نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 
تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت بانو مریم روحانى همسر مهندس لطف الله میثمى


 

جناب آقاى مهندس لطف الله میثمى

با اندوه و تاسف بیکران درگذشت همسر گرامیتان بانو مریم روحانى را به شما و خانواده هاى ارجمند روحانى و میثمى تسلیت میگوئیم.

ایثار و فداکارى شما در راه استقلال و آزادى ایران فراموش شدنى نیست.

 

سى ام خرداد ١٣٩٨
 

از طرف شوراى مرکزى جبهه ملى ایران
حسین موسویان

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزجمعه ۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۸ ژوين ۲۰۱۹

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ