نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:    ـ

 

با نامه به رئیس جمهور

تقاضای جبهه ملی ایران

برای اجازه تجمع عمومی

جبهه ملی ایران به رئیس جمهور نامه نوشته و خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شده است. انگیزه این نامه "حمایت خیزش مردم معترض ایران در اعتراض به فساد ساختاری در حاکمیت، است.

در این نامه آمده است:

پس از حوادث اعتراضی اخیر، جنابعالی و وزیر محترم کشور و سایر مقامات جمهوری اسلامی کراراً اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست و مردم حق آزادی بیان دارند و می‌توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند.

بر اساس این گفته‌ها و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که به‌منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند. از شما می‌خواهیم که به وزارت کشور دستور فرمایید موافقت با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن را اعلام نمایند.

زمان این گردهمایی در عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ و مکان آن در هر یک از میادین تهران پیشنهاد می‌گردد.

دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۶

تهران هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 

یکی از مخاطبان فیسبوکی این نامه زیر آن با تعجب سئوال کرده است: جبهه ملی که در این نامه اعلام نشده رهبر آن کیست، بعد از ٦٠ سال هنوز نمیداند كه برای تظاهرات و راهپیمایی، باید از وزارت كشور( فرمانداری و استانداری و ...) در خواست کرد نه آن که به رئیس جمهور عریضه بنویسد!

به نقل از سایت پیک نت

http://www.pyknet.net/1396/02bahman/14/page/nameh.php

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱ فوريه ۲۰۱۸