نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

بیانیه در اعتراض به شیوه عمل در جمع آوری امضاء که در آبانماه ۱۳۹۶ تحت عنوان: نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانیبا ۱۱۱ امضاء منتشر شد!!!،

 از امین بیات

تاریخ ایجاد در جمعه, 10 آذر 1396 16:31

 سایت انقلاب اسلامی در هجرت: همان طور که خوانندگان اطلاع دارند این سایت از درج نوشته ها و یا گفته های مضبوطِ گویای اختلاف های درون گروهی اجتناب می کند. اما از آنجا که نام نویسندۀ محترم بیانیۀ اعتراضی، ذیل متنِ "نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی - حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!"، آمده است که در این سایت منتشر شده است، آنرا درج می کنیم. امیدواریم در محیط صمیمی از راه نقد به معنای تصحیح اشتباه، دوستی ها تحکیم یابد.

زمانیکه مطلب نامه سرگشاده به ملت ایران و به همه نهادهای جهانی برای امضاء برای ما امضاء کنندگان ارسال شد، چنین گفته شد که آن مطلب، برای امضای عده ای از ایرانیان طرفدار نیروهایی است که خواستار آزادی و دمکراسی و دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و صلح جهانی بوده و مخالفت با نظام ولایت فقیه، رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، جنگ و سیاست های دولت های استعمارگر، بخش هایی از ارزش های هویت سیاسی آنها را تشکیل می دهد، خواهند بود. و بعدأ آن نوشته برای اطلاع عموم ایرانیان در سایت های اینترنتی قرار داده خواهد شد. تا هر ایرانی که با آن متن توافق داشته و تمایل داشت، امضاء خود را در زیر متن  آن نامه سرگشاده قرار دهد و در همین رابطه است که جملات زیر در آن ذکر شده است:

از هم میهنان گرامی که صاحبان واقعی و حقیقی کشور ایران هستند، انتظار داریم از این کارزار پشتیبانی کنند و بنابر وظیفه ی حقوقی، شهروندی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی خود، این نامه ی سرگشاده را امضاء کنند و نشان بدهند که صاحب اصلی مملکت، همانا ملت ایران است.

در آن زمان به هیچ وجه صحبت از این نبود که متن آن نامۀ سرگشاده برای کسب امضاء، همچنین در اختیار عده ای از طرفداران رضا پهلوی و فرح پهلوی، عناصری که با سیاست و عملکرد دولت پرزیدنت ترامپ و دولت های ارتجاعی عرب، همچون پادشاه عربستان سعودی و دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائیل همسویی دارند، قرار داده شده است. موضوعی که به هیچ وجه نمی توانست مورد تائید ما قرار گیرد. چون که اتخاذ چنان شیوۀ کاری در افکار عمومی، بمعنای اتحاد عمل بین نیروهای استقلال طلب و خواهان حاکمیت ملی، با نیروهایی است که تاکنون به خاطر مواضع سیاسیشان با چنان خواست هایی مخالف ورزیده اند نیروهایی که از طرفداران کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت ملی و قانون دکتر مصدق بوده اند-، می باشد.

من به چنین شیوۀ کاری  که در جمع آوری امضاء ها، اتخاذ شده است، شدیدأ اعتراض دارم و صریحأ اعلام می دارم که امضاء خود را پس می گیرم.

با احترام  امین بیات،

٢٠١٧.١١.٣٠،

bayat.a@freenet.de  

به نقل از سایت انقلاب اسلامی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروزچهار شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۳ ژانويه ۲۰۱۸

درهمین رابطه: 

ــ حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!

http://www.ois-iran.com/2018/dey-1396/ois-iran-7756-bayaniyah_hakemiyate_melli_wa_mardomie.htm