نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/farwardin-1398/ois-iran-8291-.htm
ورود مزدوران حشد الشعبی به ایران ، برای چه منظور ؟
به دعوت کدام نهادبه ایران می ایند و با اجازه کدام نهاد در مناطق سیل زده به فعالیت خواهند پرداخت؟


جمهوری اسلامی با رهبری آیة الله سید علی خامنه ای ، کشور را با بن بست های فراوان داخلی و خارجی مواجه کرده است.نظام مقدس طی چهار دهه عمر خود بطور کلی نا کارآمدی خود را نه یکبار بلکه بارها بنمایش گذاشته است. این ناکارآمدی ها، نارضایتی های مردم کشور را در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی هر روز بیشتر کرده است تا جائی که حاکمیت را فشل کرده است و انبوه مشکلات بر روی دست مردم مانده که کمر آنان را خم و آب خوش از گلویشان پائین نمیرود . حوادث طبیعی اخیر ، سیل های ویرانگر استانهای شمالی ، غربی و جنوبی کشور که اکنون به استان های شرقی کشور هم رسیده است نارضایتی های انباشته شده را به سرحد انفجار و شعله ور شدن نارضایتی ها را بسیار بسیار نزدیک کرده است که حاکمیت را به وحشت انداخته است وبرای جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن آنها ، شروع به شناسائی افراد ی که در فعالیت های مدنی فعال می باشند و دستگیری آنها کرده است که ظاهرا مساله به اینجا خاتمه نمی یابد .
حاکمیت اما برای مقابله با موج انفجار نارضایتی ها بجای جهت دادن امکانات کشور بسوی کمک به مردم و رفع بنیادی گرفتاری های آنان ، اقدام به وارد کردن مزدوران خارجی برای مقابله با انفجار های احتمالی اجتماعی کرده است.
اخبار گویای حضور مزدوران حشد الشعبی از عراق به ایران می باشد که با مقادیر زیادی از امکانات بظاهر مهندسی همراه است . شاید فردا خبر ورود مزدوران فاطمیون ،و یا زینبیون و ...را نیز بشنویم تا اینجای اخبار منتشره ، هویت این نیروها بر مردم پوشیده است . معلوم نیست در کجا آموزش دیده اند . آیا صلاحیت ادعائی که کرده اند را دارا هستند یا نه ؟ آنچه مشخص و محرز می باشد اینست که این افرادی که با تجهیزات ظاهرا مهندسی به ایران آمده اند بوسیله دولت عراق به ایران اعزام نشده اند . طبق گفته ایرج مسجدی ، سفیر ایران در بغداد ، اینها بصورت انفرادی به سفارتخانه جمهوری اسلامی در بغداد و دیگر کنسولگری های نظام درعراق برای کسب ویزای ورود به ایران مراجعه کرده و ویزا دریافت کرده اند . ضمنا معلوم نیست کدام نهاد رسمی در کشور از این مزدوران برای کمک به امور سیل و سیل زدگان به ایران دعوت بعمل آورده و با اجازه کدام نهاد به فعالیت در مناطق سیل زده شروع به فعالیت خواهند کرد.؟
بنا براین جا دارد مردم بصورت جدی از مسؤلان رده بالای حاکمیت سؤال کنند که در ایران چه خبر است ؟. چه اتفاقاتی در شرف تکوین است؟ که کشور باید زیر پای اجیر شدگان و مزدوران خارجی قرار گیرد؟ که مردم ایران از نامحرم ترین ها می باشند ؟
مجید هوشیار
14.04.2019
به نقل از فیس بوک مجید هوشیار

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳ آپريل ۲۰۱۹