نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

هشدار جبهه ملی ایران به واسطه افزایش قیمت بنزین
افزایش قیمت بنزین را هر چه زود تر لغو کنید


حکومت جمهوری اسلامی به طور ناگهانی قیمت بنزین را که اثرگذارترین عامل برای سایر قیمت‌ها و مایحتاج مردم است، به میزان سیصد در صد یعنی تا سه برابر افزایش داد. بدیهی است که این افزایش بهای بنزین، سریعا هزینه ایاب وذهاب و قیمت تمام اجناس، کالاها و خدمات را بالا خواهد برد. این تصمیم نابخردانه در هنگامی گرفته شده که هم اکنون هم ، ملت ایران زیر بار گرانی، تورم، فقر و بیکاری کمر خم کرده است. مسلما اتخاذ چنین تصمیمی از سر استیصال و در اثر فشار اقتصادی و تنگناهایی است که حکومت با آن ها روبرو شده است. قدرتمداران جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب، مرتکب خطاها و اشتباهات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متعددی گردیده‌اند که بوجود آمدن بحران‌های مختلف در پیش روی کشور نتیجه آن خطاها است. اکنون در زمانی‌که وضعیت اقتصادی کشور متلاطم و ویران، و اوضاع معیشتی مردم نابسامان و تحمل‌ناپذیر گردیده، حکومت بر خلاف گفته‌های صریح قبلی خود، ناگهان تصمیم به افزایش بهای بنزین و درنتیجه شعله‌ورتر کردن آتش گرانی ها و تورم بیش از پیش می‌گردد.
جبهه ملّی ایران اعتقاد دارد که حکومت باید تصمیم نا به جای افزایش قیمت بنزین را هرچه زود تر لغو کند. حکومت باید راه حل بحران‌های اقتصادی را نه در گران کردن سیصد در صدی بهای بنزین ، که در مسیرهای خردمندانه دیگری جستجو کند؛ پایان دادن به خصومت بی‌دلیل با جامعه جهانی، برخورد عزتمندانه و تؤام با احترام متقابل با همسایگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، پایان دادن به دخالت‌های خود در مناقشات منطقه‌ای و بار کردن هزینه این مداخلات بر گرده ملت ایران، برخورد واقعی با فساد گسترده موجود‌، آزاد کردن زندانیان سیاسی ، رعایت آزادی‌های اساسی و اولیه ملت ایران و تن دادن به برگزاری یک انتخابات آزاد، تحت نظارت قابل قبول برای همگان برای برپایی یک مجلس مؤسسان جهت تدوین یک قانون اساسی تضمین کننده حاکمیت ملّی و منطبق با نیازهای امروز جامعه ایران، اقداماتی است که میتواند کشور را از بحران های عدیده و خطرات بزرگی که در کمین است، برهاند.
بیست و پنجم آبانماه 1398
تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ٢۵ آبان ١٣٩٨ / ١۶ نوامبر ٢٠١٩  

 

ـ  درهمین رابطه:   ـ

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ