نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ


توییت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

به مناسبت حضور زنان در ورزشگاه

امروز ١٨ مهر ٩٨ بانوان گرامى ايران پس از ٤٠ سال موفق شدند در ورزشگاه حضور يافته وبه تماشاى مسابقه فوتبال بنشينند. اين موفقيت مديون جانبازى دختر ايثارگر سحر خدايارى است كه " فيفا " را ناگزير به دادن التيماتوم به جمهورى اسلامى كرد. آرى هر پيروزى اجتماعى با فداكارى دست يافتنى است
۱۰:۱۴ بعدازظهر ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ از جمهوری اسلامی ایرانTwitter for iPhone

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنج شنبه ٢۵ مهر ١٣٩٨ /١٧ اکتبر ٢٠١٩  

در همین رابطه

ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ