نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

پیام تسلیت خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران بمناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی

جمعه ۲۶ام مرداد ۱۳۹۷

بهرام نمازی از اعضای حزب ملت ایران درگذشت

بهرام نمازی از اعضای حزب ملت ایران درگذشت.

به گزارش ملی مذهبی خسرو سیف با صدور پیام تسلیتی درگذشت این فعال سیاسی را تسلیت گفت.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

 

اوست پایدار

با دریغ فراوان ، همرزم مهندس بهرام نمازی از رزمندگان دیرپای و عضو شورای مرکزی .حزب ملت ایران دنیای خاکی را وداع گفت و دوستان همرزمش را سوگوار نمود.
مهندس بهرام نمازی فعالیتهای آزادیخواهانه و ضد استبدادی خودرا از دوران دانشجویی در سنگر حزب ملت ایران آغاز نمود و در درازای زمان همچنان بدون تردید و وفادار به آرمان های حزب ملت ایران برای آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی و آبادانی ایرانزمین با تمام سختی ها ، محرومیتها و زندانها در کنار هموندان مبارزش و رهبر شهید حزب ملت ایران ، داریوش فروهر همگام و همراه بود.
و اینک پس از ده ها سال مبارزه ، تن رنجورش را به خاک ایران سپرد .

به خانواده ؛ همسر محترم و فرزندانش تسلیت و دل آرامی می گویم.

خسرو سیف
بیست و ششم امرداد یکهزارو سیصد و نود و هفت خورشیدی

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزچهار شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۹ اوت ۲۰۱۸


ــ مجموعه ای از پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی

www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8060-majmouaie_az_payamhaye_tasliyat...Bahram_Namazie.htm