ی ی
ی ی

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

      ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی :  

 

یی یʿ   ی ی

, ۱۵ , ۱۳۹۶

  

ییӻ ݘ یی یی ی یی ی ی ͡ ʝی ی ی ی . ۱۹۷۰ یʝ ی ی ʐی یی ǘ ی ʐیی ی ј . ی ی یی ی ی ی ی یϻ Ԙ ۀ ۀ یی ی ی ی ی . ۱۹۷۲ ǘ یʝیی ی Ԑ یϐی یی ی یی ی .

ی ی ی ی ی ی ǻ ی ۱۹۴۰ ۵۰ یی ی ی ی ی坁 ی . یی ϝی ѐ ی Ԑی ی ѐ . ی ݘیی (ۀ ی坁) ϐی ی ی ȝیی Ku Klux Klan ʁۀ ییی . (ی ی ی ی ی ǘ .) ѐ јی ی ی ۀ ی ییی ییی ی Ԑ یʝ ی ј ی. یی ی ی ی یی Ԙی ی ی ی .

یی ۱۹۵۶ ی ی ی ی یی ییј ی ی ی ی یэ ی ی ی. ی ی ی یی ی ی јی-ییʻ ییј ی. یی ییی ییی یی Ԑ یӻ ی ۱۹۶۵ ی ی Ԑ ۝ی . ی ۶۴-۱۹۶۳ Ԑ ی ی ۀ یی ی ی ییی ی یی ی یی یی ی ی . Ӂ ی Ԑ ی Ґ ӝی ј廡 ی یی јی ј . ј یی ی ǐ ی ی.

یی ی ۶۷-۱۹۶۵ ی ی . ی ی ی ȝی یی ی یی ی . ی ۀ یی ی یی یی ی ی ѐ ی ј . یی 䝘 ی ی Ԑ ییی ی坐 ی ј ی ϡ ۱۹۶۹ Ԑ ییی ӝ ی ی . ی ۱۹۷۰ Ϙی ۀ ۀ ϡ . ی یی یʝی یی ی .

یی یی ی坐 ی ..ی.ی[۱] (ی ی ی ) [۲] ԝی ی . ی ی ی [۳]  ϡ ی یʝی ی ی ی坁 ی ӝ ی. ۱۹۶۹ یʝ ی Ԑ یی ی ی ʐی ی ی ی Ԑ ӝ ی ی یی Ԑ ی ی ی. ۀ ی ی ی ییʡ یی ͘ ϐ Ґ. ی ی ی Ԑ یی ۱۹۷۰ ۀ ۀ ی یی ی ϻ ی .

یی ی ی ی јیی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ڝی ی ی . ی یی ی ӝی ی ی ی ی ی یی Ϻ ی ͡ ی یی [۴] ۱۹۷۰ ی ی یی . ѐیی ی ی ی یی یی ی ی ی . یی ی ی ی یȻ ݝیی . ییј ʐی ی ی ی ی . ی ʐیی یی یϻ Ԙ ی. ی یی . ی һ 仡 ی [۵] یʻ 䐝یی یی ی . Øی ی ی ی یی ی یѐ یۀ یی . ی یی ی ی ی ی坁 Ԙ ϡ یی ј .

یی ۱۹۷۲ ǘ . ییی ѐ ی یی ی . ѐ یی ی ی ی ۱۹۷۹ ی ی . یی ی ی Ԑ ی ی Ԑ یی ی ی Ϙی ی ی .

ی ۱۹۸۰ ۱۹۸۴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ییی . ی䝘 ی ۀ ییӡ ی ی یی ۱۹۷۹ ی Ԑ یی یӘ ۱۹۹۲ ی ی ی ی ی Ԑ یی . یی  ی ی ρی ј یی  ی یϻ ϡ ی . یۀ ۱۹۸۰   ی یی ی坁 ی ی  ی ی坁 . یی ۱۹۹۷ ӝ ی . ی ی یی ی ǐی ی ی Ԙی . ی یی Ȑی ڝیی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ۲۰۰۰ یی ی یی .

یی ǡ ȝی ی ی ϐی ی یی ( ی ǁ ۱۹۸۱ ) یی . یی ی یی ی ی ی ͝یی ی ی ѐ ی ی ی Ԑی ј یی ی[۶]یی ی ی ی ی . یی ی ی یی ی ݝیی یی ی ی Ԙ Ȑی ʝی ی ی یی ی ی . ی ڝیʐی 㝁یʐی ی ԝ ی ی.

 

[۱]SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee)

[۲]Black Panthers: یی ی ی坁 ۱۹۶۵ ی یی یρ ی .

[۳] male Chauvinism ی ی ییۀ :

[۴] Soledad Brothers

[۵]  یی ییی ǁی

[۶]Youth activism

ی ی

  ی ییی    ۳۰  ۱۳۹۷ - ۲۱  ۲۰۱۸

 

یی:

 

ی یی... ی یی

www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8054-baraye_khaharam_Angela_Davis.htm

 

یی  یییǡ ٔ

https://fa.wikipedia.org/wiki/_یی

 
ی یی یی ی ی ی ی یی
ی ی ی ی ی ͘ ی ی. ی ی یی ی .
ی

ی ی
یی ی ی ی ی یی ی ی . ͘ ییی ی ی یی ͘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ј ی .
یی ی ی ی ی یی ی ١٣۵٠ ی ١٩٧٢