نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

سند سیا در مرداد ۱۳۵۹: چه کسانی در صدد ادامه بحران گروگانگیری بودند و با چه هدفی؟

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ / ١٨ نوامبر ٢٠١٩  

 

ـ  درهمین رابطه:   ـ 

ــ [*] ــ  آنچه در گزارشهای روزانه سالهای 59 و 60 بنی صدر در باره گروگانگیری و ربط آن با طولانی کردن جنگ و کودتای خرداد 1360 آمده ‌است

 www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8520-nazarate-Banisadr-darbarahe-gerogangirie-wa....htm

ــ  پشت صحنه اشغال سفارت آمریکا ـ رضا علیجانی

www.ois-iran.com/aban-1398/ois-iran-8503-poshte-sahnehe-eshghale-sefarate-USA-Ali-Alijanie.htm

ــ  واکنش تند شهید چمران به اشغال سفارت آمریکا

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8504-wakoneshe-tonde-shahid-Tchemran-be-eshghale-sefarate-USA.htm

ــ  انقلاب دوم و حکایت انقلابیانش

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8505-enghelabe-dowom-wa-hekayate-.enghelabiyanash.htm

ــ روایت آیت الله مهدوی کنی از اشغال سفارت آمریکا، اشغال سفارت آمریکا به نفع ما نشد

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8506-rawayae-ayatollah-Mahdawie-Kanni-az-eshghale-sefarate-USA.htm

ــ خاطراتی از حاج احمد آقا درباره تسخیر لانه جاسوسی

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8507-khateratie-az-haj-ahmad-agha-darbarahe-taskhire-lahnahe-Jasusie.htm

 ــ  ناگفته​های صادق طباطبایی درباره حواشی اشغال سفارت آمریکا، نقش رجایی و نبوی در شکست مذاکرات ایران با کارتر و تاثیر بیت آیت الله منتظری در عدم  پیگیری وضعیت امام موسی صدر

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran8508-naghoftahaye-Sadeghe-Tabatabaie-darbarahe.hawashiye-eshghale-sefarate-USA-neghshe-Rajaie-wa-Nbavie....htm

 ــ [ * ] ـ  روزی که مهدی بازرگان استعفا داد

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8511-rozie-keh-Mehdie_Bazergan-esteefa-dad.ht

 ــ  دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در برنامه صفحه دو بی بی سی درباره اشغال سفارت آمریکا:

حاکمیت برای قبضه کردن قدرت نیاز به بحران گروگانگیری داشت.

اشغال سفارت آمریکا به بهانه کودتای ۲۸ مرداد بهانه‌جویی غیر قابل توجیهی است.

برخی عناصر حاکمیت خود در کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند.

www.ois-iran.com/2019/aban-1298/ois-iran-8501-dr.Hossein-Mousavian-darbarahe-eshghale-sefarate-USA.htm

ــ چرا منصور فرهنگ از نمایندگی در سازمان ملل کناره گرفت؟   ـ 

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8512-tchera-Mansur-Farhang-az-namayandaki-da-sazeman-mellal-kenarah-gereft.htm

ــ سند سیا در مرداد ۱۳۵۹: چه کسانی در صدد ادامه بحران گروگانگیری بودند و با چه هدفی؟ ـ

www.ois-iran.com/2019/aban-1398/ois-iran-8518-sanade-CIA-tche-kasanie-dar-sadade-bohrane-gerogangirie-bodand....htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ