نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8192-tasliyat-be-Mellate-IRAN.html

 

    

تسلیت به ملت بزرگ ایران

هموطنان عزیز!

طی چند روز گذشته همه ما در میهنمان شاهد رویدادهای تلخی بودیم که قلوب ملت ایران را جریحه دار نموده است. در زندان شهر قم یک زندانی سیاسی که به شرایط زندان خود معترض بوده واز دو ماه قبل به تنها وسیله اعتراض یک زندانی یعنی اعتصاب غذا دست زده بوده است، با مرگ روبرو می شود.

در شهر زاهدان در یک مدرسه پیش دبستانی به علت استفاده از بخاری نفتی قدیمی وخارج از رده، چهار کودک خردسال 6 ساله طعمه آتش شدند و جان خود را ازدست دادند. واقعه ای که چندین بار نیز قبلا در شهر های مختلف رخ داده است.

در تهران در مرکز علوم و تحقیقات وابسته به دانشگاه آزاد که به علت قرار گرفتن در ارتفاع بسیار زیاد، اصولا فاقد استانداردهای لازم جهت در نظر گرفته شدن برای دانشگاه بوده است، اتوبوسی مستعمل و نامطمئن حامل دانشجویان می شود تا آن ها را از جاده پر پیچ و خم وبدون حفاظ به محوطه ی کلاس های آموزشی برساند. این اتوبوس ارابه مرگ دانشجویان می شود ودر سقوط آن به دره ده نفر از دانشجویان که سرمایه های ملی و آینده سازان این کشورند جان خود را از دست داده وتعدادی نیز مجروح ومصدوم بر جای میمانند.

در اهواز و هفت تپه ده ها نفر از کارگران شرافتمندی را که ماه ها از دریافت حقوق خود محروم بوده اند، بازداشت وبرخی را مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار داده اند.

در اصفهان معلمان ارجمند و فرهیخته را که با ندای حق طلبی و اعتراض به وضع معیشتی خود به خیابان آمده بودند با گاز اشگ آور و سایر وسایل تهاجمی مورد حمله قرار داده و تعداد کثیری از آنان را بازداشت وروانه زندان کرده اند.

بدیهی است که این رویداد های نا گوار، علتی جز ناکارآمدی حاکمان و سوء مدیریت آنان وبی توجهی به امور مربوط به زندگی ورفاه ملت ایران ندارد. این حوادث سبب تاثر وتالم شدید جامعه ایران گردیده است.

جبهه ملی ایران وقوع این حادثه های دردناک و اندوه بار را به ملت بزرگ ایران به ویژه به خانواده هایی که در این حوادث مستقیما آسیب دیده اند تسلیت می گوید. وهیئت حاکمه و مدیریت کشور را مسئول پیدایش این رویداد های نا گوار میداند. آیا نباید در این لایحه بودجه سال 98 که در آن هزاران میلیارد تومان به نهادهای ایدئولوژیک اختصاص یافته اندکی هم به تجهیز مدارس و وسایل گرمایش استاندارد برای آن ها وتامین اتوبوس برای مرکز علوم وتحقیقات و حفاظ جاده کوهستانی آن واندکی هم برای پرداخت حقوق معوقه کارگران زحمتکش و مطالبات معلمان شریف اختصاص داده میشد؟ زمامداران کشور باید به این پرسش پاسخ دهند.

 هشتم دیماه 1397

 تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز يکشنبه  ۹ دی ۱٣۹۷ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱٨