نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/mordad-1398/ois-iran-8415-hezbe-Melatr-Iran...daryaye-Khezer.baznashr.htm

تهران ۲۸ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی
بازنشر تیرماه 1398 خورشیدی

حزب ملت ایران: گذشت از حق ایران در دریای کاسپین (مازندران) خیانتی فراموش شدنی نیست
ـ  (به بهانه حساسیت موضوع اتخاذ تصمیم درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین) هم میهن؛
 

تاریخ ایران سراسر آکنده از دست اندازی دول دیگر و معامله بر سر حقوق اساسی ایرانیان بوده است. ملت ایران هرگز تاریخ دست اندازی و تجزیه جغرافیایی این سرزمین را فراموش نکرده است. بر باد رفتن حقوق ایرانیان بویژه حقوق سرزمینی ایران، زمانی رنگ واقعیت به خود گرفته است که کار بدستان حاکمیت، در ضعیف ترین اوضاع داخلی بوده و بیگانگان از این هجوم ها پیروز به میان آمده اند. ملت ایران هنوز جدا شدن سرزمین های آن سوی ارس و افغانستان و بحرین را فراموش نکرده است. ملت ایران هنوز خاطره به توپ بستن مجلس شورا توسط روس ها، همکاری در تسخیر ایران در آغاز جنگ جهانی دوم و کارشکنی در طی مسیر قانونی دولت دکتر محمد مصدق را در خاطره خود دارد. بار دیگر بیگانگان عزم جزم کرده اند تا در ضعف حکومت ودر پناه بده بستان های پشت پرده، سهم ایران در دریای خزر را ببلعند. بنا بر اسناد حقوقی و توافقات معتبر صورت گرفته ۱۹۲۱ (دوستی) و قرارداد ۱۹۴۰ بحرپیمایی و تجارت میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، سهم ایران از کلیه منابع و منافع و امور دیگر بین ایران ‌شوروی مشاع( برابر بوده و معادل ۵۰ درصد) است. هم چنین مطابق اسناد منتشر شده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشور های نوبنیاد، کلیه توافقات بر اساس احترام به رعایت مفاد قراردادهای شوروی و کشورهای همسایه بوده و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی چیزی از حقوق ایران نمی کاهد.

حزب ملت ایران، بر این باور است که طرح شکایت پیرامون وضعیت حقوقی دریای مازندران در مجامع بین المللی، تنها راه حل ممکن برای برون رفت از وضعیت فعلی است. بی تردید اگر ایرانیان حقوق شهروندی ،ملی وبین المللی خویش را میشناختند ‌اجازه عمل به انرا می داشتند به چنین وضعیتی نمی رسیدیم .هر گونه گفتگو پنهان و آشکار بر سرسهم ایران در دریای خزر با کشورهای حاشیه این دریا بویژه روسیه، خیانتی آشکار به ملت ایران و تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین است.

حزب ملت ایران، با توجه به حضور ناوگان دریایی دو کشور روسیه و قزاقستان، مصرانه خواستار حضور نیروی دریایی ارتش در این دریا برای صیانت از حقوق تاریخی ملت ایران است.

حزب ملت ایران، خواستار پیگیری حقوقی استحصال منابع زیربستر دریا و داخل دریا ومحیط زیستی این دریا، بنا بر رعایت اصل قراردادها در حقوق بین المللی است.

حزب ملت ایران، دوستان و دشمنان ایران را تنها و تنها بر پایه منافع و مصالح ملی می شناسد و هیچ معیار دیگری برای آن قائل نیست.

حزب ملت ایران


تهران ۲۸ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی
بازنشر تیرماه 1398 خورشیدی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزجمعه ۱٨ مرداد ۱٣۹٨ - ۹ اوت ۲۰۱۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درهمین رابطه:

ــ بیانیه حزب ملت ایران
گذشت از حق ایران در دریای خزر خیانتی فراموش شدنی نیست

http://www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7731-hezbe_Melate_Iran-...-daryaye_Khezer.htm

ــ سهم ایران از دریای خزر[دریای مازندران]*چقدر است؟

http://www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran.7724.sahme_iran_az_darye_Khezer....htm

ــ تقسیم خزر[دریای مازندران]* در سکوت خبری؟

http://www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7723-sahme_Iran_az_daryaye_Khezer.htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام حقوق این وبسایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای تارنمای سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، محفوظ است. استفاده از مطالب با ذكر منبع و نام نويسنده بلامانع است.