نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

آقای خامنه ای رهبر نظام مقدس ، رسما به کمپین رآی بی رآی پیوست !!!!

چندی است جنبشی تحت عنوان رآی بی رآی در داخل و خارج کشور و بخصوص در فضای مجازی به راه افتاده است. علت بوجود آمدن این جنبش ، آگاهی اکثریت مردم از بی اثر بودن انداختن رآی در صندوقهای رای برای انتخاب نمایندگان مجلس در نظام مقدس می باشد . این آگاهی هم از طریق درایت و درک مستقیم از بی ارتباط بودن سر برآوردگان از صندوقهای رآی با مطالبات مشخص خود در هر مقطع تاریخی از یک سو و اظهارات صریح رهبر معظم انقلاب که می فرمایند مردم به وعده ها و شعار های انتخاباتی کاندیداها توجه نکنند . رآئی که شما به صندوقها می اندازید ، رآی به کارآمدی نظام است. ما محتوای برنامه کاندیدا ها را مشخص خواهیم کرد ( نقل به مضمون ) از دیگر سو ، می باشد . از این صریح تر نمی توان گفت که رآی بی رآی .

از این صراحت اگر بگذریم در حوادث گرانی و سه برابر شدن قیمت بنزین بوسیله شورای عالی اقتصادی سران سه قوه که به فرمان آقای خامنه ای در سال 1397 و در رابطه با اختلاف نظام با کشور های غربی بر سر مساله هسته ای تشکیل گردید ، ملاحظه می گردد که تصمیم این شورا با حضور سران سه قوه ( ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضائیه ، حسن روحانی ، رئیس جمهور و علی لاریجانی ، رئیس قوه مقننه و برخی از معاونین و مشاورینشان ) اتخاذ گردیده و بلافاصله به اجرا در آمد .

همگان شاهدند که نه به اصطلاح نمایندگان مردم در قوه مقننه از اتخاذ چنین تصمیم ناگهانی آگاه بوده و نه در شرائط کنونی آنرا به صلاح مردم و کشور می دانستند ونه مردم از طریق رسانه میلی و جراید حکومتی ، قبلا از آن مطلع شده بودند.

اما این تصمیم (1) به تائید مستقیم آقای خامنه ای رسید و خطاب بمردم ، تبعیت بی چون و چرای این تصمیم را که بوسیله مقامات مسؤل کشور!! اتخاذ شده لازم  بمعنای پیروی از قانون معرفی کردند !!!.

سخنان کوتاه آقای خامنه ای دو معنا را در خود داشت . اول اینکه اتخاذ چنین تصمیم مهمی را نیازمند بررسی به اصطلاح نمایندگان منتخب مردم نمی دانند و دوم اینکه تشکیل یک نهاد غیر قانونی بنام شورای سران سه قوه که هیچ زمینه و اشاره ای در قانون اساسی ناقص الخلقه نظام جمهوری اسلامی ندارد را قانونی و تبعیت از آنرا نیز پیروی از قانون بخورد مردم می دهند .

برخورد آقای خامنه ای با تصمیم گرانی بهای بنزین در شورای اقتصادی سران سه قوه به روشنی نشان می دهد که در نظام مقدس رآی بی رای می باشد و حکومت داری در این نظام ، به دوران قاجار و سالیان بعد از سرکوب جنبش مشروطیت و حکومت سردار سپه باز گشته که کشور را با من حکم می کنم ،
اداره می گردد.

جالب اینجاست که در سه ماه پیش رو انتخابات به اصطلاح نمایندگان مجلس در پیش است. نمایندگانی از این دست که علیرغم تهیه طرح های دوفوریتی و سه فوریتی در مخالفت با تصمیم سران سه قوه برای گرانی سه برابری بهای بنزین، بمحض سخنرانی آقای خامنه ای و حمایت از تصمیم سران سه قوه ، جملگی ماست ها را کیسه کرده و طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی خودرا پس گرفتند و بدین ترتیب استقلال ! نداشته و وکیل الدوله بودن خود را بنمایش گذاشتند.

هر دوبازوان نظام مقدس یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز از مردم خواهند خواست پای صندوقهای رآی رفته ، کودکان ریش دار و دختران به سن همسر گزینی رسیده را بعنوان نمایندگان مجلس نظام مقدس انتخاب نمایند .

مسؤلان سیاست های کلان نظام مقدس، با این شیوه حکومت داری ،این چنین راه را بر هر گونه تغییر بی خشونت بر روی مردم می بندند و صد البته پیامد های آنرا بگردن کشور های به اصطلاح دشمن منطقه ای و فرا منطقه ای و اشرار می اندازند . حال جا دارد از خود سؤال کنیم ایا واقعا شرکت در چنین نمایشی از انتخابات در شآن انسانی مردمی که خود را بالغ فکری و سیاسی دانسته ،به رشد و تعالی کشور و قرار گرفتن آن در جایگاه شایسته بین المللی خود فکر می کنند ، می باشد؟

مجید هوشیار

27 آبان 1398

پانویس :
1-
آیت الله علی خامنه‌ای از طرح افزایش قیمت بنزین حمایت کرد؛ نمایندگان حرفشان را پس گرفتند
https://www.bbc.com/persian/iran-50453378


 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ / ١٨ نوامبر ٢٠١٩  

 درهمین رابطه:

ــ بازرگان خمینی ــ روحانی خامنه ای ـ مجید هوشیار

http://www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8515-Bazergan-Khomenie-Rohanie-Khamenehie.htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ