نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2019/farwardin-1398/ois-iran-8286-payame-tasliyate-jebhemelli-iran....htm

 

پیام تسلیت و دل‌آرامی جبهه ملّی ایران و لغو دیدار نوروزی به‌واسطه حوادث دردناک اخیر
فقدان حاکمیت ملّی و روش‌های غیرعلمی موجب بروز حوادثی فاجعه‌بار می‌شود


هموطنان عزیز!
اعضای شورای مرکزی و مسئولین تشکیلاتی جبهه ملّی ایران قرار بود که در عصر روز پنجشنبه 22 فروردین 1398 طبق معمول سنواتی، یک جلسه دیدار نوروزی برگزار نمایند. اما اکنون که نیمی از کشورمان دچار سیلی ویران‌گر و عده زیادی از هموطنان عزیزمان با خشم طبیعت روبرو شده‌اند، برخی از آنان نیز عزیزان خود را در این فاجعه از دست داده اند و ملّت ایران عزادار شده است، ما این گردهمایی درون سازمانی را لغو می‌کنیم و به هموطنان عزیز تسلیت می‌گوییم و از همه ایرانیان پاک‌نهاد و میهن‌دوست درخواست می‌کنیم که از هر طریق ممکن به یاری‌رسانی به هموطنان حادثه دیده بشتابند .
هموطنان عزیز!
سوانح و حوادث طبیعی در تمام نقاط جهان اتفاق می‌افتد. ولی در کشورهایی که حاکمیت‌های ملّی و مردمی، دلسوز و پاک‌دست ، سکان امور را در دست دارند، این گونه حوادث با پیش‌بینی وپیش‌گیری و کمک‌رسانی مؤثر و به‌موقع ، مهار شده و کمترین خسارات را متوجه شهروندان می‌کند. اما با تأسف بسیار در میهن ما، سوء مدیریت و ناکاردانی و بی‌کفایتی مسئولین اداره کشور و برخورد‌های غیرعلمی آنان با مسائل جامعه و عدم مقابله با سودجویانی که به محیط زیست کشور، به انحاء مختلف تجاوز و دست‌اندازی می‌کنند، و سامان ندادن به ستاد‌های بحران کارآمد و مؤثر، موجب بروز حوادثی چنین فاجعه‌بار و دردناک می‌گردد .
ششم فروردین 1398
تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۶ مارس ۲۰۱۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ