نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8190-dr.Mossadegh-wa-pishnahade-Shah-wa-hokme-dadgah.html

 

من نه خیانتی به شاه کرده ام و نه خیانتی به مملکت. من نه احتیاج به صرفنظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتیاج به عفو. آنچه عدالت حکم می کند باید طبق آن، با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود رای دهید. ...

...آقای رئیس دادگاه،این حکم امشب دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. من خیلی  متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمید.

...به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده بر طبق ماده ۵٩ لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ١۶ فروردینماه ٣٢ که احکام دادگاه فوق العاده را قابل رسیدگی فرجامی می داند ، تقاضای فرجام می نمایم. دکتر محمد مصدق

 

*********

 

دکتر مصدق پیشنهاد عفو ملوکانه محمدرضا شاه را قاطعانه رد کرد  ـ جلیل بزرگمهر ـ [*] ـ

در روز  ۲۹ آذر ۱۳۳۲ دکتر مصدق پیشنهاد عفو ملوکانه را،  قاطعانه نپذیرفت. 

مورخ ۲۹ آذر۱۳۳۲

ریاست دادگاه نظامی:

به فرموده ،به‌پاس خدمات آقای دکتر محمد مصدق در سال اول نخست وزیری خود در امر ملی شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملت ایران است و مورد تایید و پشتیبانی ذات ملوکانه بوده و می باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است، صرفنظر فرموده اند. وزیر دربار- حسین علا

رئیس دادگاه پس از قرائت مرقومه وزارت دربار گفت: البته اعلی‌حضرت همایونی از حق خصوصی خود صرفنظر فرموده اند.

در این موقع دکتر مصدق در حالی که از جای خود بلند شده بود خطاب به ریاست دادگاه ابراز داشت: من نه خیانتی به شاه کرده ام و نه خیانتی به مملکت. من نه احتیاج به صرفنظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتیاج به عفو. آنچه عدالت حکم می کند باید طبق آن، با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود رای دهید. ...

 

اعلام رای دادگاه فرمایشی در ۳۰ آذر ١٣٣٢ و واپسین گفته دکتر مصدق درباره این رای

...دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم[دکتر محمد مصدق] جهات مذکوره را در تخفیف مجازات دکتر محمد مصدق موثر دیده ماده ۴١٣ قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده ۴۴قانون مجازات عمومی و با توجه به ماده ۴۶ مجازات عمومی به لحاظ تجاوز سن عمر متهم از ۶۰ سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد(انفرادی) محکوم می نماید....

... قرائت رای دادگاه از ساعت ۹:۲۵ شروع شد و تا ۱۰:۳۵ ادامه داشت. در تمام این مدت اعضای دادگاه متهمین و وکیل مدافع ایشان و مخبرین و تماشاچیان سرپا ایستاده بودند. مامورین انتظامی مراقب وضع دادگاه و ضمنا مانع از نشستن تماشاچیان بودند. چند تن از افسران باشگاه پادگان قصر که مامور حفظ انتظامات دادگاه بودند در پشت سر دکتر مصدق قرار گرفته و حائل بین تماشاچیان و متهمین و اعضای دادگاه بودند. افسران مزبور در تمام مدت مراقب جلسه و ناظر حرکات تماشاچیان بودند....

دکتر مصدق در تمام مدتی که رای دادگاه قرائت می شد، به دقت به آن گوش می داد و گاهی سر خود را تکان می داد. در اواخر کار از فرط خستگی ناراحت شد و به لرزه افتاده بود، خود را به میز جلویش تکیه داده بود و به این نحو رفع خستگی می کرد. قیافه دکتر مصدق آرام بود و با روزهای دیگر فرقی نداشت. پس از آنکه قرائت رای دادگاه پایان یافت، فقط به ذکر یکی دو جمله اکتفا کرد،

در پایان قرائت رای دادگاه، دکتر مصدق خطاب به تیمسار سرلشکر مقبلی گفت:

آقای رئیس دادگاه،این حکم امشب دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمید....

دکتر مصدق مدت چند دقیقه در جای خود ایستاد. بعد از آنکه تیمسار دادستان پای ورقه رأی دادگاه را امضا کرد و از جلسه خارج شد، دکتر مصدق به طرف میز منشی دادگاه رفت. منشی دادگاه حکم دادگاه را جلویش گذاشت و گفت امضا کنید. دکتر مصدق گفت: من ابتدا باید پشت ورقه بنویسم که به رأی دادگاه اعتراض دارم بعد آن را امضا کنم. منشی تقاضای خود را تکرارکرد. دکتر مصدق از اصرار منشی دادگاه به خنده افتاد و گفت: آخر آقا من خودم واردم. به من نمی خواهید درس بدهید. و پس از یک نگاه طولانی به منشیهای دادگاه با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. بعداً حکم دادگاه را گرفت این جمله را در ذیل آن نوشت و امضا کرد: به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده بر طبق ماده ۵٩ لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ١۶ فروردینماه ٣٢ که احکام دادگاه فوق العاده را قابل رسیدگی فرجامی می داند ، تقاضای فرجام می نمایم. دکتر محمد مصدق....

 
به نقل از سایت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. به آن مطالب، جملاتی از کتاب مصدق در محکمه نظامی ـ کتاب اول: جلد ٢ ـ به کوشش جلیل بزرگمهر ـ صفحات 788-787 و 801-800 ، اضافه کردیم.
هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
 

  تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز يکشنبه  ۹ دی ۱٣۹۷ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱٨

 

ـ [*] ـ درباره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و نقش سازمانهای جاسوسی و برخی از روحانیون درآن فاجعه:

ـ  اعترافات اوباما در گفت وگو با فریدمن  ـ ما در سرنگونی مصدق نقش داشتیم  ــ  به صدام کمک کردیم

http://www.ois-iran.com/2015/mordad-1394/ois-iran-7151-eterafate_Obama....htm

 ـــ کلينتون: ما ايران را از داشتن دمکراسی محروم کرديم

بيل کلينتون در اين مصاحبه پس از ارائه توصيفی درباره اوضاع جهانی، وقتی به ايران رسيد گفت: "ايران موردی کاملاً متفاوت دارد. داستان اندوهبار اين کشور در واقع از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد که آمريکا، دولت دکتر مصدق را که براساس دمکراسی پارلمانی توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد و شاه (محمدرضا پهلوی) را به ايران باز گرداند. شاه نيز توسط آيت الله خمينی سرنگون گرديد و در نتيجه ما به آغوش صدام حسين افتاديم. اکثر اعمال فجيع صدام حسين در دهه ۱۹۸۰ با آگاهی و حمايت کامل آمريکا صورت گرفت. ما ايران را از دمکراسی پارلمانی در دهه ۱۹۵۰ محروم ساختيم..

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8132-Bill_Clinton-ma_IRAN-ra_az_dashtane_demokraci_mahrom_kardim.html

ــ  جان کری وزیر امور خارجه آمریکا:   ـ

ـ سیا به طور مستقیم در برکناری نخست وزیر مصدق از قدرت در سال ١٩۵٣ میلادی مداخله کرد

http://www.ois-iran.com/2016/aban-1395/ois-iran-7483-John_Kerry-darbarahe_kodetaye_CIA_alehe_Mossadegh.htm

ــ ﺁمر کودتا، ﺁیزنهاور  در باره شخصیت مصدق گفته است ـ [*] ـ

به روایت دیگر، مرحوم صالح گفته است که: ...ولی من دیگر ماندن در امریکا را به صلاح و مصلحت نمی دانستم.( وی در آن وقت سفیر کبیر ایران در امریکا بود ) بنابراین جواب دادم که من یک سال از پله های  وزارت امور خارجه امریکا بالارفته ام و گفته ام مصدق قهرمان است. مصدق ناجی ملت ایران است. مصدق پدر ملت ایران است. مصدق مظهر ملت ایران است وکسی است که با بزرگترین دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است. آیا صحیح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقیده ام دست بردارم؟ خیر ، چنین چیزی امکان ندارد . لذا  از مقام خود استعفا دادم...

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8107-Amere_Koudeta_Eisenhower_darbarahe_Mossadegh.html

ـ مصدق امتياز نداد؛ قرباني شد ـ گفت وگو آرمان با محمدصالح نیکبخت حقوقدان و پژوهشگر تاریخ معاصر

http://www.ois-iran.com/2018/farwardin-1397/ois-iran-7914-Mossadegh_emtiyaz_nadad_ghorbani_shod.htm

ــ روحانیونی که از سیا پول گرفتند.

اسناد تازه منتشرشده درباره نقش کاشانی در کودتای ۲۸ مرداد چه می‌گویند؟   ــ ترجمه: شیدا قماشچی

 تاریخ ایرانی: بخش‌هایی از اسناد مربوط به کودتای ۱۹۵۳ که به تازگی از رده‌بندی محرمانه خارج ‌شده‌اند، نشان می‌دهند تعدادی از روحانیون سرشناس ایرانی در روزهای پیش از کودتای ۱۹ آگوست ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) برای سرنگونی مصدق، مقادیر بسیار زیادی پول از مقامات آمریکایی دریافت کرده‌اند. این اسناد بریتانیایی هستند ولی محققین آن‌ها را در آرشیو امنیت ملی آمریکا پیدا کرده‌اند. این اسناد برای نخستین بار توسط آرشیو امنیت ملی آمریکا که نهادی غیردولتی واقع در دانشگاه جورج واشنگتن است، منتشر می‌شوند.

http://www.ois-iran.com/2018/farwardin-1397/ois-iran.7919-Rohaniyuni_ke_az_CIA_pool_gereftand.htm

ـ عکس یادگاری آیت الله کاشانی با شعبان بی مخ  دو ماه بعد از کودتای ۲۸ مرداد

http://www.ois-iran.com/2010/mordad-1389/ois-iran-5248-kashani_wa_shaban_jafari.htm

ــ آیت الله خمینی:  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیلی اسلام بر دکتر محمد مصدق بود ـ اکبر گنجی

http://www.ois-iran.com/2017/mordad-1396/ois-iran-7579.Akbar_Ganji-kodetaye_28_mordad_siliye_eslam_bar_dr_Mossadegh_boud.htm

ــ آیت الله کاشانی: دکتر مصدق یاغی طاغی به دلیل ایستادن در برابر بیضه اسلام و عدم اطاعت از شاه باید اعدام شود ـ اکبر گنجی

http://www.ois-iran.com/2017/mordad-1396/ois-iran-7578-ayatollah_Kashani-dr_Mossadegh...bayad_eedam_shawad.htm

ــ فاجعه ٢٨ مرداد فراموش شدنی نیست ـ بیانیه جبهه ملی ایران ـ بیست وهشتم مرداد ماه 1396

http://www.ois-iran.com/2017/mordad-1396/ois-iran-7569-bayaniyahe_jebheyemelli...28_mordad.htm

ــ اعلاميه سازمان سوسياليست های ايران بمناسبت پنجاهمين سالگردکودتای ٢٨ مرداد  ١٣٣٢ ـ راه مصدق ادامه دارد

http://www.ois-iran.com/x03/pdf140.pdf

ــ ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد  ١٣٣٢

مجموعه ای از مقالات، بيانيه ها و اعلاميه ها در باره کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنت سرويس عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق در  ٢٨ مرداد ١٣٣٢

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-%2028-mordad-1386.htm