نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

کتاب:

 ناسیونالیزاسیون

ملی کردن صنایع

به قلم: دکتر محمدعلی خُنجی

 

کتاب ملی کردن صنایع: ناسیونالیزاسیون نخست‌بار در سال ۱۳۳۰ در زمان حیات نویسنده زنده‌یاد دکتر محمدعلی خُنجی، از نظریه‌پردازان و سران جبهه ملّی ایران و در بحبوبه دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران، ابتدا در نشریه شاهد (ارگان سازمان زحمت‌کشان ملّت ایران)، سپس در کتابی مستقل نشر یافت. در زمان انقلاب ایران که موج ملّی کردن صنایع، مطرح بود؛ کتاب حاضر در فقدان نویسنده توسط سازمان کارگران جبهه ملّی ایران برای بار دوم در سال ۱۳۵۸ نشر یافت.

در بخشی از کتاب آمده است:‌دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی البته یک امر جدید نیست و حتی از زمان‌های بسیار قدیم می‌توان مثال‌ها و موراد بسیاری برای آن بدست آورد. ولی مفهوم ناسیونالیزاسیون یعنی اداره کردن صنایع بر طبق اصول ملّی که خود یک صورت خاص از دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌رود، کاملاً فکر نو و مفهوم جدیدی است که از پیدایش آن بیش از نیم قرن نمی‌گذرد.
از نظر علل و موجبات ناسیونالیزاسیون‌های جدید را باید زائیده تمرکز صنعتی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ناشی از آن دانست و از جنبه فکری و ایدئولوژیک، ریشه‌های آن را باید در نوشته‌ها و افکار انتروانسیونیست‌ها (طرفدارن دخالت دولت در امور اقتصادی) جستجو نمود...


 

برای خواندن و یا دانلود متن کتاب ، از لینک زیر استفاده کنید

www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8462-mly_krdn_snaye.pdf

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨ ١ اکتبر  ٢٠١٩   ـ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ