نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7979-ettelaieyahe_Jebhemelli....htm

 

 

اطلاعیه جبهه ملی ایران در باره

مراسم تشییع پیکر پاک مهندس عباس امیرانتظام

بدینوسیله به آگاهی هموطنان عزیز می رساند که مراسم تشییع پیکر پاک مهندس عباس امیرانتظام بر طبق قرار قبلی فردا صبح، جمعه ۲۲ تیر ماه از مقابل منزل آن بزرگ مرد انجام خواهد شد.
هرگونه شایعه در خصوص تغییر مراسم تکذیب می شود. لازم به یادآوری است که مراسم راس ساعت
۹ صبح در نشانی تقاطع بزرگراه مدرس و آفریقا به طرف الهیه، کوچه گلنار، کوچه ماهرو، مجتمع لاله به سوی بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

شامگاه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷
تهران جبهه ملی ایران

http://jebhemeliiran.org/?p=1427

http://jebhemeliiran.org

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنج‌شنبه  ۲۱ تير ۱٣۹۷ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱٨

درهمین رابطه:

اطلاعیه جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت مهندس عباس امیرانتظام

www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7978-ettelaieyahe_Jebheyemelliiran_bemonasebate_dargozashte_Amirentezam.htm