نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8018-tasliyate_Jebhemelliiran_be_Khanewadehe_Soltani.htm

 

پیام تسلیت جبهه ملی ایران به خانواده ارجمند آقای عبدالفتاح سلطانی

 

تسلیت به خانواده ارجمند آقای عبدالفتاح سلطانی

درگذشت نابهنگام هما، دُخت جوان حقوقدان برجسته و مبارز کشور آقای عبدالفتاح سلطانی را که نه سال است به جرم دفاع از شهروندان بیگناه در برابر ستم و خشونت ساختاری در زندان بسر می برد، به خانواده گرامی سلطانی بویژه مادر داغدیده بانو معصومه دهقان، و فرزندانشان مائده، حامد و هومن،  صمیمانه تسلیت می گوییم. ما بردباری و تندرستی همه خانواده، و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط آقای عبدالفتاح سلطانی را خواهانیم.

تهران جبهه ملی ایران

۱۴ امرداد ۱۳۹۷

http://jebhemeliiran.org/?p=1454

http://jebhemeliiran.org

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۷ -  ۷ اوت ۲۰۱٨

درهمین رابطه:

مجموعه ای از پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت بانو هما سلطانی

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8022-majmouaie_az_payamhaye_tasliyat_bemonasebate_dargozashte_Hpma_Soltani.htm