نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ


 

گفت‌وگوی عصرجدید با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره ارزش استقلال در شرایط کنونی:

جبهه ملی ایران حمله ترکیه به شمال سوریه را محکوم می‌کند.

حاکمیت با زیرپا نهادن آزادی‌های ملت موجب برآمدن تفکرات منحط تجزیه‌خواهانه شده است.

 

❇️دکتر مصدق بر این باور بود که اگر آزادی‌های اساسی در این مملکت وجود داشته باشد، این حاکمیت به‌وسیله مردم پشتیبانی می‌شود، نیازی به تکیه کردن به قدرت‌های بیگانه نیست. بنابراین استقلال و حاکمیت ملی تحقق پیدا می‌کند. برعکس اگر استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد، حکومت از پایگاه ملی برخوردار نخواهد بود و قدرت را خارج از مرزها جستجو می‌کند. به همین دلیل دکتر مصدق آزادی و استقلال را کنار یکدیگر می‌دانست.

❇️ جریان‌های که وابسته به قدرت می‌شوند همواره قربانی قدرت‌ها هستند. در کودتای ۲۸ مرداد؛ شوروی که با کارت حزب توده در ایران بازی می‌کرد. وقتی‌که شوروی به نظریات انگلیس و غرب برای کودتا بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، تمکین کرد و با آن‌ها وارد زدوبند شد، حزب توده که مورد پشتیبانی شوروی بود، قربانی این زدوبند شد، عده زیادی به ویژه سازمان افسران آن کشته، زندانی یا متلاشی شدند. بنابراین مستقل بودن، همراه با مردم بودن، قدرت از مردم و بطن جامعه گرفتن، موجب تقویت احزاب می‌شود.

❇️ جبهه ملی ایران هرگونه مداخله دولت‌ها به هر کشور دیگری و به ویژه کشورهای همسایه را محکوم می‌کند. کشورها باید در مرزهای شناخته شده بین‌المللی خودشان حضور نظامی داشته باشند. حضور نظامی دولت‌ها در کشورهای دیگر قابل قبول نیست.

❇️ استقلال و آزادی برای هر ملت، جامعه، قوم، حزبی و ... ضرورت حتمی است. اگر استقلال وجود نداشته باشد، قدرت‌های بزرگتر از آن قوم، جامعه و حزبی و... سواستفاده خواهند کرد، آن‌ها را کنار می‌زنند و آن‌را قربانی خود خواهند کرد.

❇️ باید پرسید این شورا از طرف چه کسی مأموریت داشته که شورای گذار را تشکیل دهد و بعد خود را آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی کند؟ از طرف کدام احزاب، سازمان‌ها، کدام بخش از کشور چنین نمایندگی به آنان داده شده که بدون حمایت ملت ایران، برای خود شورا تشکیل دهند و دبیرکل تعیین کنند ؟ کار آن‌ها دور از موازین دموکراتیک است. در داخل کشور، جریان‌های مدنی و ملی مقتدری در کشور داریم. مانند جنبش معلمان، کارگران، وکلا و ... احزاب ملی که در همین شرایط باز هم از تلاش خود برای استقلال و آزادی خودداری نمی‌کنند. این شوراها مشروعیت ندارند. دلیل دیگر این‌که خودخواه و خودخوانده هستند.

❇️ برخی شوراها در آرای خود سخن از فدارالیزه کرده ایران می‌گویند. برنامه می‌دهد که ایران باید از ۱۶ حکومت فدرال و یک حکومت مرکزی تشکیل شود. این نظرات برای تمامیت ارضی ایران خطرناک و خائنانه است. چطور ما کشور یکپارچه‌ای را که طی قرون و اعصار بصورت یک ملت واحد ایران در این سرزمین زندگی کرده‌اند، به ملیت‌های مختلف تقسیم کنیم. صحبت از ملیت‌های مختلف می‌کنند. با این‌که اقوام فرهیخته ایرانی زبان و گویش خود را دارند، اما همیشه خود را ایرانی می‌دانند. اقوام ایرانی همواره خود را از خاک پاک ایران دانستند و زبان مشترک همه ایرانیان زبان فارسی است.

❇️ این گروه‌ها از یک طرف خود را جمهوری‌خواه می‌دانند و از سوی دیگر سخن از بازگشت سلطنت و پادشاهی می‌زنند. چطور می‌توانند پادشاهی و جمهوری با هم همکاری کنند؟ از سویی ما گروه‌هایی را داریم که تجربه مسلحانه و تجزیه‌خواهی را داشتند، چطور می‌توان با اسلحه برای ایران دموکراسی آورد. هیچ‌وقت دموکراسی از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید. برخی از این گروه‌ها نه تنها باوری به دموکراسی و حاکمیت ملی ندارند که خشونت‌گرا و تجزیه‌طلب هستند. ایران‌زمین یک کشور یکپارچه است و فدرال کردن آن کد رمزی برای تجزیه و چندپارگی آن است.

❇️ متأسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی با سد کردن آزادی‌های ملت ایران، با زیرپا نهادن شعارهای انقلاب ایران یعنی استقلال و آزادی، اشتباهات فاحش خود در سیاست داخلی و خارجی، مملکتی را در چنین وضعی قرار داده که چنین طرز تفکرات منحط و تجزیه‌خواهانه‌ای مدعی نجات ایران شوند. اکنون نیروهای ملی و جوامع مدنی حضور دارند و استقلال و آزادی ایران را تأمین خواهند کرد.


 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=4jTkE4GZHwk

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٢٣  مهر ١٣٩٨ ١۵  اکتبر  ٢٠١٩   ـ  

در همین رابطه

ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ