نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8224-misahebeh-Television-sepideh-ba-dr.Mousavian.htm

 

ارزیابی انشعاب در جبهه ملی ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای حسین موسویان ــ [*] ـ 

https://youtu.be/FKV5Y8nrW2A

 

 گفت‌‌وگوی دکتر مرتضی عبداللهی از برنامه تلویزیون سپیده استقلال و آزادی با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و رئیس هیأت رهبری جبهه ملی ایران، درباره رویدادها و انشعاب اخیر در جبهه ملی ایران و انقلاب 1357 خورشیدی 


دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران:

🔹انشعاب حاکی از بداخلاقی بود.

🔹 سازمان‌ها و مردم در شکل‌گیری انقلاب مقصر نیستند

🔹 مقصر اصلی کسانی هستند که انقلاب ایران را به بیراهه بردند.

 گفت‌‌وگوی دکتر مرتضی عبداللهی از برنامه تلویزیون سپیده استقلال و آزادی با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و رئیس هیأت رهبری جبهه ملی ایران، درباره رویدادها و انشعاب اخیر در جبهه ملی ایران و انقلاب 1357 خورشیدی.

جبهه ملی ایران شماره ندارد، جبهه ملی همانی است که  دکتر مصدق بنیان نهاد؛ یک جریانی‌ است که ادامه فکر دکتر مصدق است و در هر زمان فرد و افرادی این عَلم را برداشته و به دوش گرفته‌اند. بنابراین سوم، چهارم و پنجم عناوین نادرست است.

کار این افراد انشعابی هم غیراخلاقی و هم به راه مصدق که همانا خواسته‌های استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه بوده، جفا کرده‌اند.

چنین انشعاب و نام‌گذاری قابل تأمل است و به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد. در حالی‌که در جبهه ملی شورای مرکزی، هیأت رهبری و هیأت اجرایی وجود دارد و این افراد عضو آن بودند، چنین حرکتی جای بررسی دارد.

اگر پس از انقلاب دولت‌های دموکراتیک، پاک‌دست که حقوق ملت را رعایت می‌کرند و موازین دمکراسی به اجرا گذشته می‌شد؛ آن‌وقت آن باقی‌مانده‌های رژیم گذشته اکنون که نمی‌توانستند، به روی صجنه بیایند بلبل‌زبانی کنند و کسی چون دکتر سنجابی را محکوم کنند

انقلاب هم یک کتاب ناخوانده بود، کسی فکر نمی‌کرد که در این مسیر بیافتند؛ در این شرایط اضمحلال، درماندگی، عقب‌ماندگی کشور قرار بگیرد. کاملاً مسیر انقلاب را در مسیر اشتباهی قرار دادند. تمامی قول‌های که به مردم دادند، فراموش کردند، انقلاب را به این سمت و سو کشاندند که شاهد آن هستیم

سیر انقلاب آن‌چنان خورشان و طوفانی بود، چنانچه اگر دکتر صدیقی و دکتر سنجابی هم کنار دکتر بختیار قرار می‌گرفتند، این سیل و بهمن انقلاب که از قله سرازیر و خیلی نیرومند شده بود، همه را یکجا در می‌نوردید

الان یکسری از روی ناآگاهی نظراتی می‌دهند که خلاف واقعیت است؛تنها جبهه ملی ایران نبود که در انقلاب نقش داشت، تمام سازمان‌های سیاسی، جوامع مدنی، تمامی دانشگاهیان، تمام کارخانجات، کارمندان و کارگردان، همه نیروی خود را پای انقلاب گذاشته بودند. بنابراین اگر تقصیر است، تقصیر متوجه همه ملت ایران است. ولی به نظر من ملت ایران تقصیری متوجه‌اش نیست. زیرا همه آحاد ملت انقلاب کردند که آزادی، استقلال و جاکمیت ملی را بدست بیاورند، که متأسفانه کسانی که مسلط شدند، از آزادی و استقلال دور شدند. دور شدن از شعاهای اصلی انقلابیون و انقلاب را به بیراهه بردند. مقصر اصلی کسانی هستند که انقلاب را به بیراهه بردند.


https://www.youtube.com/watch?v=FKV5Y8nrW2A


تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در رو
زشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲ فوريه ۲۰۱۹

 

 ــ [*] ـ  در همین رابطه:

ــ انقلاب سفید شاه زمینه‌ساز انقلاب 57 شد:دکتر حسین موسویان

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8219-dr.Hossein-mousavian-enghelabe-sefide-Shah-zaminahe-engelabe-57.htm

ــ تأملی بر اظهارات آقای بهزاد نبوی درباره سیاست صبر و انتظار جبهه ملی ایران در دوران رژِیم شاه!  و توضیحی درباره نتیجه گیری غلط  ایشان، از آن سیاست!  ــ (مصاحبه آقای بهزاد نبوی در رابطه با تظاهرات و تجمعات دیماه  ١٣۶٩ با روزنامه شرق 

 ــ   دکتر منصور بیات زاده ـ  دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۹ آپريل ۲۰۱۸

www.ois-iran.com/2018/farwardin-1397/ois-iran-7924-dr.Mansur_Bayatzaseh-taamolie_bar_ezharate_Behzad_Nabavi.htm

ــ بیانیه  ۶ بهمن کمیته انتشارات جبهه ملی ایران ـ تهران، درباره انقلاب سفید و همه‌پرسی انقلاب سفید ۶ بهمن ۱۳۴۱ ــ  بانضمام:

اعلامیه جبهه ملی ایران  در باره همه پرسی انقلاب سفید  ۶ بهمن ١٣۴١  معروف به اصلاحات آری ـ دیکتاتوری نه ــ تاریخ اعلامیه ٣ بهمن ١٣۴١

بصورت فایل پی دی اف ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8216-bayaniyahe-darbarahe-engelabe-sefide-shah.pdf

بصورت فایل ورد ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8217-elamiyahe-jebheyemelli-darbarahe-engelabe-sefide.shah.htm

ــ تحلیلی از نقش نیروهای ملی در همه‌پرسی انقلاب سفید با نگرشی به سخنرانی محمدرضا پهلوی در ۴ بهمن ماه ۱۳۴۱ در قم ـ  تحریریه هواداران جبهه ملی ایران و پویندگان راه مصدق  ــ  بانضمام

سخنرانی شاه به مناسبت انقلاب سفید در قم ــ  اگر از خواب بیدار نشوند، مشت عدالت بر سر آن‌ها در هر لباسی که باشند فرو کوفته خواهد شد.

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8218-sokhanraniye-shah-wa-tahlilie-az-nagshe-nirohaye-melli.dar-hameporcie.htm

 ــ  درروز ٢۵ خرداد ١٣۶٠ برجبهه ملی ایران چه گذشت

      گزیده ای  از خاطرات دکتر حسین موسویان در مورد آن روز

http://www.ois-iran.com/2016/khordad-1395/ois-iran-7423-gozidahie_az_khaterate_Dr_Hosen_Mousaviain-25_khordad_1360.htm

 ـــ درباره اعلامیه تحلیلی جبهه ملی ایران در دهم دی‌ماه ۱۳۶۰

به انضمام متن آن اعلامیه بصورت فایل پی دی اف ـ بصورت فایل ورد ـ

  تهران - واحد انتشارات جبهه ملی ایران

www.ois-iran.com/2019/dey-1397/ois-iran-8210-dabarahe-elamiyahe-dahome-dey-1360-Jebheyemelli-IRAN.pdf

بصورت فایل ورد ـ

http://www.ois-iran.com/2019/dey-1397/ois-iran-8209-darbarahe-elamiyahe-dahome-dey-1360-Jebheyemelli-IRAN.htm