نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/dey-1397/ois-iran-8203-tasliyate-Jebhemelli-bemonasebate-dargozashte-dr.Lagha-Ardelan.htm

 

 

تسلیت جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت خانم دکتر لقا اردلان

بازگشت همه به سوی اوست

با تاسف و تاثر فراوان درگذشت خانم دکتر لقا اردلان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران وهمسر زنده نام علی اردلان عضو پیشین هیئت رهبری جبهه ملی ایران را به اطلاع می رسانیم. و ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم اردلان به آگاهی می رسانیم که مجلس ترحیم آن روانشاد در روز سه شنبه ۲۵ دیماه ۹۷ از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر در سالن اجتماعات ساختمان گارنی واقع در خیابان خدامی پلاک ۷۴ برگزار خواهد شد.

                                       بیست وسوم دیماه ۱۳۹۷

                               تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳ ژانويه ۲۰۱۹

 

تسلیت

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق ـ درگذشت بانو دکتر لقا اردلان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران وهمسر زنده نام علی اردلان عضو پیشین هیئت رهبری جبهه ملی ایران را به خانواده محترم  اردلان و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران، تسلیت می گوید.