نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7968-payame_tasliyate-OIS-bemonasebate_dargozashte_dr.seyedjavadi.htm

 

 

پیام تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سید جوادی

 

دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، یکی ازمخالفین سرسخت نظام استبدادی، فردی که خواست آزادی بیان وقلم ، اجتماعات و دفاع از حقوق بشر... در صدر خواست های سیاسی ـ اجتماعی اش، در دوران رژیم استبدادی محمدرضاشاه پهلوی و در دوران رژیم استبدادی ولایت فقیه قرار داشت، درگذشت.

مرگ دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، ضایعه ای بزرگ برای نیروهای آزادیخواه و استقلال طلب وطنمان ایران می باشد!

محتوی نوشته های دکتر علی اصغر حاج سید جوادی بیانگر این واقعیت است که آن زنده یاد بخاطر مبارزه با نظام استبدادی حاکم، حاضر نشد با نیروهای وابسته به بیگانگان و نیروهائیکه کوچکترین ارزشی برای استقلال، حاکمیت ملت وتمامیت ارضی ایران قائل نیستند، همسو و همآهنگ شود. بر عکس، مبارزه و مقابله با نظرات و عقاید چنان نیروهائی،همچون مبارزه با سیاست و عملکرد حاکمین سرکوبگر جمهوری اسلامی در دستور فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی اش قرار داشت. درهمین رابطه بود که در تقسیم بندی فعالین و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی وطنمان ایران به طیف های مختلف سیاسی، بدرستی خود را فردی از طیف نیروهای سیاسی طرفدار راه مصدق محسوب می داشت! 

ما سوسیالیست های مصدقی، این اندوه بزرگ را به خانواده محترم  حاج سیدجوادی، به ویژه بانو کیان کاتوزیان(حاج سید جوادی) همسر ارجمند آن زنده یاد و فرزندان شان لیلا و نگار حاج سید جوادی و همچنین به همه ی آزادیخواهان و استقلال طلبان ایران تسلیت می گوئیم و خود را در سوگ آنان شریک می دانیم.

 

یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد!

 

هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

 

سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۳ ژوييه ۲۰۱۸

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ١٢ تير ۱۳۹۷ - ٣ ژوييه ۲۰۱۸