نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7069-Seyedjavadi-dargozasht-farhang-ghasemi-.htm

 

مبارزی بی باک، علی اصغر حاج سید جوادی درگذشت

علی اصغر حاج سیدجوادی، اندیشمندی مبارز از میان ما رفت. مردی از دیار آزادیخواهان ایران و نویسنده و روزنامه نگاری که در شرایط اختناق سالهای چهل و پنجاه، جوانان پرشوری که در جستجوی حقیقت های جنگهای استعمار نوین و امپریالیست ها بودند را، با تحقیقات خود درس عدالت‌خواهی می داد. دشمن استبداد، پس با دستگاه پادشاهی که قانون اساسی را رعایت نمی‌کرد و علیه مصدق کوتاه کرده و او  را به زندان انداخته بود در مصاف بود.

در سال های و ماه‌های آخر قبل از انقلاب به علت اعتراضاتش زیر ضرب ساواک بود، اما به مبارزه ادامه می داد. در شرایط جنگی و خشونت‌بار انقلاب در برابر خشونت و کشتار مبارزان مقالاتی نوشت که اگرچه لازمه زمان و شرایط بود، اما امروز به راحتی می تواند قابل انتقاد و بهانه ای برای حمله به او توسط عوامل سابق و لاحق استبداد باشند. اگر خمینی را برای مدتی کوتاه تایید کرد نه عاشق او بود و نه همفکرش. او سپس دمی از اقدام علیه خمینی و جمهوری اسلامی آرام ننشست تا بلکه جبران خطا کند. مطلبی را که دیروز در فیسبوک در مورد درگذشتش نوشتم عده ای انتقاد کردند و عده ای  ناروا و ناسزا گفتند برخی اعتراضات را از حد ادب و معمول گذراندند. غیر از این هم اگر می بود باید شک میکردیم.

زیرا او تا آخر عمر علیه استبداد پادشاهی و استبداد دینی و خمینی اعوان انصارش استوار ایستاد. بر خلاف ادعا های افراد معرض تا جاییکه من شناختم هیچ اعتقاد مذهبی نداشت که شیفته دین و مذهب شده باشد. دراندیشه یک سوسیال دمکرات خوش فکر ولاییک بود.

بلافاصله بعد از انقلاب همینکه صدای پای فاشیسم را شنید علیه آخوند و حکومت اسلامی قیام کرد. جانش در مخاطره جدی بود به سختی خاک میهن را ترک کرد. اما همیشه مهر میهن و مردم در سرش بود. لحظه ای از راه مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی عدول نکرد. آتش وجودش روشنگر مردمان حقیقت جو و راستی خواه بود. لهیب قلمش تا آخرین نفس های نحیفش پایدار ماند. در سال های گذشته من شاهد زندگی سخت و تنگدستی او و خانواده اش بودم. کیان خانم، همسر خوبش، بسیار سختی کشید تا فرزندان خود را سر و سامان داد.  از صمیم قلب به کیان خانم عزیز فرزندانش تسلیت می گویم.
٢
۶ ژوئن ٢٠١٨ پاریس

فرهنگ قاسمی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهارشنبه ١٣ تير ۱۳۹۷ -۴ژوييه ۲۰۱۸