurter Allgemeine Zeitung 15.01.2020.
[6] S. dazu Ein "Muskelaufbauprogramm" für die EU.
[7] S. dazu The Germans to the front und Novembertrommeln.
[8] S. dazu Steinmeier und seine Komplizen und Zwei weitere Männer.
[9] S. dazu Abgleiten in die Barbarei (II).
[10] S. dazu Präsidiable Politik.
 

به نقل از سایت  سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزیک شنبه  ٢٩ دی ماه ١٣٩٨ /  ١٩  ژانویه ٢٠٢٠   

 

 درهمین رابطه:    ـ

ــ مجموعه ای درباره ترور سردار قاسم سلیمانی ! ـ

 ارتش ایالات متحده آمریکا بنا بر فرمان پرزیدنت ترامپ، سردار قاسم سلیمانی و همراهانش را در بغداد ترور کرد !

 ـ تروریسم دولتی ـ

www.ois-iran.com/2020/dey-1398/ois-iran-8565-Majmoaie-darbarahe-terore-sardar-Ghaseme-Solemani....htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ