نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8220-maamoriyate-shegetangize-general-Huzer.htm

 

 

" البته، محمدرضاشاه پهلوی برای خوانندگان کتاب خود ــ کتاب پاسخ به تاریخ ــ ، توضیح نداده  و  روشن نکرده است که نمایندگان دولت استعمارگر ایالات متحده  آمریکا ، طبق کدام اصول قانون اساسی مشروطه ایران و یا برپایه کدام حقوق بین المللی، این حقوق رابرای خود قائل شدند، تا ازشاه بخواهند، ایران را ترک کند. محمد رضاشاه در آنباره می نویسد:... بالاخره من یکبار ژنرال هایزر را به اتفاق سفیر آمریکا، آقای سالیوان ملاقات کردم. تنها چیزی که مورد علاقه هردوی آنها بود دانستن روز و ساعت حرکت من از ایران بود.؛ و یا در باره وظایف فرماندهان ارتش ایران تعیین تکلیف کنند.!! در همان رابطه باید باشد که  تیمسار امیرحسین ربیعی فرمانده نیروی هوائی ایران طی "محاکمه" اش به "قضات" گفت: "ژنرال هایزر شاه  را مثل یک موش مرده به خارج از کشور پرتاب کرد..اظهاراتی که شاه در کتابش نقل کرده است. ـ

البته آن عده از ایرانیان که با  محتوی اسناد و مدارک مربوط به چگونگی شکل گرفتن کودتا آشنائی دارند، حتماً فراموش نکرده اند و هنوز بخاطر دارند که، محمد رضاشاه پهلوی پس از برگشت از ایتالیا به تهران، به کرمیت روز ولت، مأمورعالی رتبه سیا، که نقش بزرگی در کودتا علیه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق ایفا کرده بود،  اظهارمی دارد: من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملتم وارتشم و شما دارم ...   ـ

در واقع، کسب چنان "حقوقی" برای دولتمردان ایالات متحده آمریکا در ایران، در رابطه با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢،علیه دولت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق بود، که  آن فاجعه با خود ، گسترش نفوذ دولت آمریکا در وطنمان ایران  را بهمراه داشت.ــ هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی
 

*********

 

ماموریت شگفت انگیز ژنرال هایزر

محمدرضا شاه پهلوی  در صفحات ٢٣٣ تا ٢٣۵ ، کتابی تحت عنوان پاسخ به تاریخ پس از پیروزی انقلاب  بهمن ١٣۵٧   که منجر به سرنگونی رژیمش شد، می نویسد:

ماموریت شگفت انگیز ژنرال هایزر

در اوایل بهمن ماه [ ١٣۵٧  ـ توضیح از منصور بیات زاده] خبری حیرت انگیر به من گزارش شد که ژنرال هایزر چند روزی است در تهران اقامت دارد. من درهفته های اخیر از هیچ چیز تعجب نمی کردم. ولی ژنرال هایزر شخصیت کوچکی نبود. وی در مقام معاونت فرماندهی کل نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی چند بار به تهران آمده و هر بار از من تقاضای ملاقات می کرد.

مسافرتهای ژنرال هایز به ایران جنبه تشریفاتی نداشت و او برای دیدار با فرمانده قوای مسلح ایران که یکی از کشورهای عضو پیمان مرکزی بود، به ایران می آمد.

رفت و آمدهای ژنرال هایزر همواره از چند هفته قبل برنامه ریزی می شد. ولی این بار جنبه ای اسرار آمیز داشت. نظامیان آمریکا، با هواپیما های خود می آمدند و می رفتند و طبیعتاً تابع تشریفات معمول نبودند. از امرای ارتش در باره مسافرت ژنرال هایزرسئوال کردم. انها هم چیزی نمیدانستند حضور او در ایران واقعاً شگفت انگیز بود و نمیتوانست اتفاقی و بدون دلایل بسیار مهم باشد.

حضور وی در ایران، کم کم علنی شد و روزنامه های شوروی نوشتند که ژنرال هایزر برای تدارک یک کودیای نظامی به ایران آمده است.در حقیقت درج این مطلب بکنوع اخطار بود. اندکی بعد روزنامه هرالد تریبیون چاپ پاریس ، به شورویها و سایر دول اطمینان داد که ژنرال هایزر، نه برای تدارک یک کودتا، بلکه برای جلوگیری از آن به ایران سفرکرده است و سر انجام روشن شد که نگرانی اصلی رهبران آمریکا وقوع یک کودتای نظامی در ایران است...

بالاخره من یکبار ژنرال هابزر را به اتفاق سفیر آمریکا، آقای سالیوان ملاقات کردم. تنها چیزی که مورد علاقه هردوی آنها بود دانستن روز و ساعت حرکت من از ایران بود. [*] ژنرال هایزر، ار ارتشبد قره باغی، رئیس ستاد ارتش خواست که ملاقاتی بین او و مهندس بازرگان ترتیب دهد. ارتشبد قره باغی این تقاضا را به من گزارش داد.

نمیدانم در این ملاقات چه گذشت، میدانم که ارتشبد قره باغی از تمام قدرت خود استفاده کرد تا فرماندهان ارتش ایران را از هرگونه اقدام و تصمیمی باز دارد. زیرا فرماندهان و امرای ارشد ارتش ایران یکی پس از دیگری به قتل رسیدند و تنها ارتشبد قره باغی بوسیله مهندس بازرگان از قتل نجات یافت.

پس از آنکه من ایران را ترک کردم، ژنرال هایزر باز چندین روز در ایران اقامت داشت . در این هنگام چه گذشت؟ تنها چیزی که میتوانم بگویم اینست که ربیعی فرمانده نیروی هوائی ایران طی "محاکمه" اش به "قضات" گفت: "ژنرال هایزر شاه  را مثل یک موش مرده به خارج از کشور پرتاب کرد. ـ [*] ـ

منبع ـ کتاب پاسخ به تاریخ ـ محمدرضا شاه پهلوی، پادشاه سابق ایران

به نقل از نوشته ای تحت عنوان: مطالبی در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران و توضیحاتی درباره انشعاب ٢ نفر از اعضای ١۵ نفره منتخبین انتخابات اخیر وموضوعسلطنت پهلوی ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8166-bayaniyahe_OIS_darbarahe_entekhabate_masoulane_INF.html


تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در رو
زپنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۳۱ ژانويه ۲۰۱۹   

 

ـ