نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی»

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7964-maraseme_tadfin....htm

 

 

 

مراسم تودیع و تدفین زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی

 

هم میهنان، دوستان و عزیزان

 

مراسم تودیع و تدفین زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی

 

روز چهار شنبه، چهارم ژوئیه، سال ۲۰۱۸ ساعت ۱۴ (دو بعد از ظهر) در گورستان مونپارناس (پاریس چهاردهم) برگزار خواهد شد

Cimetière du Montparnasse
 
Boulevard Edgar Quinet

Paris 75014  
Métro Raspail 

گرد همائی، مراسم بزرگداشت و یادمان آن زنده یاد نیز، در همان روز، ساعت ۱۷ (پنج بعد از ظهر) در سالن پذیرائی هتل ماریوت خواهد بود

 

Hôtel Marriott 

Boulevard Saint Jacques

 Paris 75014

Métro Saint Jacques

.
خانواده، خویشان و دوستان زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۲ ژوييه ۲۰۱۸